Hotarari de Consiliu, anul 2020

Hotarare nr 1 din 10.01.2020 - Hotarare privind privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2020

Hotarare nr 2 din 10.01.2020 - Hotarare privind aprobarea preluarii ca venit la bugetul local pe anul 2020 a excedentului rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatii finantate integral din venituri proprii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, la finele anului 2019

Hotarare nr 3 din 10.01.2020 - Hotarare privind revocarea administrarii Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. asupra unor spatii aflate in domeniul public al Judetului Arges si darea in administrare a acestor spatii Centrului de Cultura « Dinu Lipatti »

Hotarare nr 4 din 10.01.2020 - Hotarare privind darea in administrare Centrului de Cultura Dinu Lipatti a unui bun mobil aflat in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 5 din 10.01.2020 - Hotarare privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public ?i Privat al Judetului Arges R.A. a unui imobil (cladiri si teren) situat in Calinesti, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 6 din 10.01.2020 - Hotarare privind darea in administrare Unitatii de Asistenta Medico – Sociala Calinesti a spatiilor si a terenului in care isi desfasoara activitatea, aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 7 din 10.01.2020 - Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Spitalului de Boli Cronice Calinesti a spatiilor si a terenului in care isi desfasoara activitatea, aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 8 din 31.01.2020 - Hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Miutescu Gheorghe Adrian

Hotarare nr 9 din 31.01.2020 - Hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al doamnei Bratulescu Simona Mihaela

Hotarare nr 10 din 31.01.2020 - Hotarare privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Bulf Cornel Catalin

Hotarare nr 11 din 31.01.2020 - Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative ale autoritatii deliberative in cadrul sferelor de competenta

Hotarare nr 12 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei catre Uniunea National? a Consiliilor Judetene din Romania, pe anul 2020

Hotarare nr 13 din 31.01.2020 - Hotarare pentru aprobarea incheierii Actului aditional la Acordul de asociere nr. 20712/11.12.2019, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 239/28.11.2019 privind asocierea dintre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia de Parinti a Colegiului National ,,Dinicu Golescu" din Campulung

Hotarare nr 14 din 31.01.2020 - Hotarare privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Capitan Puica Nicolae" Arges a unui bun mobil aflat in patrimoniul Judeului Arges

Hotarare nr 15 din 31.01.2020 - Hotarare privind revocarea dreptului de administrare atribuit Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. asupra imobilului teren situat in Pitesti, str. Armand Calinescu, nr. 44 si darea in administrare a acestui imobil Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 16 din 31.01.2020 - Hotarare privind completarea domeniului public al Judetului Arges cu bunul imobil ,,Casa de tip familial pentru copii cu dizabilitati" Campulung

Hotarare nr 17 din 31.01.2020 - Hotarare privind trecerea in domeniul privat al Judetului Arges si dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 80294 in 4 loturi

Hotarare nr 18 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat la faza P.A.C., a Proiectului Tehnic de Executie (P.T.E.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitarea constructiei aferente sediului Serviciului Judetean de Medicina Legala Arges"

Hotarare nr 19 din 31.01.2020 - Hotarare privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 20 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 21 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr 22 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe grade de dependenta, pentru persoanele varstnice internate in Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni-Arges pentru anul 2020

Hotarare nr 23 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni

Hotarare nr 24 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Bascovele

Hotarare nr 25 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Pitesti

Hotarare nr 26 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Arges, pentru anul 2020

Hotarare nr 27 din 31.01.2020 - Hotarare privind inchiderea Centrului de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilitati Campulung si infiintarea, organizarea si functionarea unei Case de tip familial, cu modificarea structurii de personal a complexului

Hotarare nr 28 din 31.01.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea componentei nominale a Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata din asezarile informale, constituita prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 167/29.08.2019

Hotarare nr 29 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor al judetului Arges

Hotarare nr 30 din 31.01.2020 - Hotarare privind aprobarea D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii), a Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Covor bituminos pe drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti – lim. Jud. Olt, km 0+000 – 9+720, L = 9,72 km, comunele Moraresti si Cuca, judetul Arges"

Hotarare nr 31 din 31.01.2020 - Hotarare privind mentinerea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges, Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges si ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont la nivelul aferent lunii decembrie 2019

Hotarare nr 32 din 07.02.2020 - Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului ILIE ION

Hotarare nr 33 din 07.02.2020 - Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului CARZOL NANU

Hotarare nr 34 din 07.02.2020 - Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului FRATICA IULIAN

Hotarare nr 35 din 07.02.2020 - Hotarare privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 36 din 07.02.2020 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 37 din 07.02.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr 38 din 07.02.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea Programului de transport din judetul Arges, cu valabilitate 2014 – 2019, prelungit pana la data de 30.06.2023 prin O.U.G. nr. 51/2019

Hotarare nr 39 din 07.02.2020 - Hotarare privind aprobarea taxei de eliberare a licentei de traseu pentru transportul de persoane prin servicii regulate in judetul Arges, a modelului de licenta si a graficului de circulatie

Hotarare nr 40 din 19.02.2020 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Gheorghe Alecsei

Hotarare nr 41 din 19.02.2020 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges, modificata si completata

Hotarare nr 42 din 19.02.2020 privind aprobarea cotizatiei U.A.T Judetul Arges la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii de Urgenta Sud Muntenia" pe anul 2020

Hotarare nr 43 din 19.02.2020 privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Arges pentru anul 2020 la bugetul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Hotarare nr 44 din 19.02.2020 privind aprobarea cotizatiei catre Asociatia "GAL MUSCEL", pe anul 2020

Hotarare nr 45 din 19.02.2020 privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr 46 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr 47 din 19.02.2020 privind aprobarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr 48 din 19.02.2020 privind aprobarea incheierii Actului aditional la Protocolul de colaborare privind unele masuri pregatitoare in scopul intocmirii planului de mentinere a calitatii aerului, incheiat intre Agentia pentru Protectia Mediului Arges si Consiliul Judetean Arges, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 158/29.06.2017

Hotarare nr 49 din 19.02.2020 privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2020 in domeniul ordinii publice la nivelul Judetului Arges

Hotarare nr 50 din 19.02.2020 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 14/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantilor consiliului judetean în Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges

Hotarare nr 51 din 19.02.2020 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr 52 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Covor bituminos pe drum judetean DJ 737 Matau – Cocenesti – Boteni, km 0+000 – 9+000, L = 9,0 km, loc. Campulung si Mioarele, judetul Arges"

Hotarare nr 53 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Covor bituminos pe drum judetean DJ 704 G Cicanesti – Suici, km 0+000-9+500, L = 9,50 km, comunele Albesti si Cicanesti, judetul Arges" EMITENT CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Hotarare nr 54 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 738 Poenari (DN 73 km 44+500) – Jugur – Draghici – Mihaesti (DC 11), km 10+200-13+600,L = 3,4 km, judetul Arges"

Hotarare nr 55 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Modernizare DJ 739 Barzesti – Negresti – Zgriptesti – Beleti, km 9+800-12+000, L = 2,2 km, judetul Arges"

Hotarare nr 56 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 702 F Limita judet Dambovita - Slobozia, km 17+984-18+441, L = 457 m, judetul Arges"

Hotarare nr 57 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 704 E Ursoaia – Bascovele – Ceauresti, km 3+100 – 7+600, L = 4,5 km, judetul Arges"

Hotarare nr 58 din 19.02.2020 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), a Devizului general si a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 703 H Curtea de Arges – Valea Danului – Cepari- Suici, Lim. Jud. Valcea, km 9+475 – 10+364, L = 0,889 km, com. Valea Danului si Cepari, jud. Arges"

Hotarare nr 59 din 19.02.2020 privind transmiterea in folosinta cu titlu gratuit a imobilului teren in suprafata de 2664 mp, proprietate publica a Judetului Arges, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, pe durata realizarii investitiei ,,Locuinte de serviciu", in Stefanesti, sat Stefanestii Noi, str. Calea Bucuresti, nr. 339B

Hotarare nr 60 din 19.02.2020 privind aprobarea Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr 61 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Cultural Judetean Arges

Hotarare nr 62 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr 63 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Bibliotecii Judetene Dinicu Golescu Arges

Hotarare nr 64 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr 65 din 19.02.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A

Hotarare nr 66 din 19.02.2020 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice si sportive pe anul 2020, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr 67 din 19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2020

Hotarare nr 68 din 05.03.2020 privind infiintarea, organizarea si functionarea Locuintei protejate pentru victimele violen?ei domestice, a Serviciului de consiliere vocationala si a Serviciului grup de suport pentru victimele violentei domestice, cu aprobarea Statelor de functii, precum si modificarea Organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 69 din 05.03.2020 privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 70 din 05.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 71 din 05.03.2020 privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanta/asistare/reprezentare

Hotarare nr 72 din 05.03.2020 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr 73 din 05.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., pe anul 2020

Hotarare nr 74 din 05.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A., pe anul 2020

Hotarare nr 75 din 05.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2020

Hotarare nr 76 din 17.03.2020 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 77 din 26.03.2020 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Arges aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.241/28.11.2019

Hotarare nr 78 din 26.03.2020 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului David Emilian

Hotarare nr 79 din 26.03.2020 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Stefan Adrian

Hotarare nr 80 din 26.03.2020 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 81 din 26.03.2020 privind aprobarea cotizatiei pentru Asociatia Internationala a Regiunilor Francofone pe anul 2020

Hotarare nr 82 din 26.03.2020 privind aprobarea cotizatiei pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2020

Hotarare nr 83 din 26.03.2020 privind aprobarea rezilierii contractelor de asociere incheiate intre Consiliul Judetean Arges, Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti si Consiliile Locale Bradulet, Berevoesti, Corbeni, Cosesti, Domnesti, Hartiesti, Nucsoara, Recea, si Rucar in baza carora functioneaza sectiile externe ale scolii in localitatile judetului Arges

Hotarare nr 84 din 26.03.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 85 din 26.03.2020 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr 86 din 26.03.2020 aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr 87 din 26.03.2020 privind aprobarea Statului de functii al Spitalului „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 88 din 26.03.2020 privind aprobarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr 89 din 26.03.2020 privind aprobarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico Sociala Calinesti

Hotarare nr 90 din 26.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A., pe anul 2020

Hotarare nr 91 din 26.03.2020 pentru completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2020

Hotarare nr 92 din 26.03.2020 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Judetului Arges a 4 imobile terenuri situate in comuna Cateasca, judetul Arges

Hotarare nr 93 din 26.03.2020 privind scoaterea din functiune si casarea unor bunuri imobile aflate in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 94 din 26.03.2020 privind completarea domeniului public al Judetului Arges cu bunurile imobile teren S= 1969 mp., respectiv teren S=1529 mp. situate in comuna Mihaesti

Hotarare nr 95 din 26.03.2020 privind completarea domeniului public al Judetului Arges cu bunul imobil Pod pe DJ 731B, situat in comuna Babana

Hotarare nr 96 din 26.03.2020 privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges asupra spatiilor in care isi desfasoara activitatea, situate in imobilul din Mun Pitesti, B-dul Republicii, Bl. E3C

Hotarare nr 97 din 26.03.2020 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 703 B Serbanesti (DJ 659) – Silistea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, in comunele Rociu si Cateasca"

Hotarare nr 98 din 26.03.2020 privind inchirierea unui spatiu situat la etajul imobilului fost Centru de Diagnostic si Tratament din Municipiul Pitesti, B-dul. I.C. Bratianu, nr. 62, judetul Arges in vederea desfasurarii de activitati medicale

Hotarare nr 99 din 26.03.2020 privind actualizarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 23/17.08.2012 privind aprobarea listei obiectivelor pentru care se asigura paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr 100 din 26.03.2020 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 185/27.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul „Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ situat in Pitesti, Piata Vasile Milea nr. 1, judetul Arges", cu modificarile si completarile ulterioare

Hotarare nr 101 din 26.03.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Arges incepand cu data de 01.03.2020

Hotarare nr 102 din 26.03.2020 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2019 pentru activitatea Judetului Arges

Hotarare nr 103 din 30.03.2020 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 104 din 14.04.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 105 din 30.04.2020 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr.1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 106 din 30.04.2020 - Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Paun Mario Octavian

Hotarare nr 107 din 30.04.2020 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 108 din 30.04.2020 - Hotarare pentru actualizarea Anexelor nr.1, nr. 2 si nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 103/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere si dotare spatii Urgenta si amenajari incint? Spital Judetean de Urgenta Pitesti", a Studiului de Fezabilitate Mixt si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 109 din 30.04.2020 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat si a Cofinantarii actualizate,pentru obiectivul de investitii „Pod pe DJ 741 Pitesti – Valea Mare – Fagetu - Mioveni, km 2+060 peste paraul Valea Mare (Ploscaru), la Stefanesti"

Hotarare nr 110 din 30.04.2020 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat si a Cofinantarii actualizate,pentru obiectivul de investitii „Pod pe DJ738 Jugur – Draghici – Mihaesti peste raul Targului, km 21+900, in comuna Mihaesti"

Hotarare nr 111 din 30.04.2020 - Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie ,,Operationalizarea Dispeceratului Integrat la nivelul judetului Arges", a Devizului general si a documentatiei tehnice aferente (faza DALI)

Hotarare nr 112 din 30.04.2020 - Hotarare privind completarea domeniului public al Judetului Arges cu unele bunuri imobile

Hotarare nr 113 din 30.04.2020 - Hotarare privind trecerea din domeniul public al Judetului Arges in domeniul public al Comunei Cateasca a imobilului teren in suprafata de 2040 mp, situat in comuna Cateasca

Hotarare nr 114 din 30.04.2020 - Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 98/26.03.2020 privind inchirierea unui spatiu situat la etajul imobilului fost Centru de Diagnostic si Tratament din Municipiul Pitesti, B-dul. I.C. Bratianu, nr. 62, judetul Arges in vederea desfasurarii de activitati medicale

Hotarare nr 115 din 30.04.2020 - Hotarare privind aprobarea Proiectului cu titlul "Complex de Servicii Sociale, Comuna Rucar, Judetul Arges" precum si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 116 din 30.04.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.97/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica in anul 2020

Hotarare nr 117 din 30.04.2020 - Hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2021

Hotarare nr 118 din 30.04.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 164/29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a judetului Arges in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau montarii retelelor de comunicatii electronice, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si unele masuri privind construirea de retele de comunicatii electronice

Hotarare nr 119 din 06.05.2020 - Hotarare privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti a unui spatiu situat in incinta imobilului din Pitesti, str. Garoafelor, nr. 6

Hotarare nr 120 din 06.05.2020 - Hotarare privind aprobarea de principiu a prioritatilor (drumuri judetene) finantabile in exercitiul financiar aferent perioadei 2021-2027

Hotarare nr 121 din 06.05.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 122 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico Sociala Domnesti

Hotarare nr 123 din 27.05.2020 - Hotarare privind actualizarea componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Arges

Hotarare nr 124 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale unor servicii sociale, fara personalitate juridica, aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 125 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, aferent lunii martie 2020

Hotarare nr 126 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Complex de Servicii Sociale, Orasul Costesti, judetul Arges" si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 127 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Complex de servicii sociale, Municipiul Câmpulung, judetul Arges" si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 128 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat si a Cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 703 B Costesti (DN 65A) – Serbanesti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costesti si Rociu"

Hotarare nr 129 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie:"Lucrari de construire in vederea conformarii imobilului la cerinta esentiala de calitate securitate la incendiu", a Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice aferente –faza D.A.L.I.-Spitalul de Recuperare Bradet, judetul Arges

Hotarare nr 130 din 27.05.2020 - Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatie de activitate comerciala, situat la parterul unui imobil, pavilion al Spitalului Orasenesc "Regele Carol I" Costesti din Orasul Costesti, str. Industriei, nr. 19, judetul Arges, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 131 din 27.05.2020 - Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui imobil-teren aflat in administrarea Spitalului Orasenesc "Regele Carol I" Costesti, situat in Orasul Costesti, str. Pietii, nr. 5, Punct ,,Dispensar policlinic" judetul Arges, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 132 din 27.05.2020 - Hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. asupra unor imobile – terenuri aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 133 din 27.05.2020 - Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Judetului Arges si dezmembrarea in 2 loturi a unui imobil situat in comuna Vedea, Judetul Arges, avand numarul cadastral 81625

Hotarare nr 134 din 27.05.2020 - Hotarare privind darea in administrare Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni – Arges a unor imobile – cladiri si terenuri in care isi desfasoara activitatea, aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 135 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 136 din 27.05.2020 - Hotarare privind incheierea unui Protocol de Colaborare intre Judetul Arges si Federatia Romana de Automobilism Sportiv pe anul 2020

Hotarare nr 137 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea Monografiei economico-militare a Judetului Arges

Hotarare nr 138 din 27.05.2020 - Hotarare privind suplimentarea bugetului Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Grupul II Cersetorie si Migratie

Hotarare nr 139 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a judetului Arges si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Hotarare nr 140 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului de mentinere a calitatii aerului in judetul Arges 2020-2024

Hotarare nr 141 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. JUD DE PAZA SI ORDINE ARGES S.R.L. la 31.12.2019

Hotarare nr 142 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. la 31.12.2019

Hotarare nr 143 din 27.05.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 144 din 27.05.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 145 din 27.05.2020 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.97/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica in anul 2020

Hotarare nr 146 din 12.06.2020 - Hotarare privind incheierea unui Acord de Asociere intre Judetul Arges si Club Sportiv Brothers Motor Sport pe anul 2020

Hotarare nr 147 din 12.06.2020 - Hotarare privind incheierea unui Acord de Asociere intre Judetul Arges si Club Sportiv Universitar Pitesti pe anul 2020

Hotarare nr 148 din 12.06.2020 - Hotarare privind incheierea unui Acord de Asociere intre Judetul Arges si Asociatia Club Sportiv Campionii Fotbal Club Arges pe anul 2020

Hotarare nr 149 din 12.06.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 150 din 25.06.2020 - Hotararare privind aprobarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr 151 din 25.06.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr 152 din 25.06.2020 - Hotarare privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 153 din 25.06.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr 154 din 25.06.2020 - Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie:"Instalatie de rezerva de apa la sectiile exterioare Oncologie-Infectioase", a Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice aferente –faza Studiu de Fezabilitate(S.F.)-Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, judetul Arges

Hotarare nr 155 din 25.06.2020 - Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie:"Instalatie de rezerva de apa la sectiile exterioare Spital Judetean nr. 2", a Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice aferente –faza Studiu de Fezabilitate(S.F.) - Spitalul Judetean de Urgenta Pitetti,judetul Arges

Hotarare nr 156 din 25.06.2020 - Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.130/25.05.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 157 din 25.06.2020 - Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.301/29.11.2017 privind constituirea Comisiei de negociere in vederea achizitionarii unor terenuri

Hotarare nr 158 din 25.06.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr 159 din 25.06.2020 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. la data de 31.12.2019

Hotarare nr 160 din 25.06.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 161 din 06.07.2020 - Hotarare privind actualizarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr 162 din 30.07.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 163 din 30.07.2020 - Hotarare privind aprobarea Satului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 164 din 30.07.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr 165 din 30.07.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr 166 din 30.07.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 167 din 30.07.2020 - Hotarare privind incheierea unui Protocol de Colaborare intre Consiliul Judetean Arges si Universitatea din Pitesti

Hotarare nr 168 din 30.07.2020 - Hotarare privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Hotarare nr 169 din 30.07.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului Cultural Judetean Arges

Hotarare nr 170 din 30.07.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii Judetene Dinicu Golescu Arges

Hotarare nr 171 din 30.07.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului "Al. Davila" Pitesti

Hotarare nr 172 din 30.07.2020 - Hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges asupra bunului mobil Peugeot 4007

Hotarare nr 173 din 30.07.2020 - Hotarare privind neexercitarea dreptului de preemptiune asupra spatiului cu destina?ie medicala situat in Pitesti, Str. Smardan, Nr.45A, parter

Hotarare nr 174 din 30.07.2020 - Hotarare privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unui teren, situat in incinta Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr 175 din 30.07.2020 - Hotarare privind modificarea nr. curent 1 din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 5/10.01.2020, privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. a unui imobil - cladiri si teren situat in Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 176 din 30.07.2020 - Hotarare privind atribuirea în folosinta gratuita Institutiei Avocatului Poporului a unui spatiu aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 177 din 30.07.2020 - Hotarare privind completarea domeniului public al judetului Arges cu bunuri imobile aflate in incinta U.A.M.S. Dedulesti

Hotarare nr 178 din 30.07.2020 - Hotarare privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr 179 din 30.07.2020 - Hotarare privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Arges, in calitate de reprezentant al Judetului Arges in Adunarea Generala a A.D.I. SERVSAL Arges, pentru votarea Actelor aditionale de prelungire a duratei de valabilitate a contractelor de concesiune pentru serviciile de colectare a deseurilor municipale

Hotarare nr 180 din 30.07.2020 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 103/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitetti", a studiului de fezabilitate Mixt si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificarile si completarie ulterioare

Hotarare nr 181 din 30.07.2020 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2020 pentru activitatea Judetului Arges

Hotarare nr 182 din 30.07.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 183 din 17.08.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 184 din 17.08.2020 - Hotarare privind actualizarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALA INTEGRATA A TERITORIULUI ARGES-MUSCEL, respectiv a Pachetului de proiecte al Strategiei de dezvoltare teritoriala integrata a teritoriului ,,Arges - Muscel"

Hotarare nr 185 din 17.08.2020 - Hotarare privind aprobarea Justificarii impactului asupra dezvoltarii economice la nivel judetean a proiectelor de infrastructura rutiera aprobate ca prioritati finantabile in exercitiul financiar aferent perioadei 2021-2027 prin Hotararea de consiliu judetean nr. 120/06.05.2020

Hotarare nr 186 din 26.08.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului de scolarizare al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti pentru anul scolar 2020-2021

Hotarare nr 187 din 26.08.2020 - Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului Centrul Europe Direct Arges de catre Biblioteca Judeteana Dinicu Golescu si cofinantarea acestuia in perioada 2021-2025

Hotarare nr 188 din 26.08.2020 - Hotarare privind redistribuirea produselor din Programul pentru scoli al Romaniei si incheierea unui Act Aditional la Contractul subsecvent nr. 3 de furnizare a laptelui si produselor lactate

Hotarare nr 189 din 26.08.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr 190 din 26.08.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr 191 din 26.08.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr 192 din 26.08.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 193 din 26.08.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr 194 din 26.08.2020 - Hotarare privind achizitia terenului situat in vecinatatea obiectivului turistic Castrul roman Jidova, Campulung

Hotarare nr 195 din 26.08.2020 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria" Vedea asupra imobilului-teren si constructii in care isi desfasoara activitatea, situate in comuna Vedea, Judetul Arges, aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 196 din 26.08.2020 - Hotarare privind aprobarea respingerii trecerii din domeniul public al Judetului Arges in domeniul public al Comunei Cotmeana a unor bunuri imobile, situate in comuna Cotmeana, sat Ursoaia, judetul Arges

Hotarare nr 197 din 26.08.2020 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Local al Comunei Micesti, pe o perioad? de 39 de luni asupra unor sectoare de drum din DJ 740 si DJ 731D, situate pe teritoriul U.A.T. Micesti, in vederea realizarii obiectivului de investitie "Amenajare intersectii in Comuna Micesti, Judetul Arges"

Hotarare nr 198 din 26.08.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 199 din 26.08.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 200 din 26.08.2020 - Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Mares - Popescu Constantin

Hotarare nr 201 din 26.08.2020 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 202 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr 203 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr 204 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr 205 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr 206 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico Sociala Domnesti

Hotarare nr 207 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Unitatii de Asistenta Medico Sociala Domnesti

Hotarare nr 208 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfantul Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 209 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfantul Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 210 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, aferent lunii iulie 2020

Hotarare nr 211 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie:"Lucrari de construire in vederea conformarii imobilului la cerinta esentiala de calitate securitate la incendiu", a Devizului general si a documentatiei tehnice aferente –faza Proiect Tehnic-Spitalul de Recuperare Bradet, judetul Arges

Hotarare nr 212 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 703 B Costesti (DN 65A) – Serbanesti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costesti si Rociu"

Hotarare nr 213 din 29.09.2020 - Hotarare privind completarea domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 214 din 29.09.2020 - Hotarare privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit Colegiului Medicilor Judetul Arges a unui imobil situat in Pitesti, b-dul I.C. Bratianu, nr. 62

Hotarare nr 215 din 29.09.2020 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges asupra imobilelor – drumuri si poduri - aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 216 din 29.09.2020 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges asupra unor bunuri mobile si imobile aflate in domeniul public si privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr 217 din 29.09.2020 - Hotarare privind alipirea a dou imobile terenuri situate in comuna Mozaceni, aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 218 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Protocolului de predare-primire a investitiilor realizate prin Contractele de lucrari CL1, CL5, CL7, CL8 si CL9 din cadrul Proiectului ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges", completarea domeniului public al judetului Arges cu aceste investitii si predarea lor in concesiune catre Operatorul Regional S.C. Apa Canal 2000 S.A., in baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 1/26.03.2010

Hotarare nr 219 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea realizarii investitiei ,,Pod peste raul Neajlov, in satul Silistea, comuna Cateasca, judetul Arges", a devizului general si a documentatiei tehnice aferente

Hotarare nr 220 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului de actiune si a Devizului estimativ pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges, pentru iarna 2020 – 2021

Hotarare nr 221 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr 222 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacitatii Spitalului de Recuperare Bradet in gestionarea crizei sanitare COVID-19"

Hotarare nr 223 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Cresterea capacitatii Spitalului de Pediatrie Pitesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19"

Hotarare nr 224 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare cauzata de COVID-19- in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti"

Hotarare nr 225 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Dotarea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria Vedea cu echipamente necesare (aparatura medicala si echipamente de protectie) pentru tratarea pacientilor diagnosticati sau suspecti cu COVID 19"

Hotarare nr 226 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2020 pentru activitatea Judetului Arges

Hotarare nr 227 din 29.09.2020 - Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 228 din 29.09.2020 - Hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului – Arges

Hotarare nr 229 din 09.10.2020 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.222/29.09.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacitatii Spitalului de Recuperare Bradet in gestionarea crizei sanitare COVID-19"

Hotarare nr 230 din 09.10.2020 - Hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, judetul Arges" Cod SMIS 142003Hotarare nr 1 din 02.11.2020 - Hotarare privind aprobarea numarului si titulaturilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 2 din 02.11.2020 - Hotarare privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 3 din 02.11.2020 - Hotarare privind alegerea unui vicepresedinte al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 4 din 02.11.2020 - Hotarare privind alegerea unui vicepresedinte al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 5 din 12.11.2020 - Hotarare privind conducerea sedintelor consiliului judetean in caz de absenta a Presedintelui Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 6 din 12.11.2020 - Hotarare privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2020 – 2021

Hotarare nr 7 din 12.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Ghidului pentru acordarea in anul 2020 a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Judetean Arges, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Judetul Arges, recunoscute in Romania

Hotarare nr 8 din 12.11.2020 - Hotarare privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a judetului Arges

Hotarare nr 9 din 12.11.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 10 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfantul Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 11 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr 12 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr 13 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr 14 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr 15 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr 16 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 17 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 18 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr 19 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico Sociala Domnesti

Hotarare nr 20 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico Sociala Calinesti

Hotarare nr 21 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, aferent lunilor august si septembrie 2020

Hotarare nr 22 din 25.11.2020 - Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Consiliile de Administratie ale spitalelor din reteaua proprie a Consiliului Judetean Arges, precum si aprobarea atributiilor Consiliilor de Administratie

Hotarare nr 23 din 25.11.2020 - Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant special si la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arges

Hotarare nr 24 din 25.11.2020 - Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Consiliile de administratie/administrative ale institutiilor de cultura subordonate consiliului judetean

Hotarare nr 25 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Serviciului Public Judetean Salvamont Arges

Hotarare nr 26 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Bibliotecii Judetene ,,Dinicu Golescu" Arges

Hotarare nr 27 din 25.11.2020 - Hotarare privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Arges de a vota retragerea Unitatii Administrativ Teritoriale Rucar si primirea in Asociatie a Unitatii Administrativ Teritoriale Mirosi in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges

Hotarare nr 28 din 25.11.2020 - Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges a unui teren aferent DJ 659, in vederea dezmembrarii

Hotarare nr 29 din 25.11.2020 - Hotarare privind darea in administrare Spitalului de Recuperare Bradet a unui bun imobil locuinta aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 30 din 25.11.2020 - Hotarare privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit Spitalului de Pediatrie Pitesti a unui imobil - cladire (fost depozit oxigen) si a terenului aferent, aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 31 din 25.11.2020 - Hotarare privind completarea domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 32 din 25.11.2020 - Hotarare privind alipirea a trei imobile terenuri situate in municipiul Campulung, ?oseaua Na?ionala Pitesti Campulung, punctul Jidova

Hotarare nr 33 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei Judetului Arges catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADI Molivisu pe anul 2020

Hotarare nr 34 din 25.11.2020 - Hotarare pentru abrogarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 31/28.06.2016 privind modificarea si completarea componentei Comisiei Tehnico – Economice constituits la nivelul Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 35 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia si UAT Judetul Arges pentru realizarea proiectului "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana, centre de agrement / baze turistice (tabere scolare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic si infrastructura rutiera de interes jude?ean, inclusiv variante ocolitoare si / sau drumuri de legatura – 5D1" si cheltuielile aferente elaborarii documentatiilor tehnico-economice si serviciilor de verificare tehnica a proiectului pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 679: Paduroiu (DN67B) - Lipia – Popesti - Lunca Corbului – P?dureti – Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km"

Hotarare nr 36 din 25.11.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr 37 din 25.11.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 38 din 09.12.2020 - Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 39 din 09.12.2020 - Hotarare privind aprobarea listei cu beneficiarii de burse in anul scolar 2020 – 2021

Hotarare nr 40 din 09.12.2020 - Hotarare privind acordarea de sprijin financiar unitatilor de cult din judetul Arges, in anul 2020

Hotarare nr 41 din 09.12.2020 - Hotarare privind emiterea acordului prealabil in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Balilesti pentru folosinta terenului din zona de siguranta a drumurilor judetene DJ 732 si DJ 732 A, pe care se va amplasa reteaua de distributie a gazelor naturale aferenta obiectivului de investitii " Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Balilesti, judetul Arges ", a autorizatiei de amplasare si/sau de acces, precum si aprobarea Contractului–cadru de amplasare si/sau acces in zona drumurilor publice

Hotarare nr 42 din 09.12.2020 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 703 B Costesti (DN 65A) – Serbanesti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costesti si Rociu"

Hotarare nr 43 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfantul Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 44 din 23.12.2020 - Hotarare privind actualizarea Statului de functii al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr 45 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr 46 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr 47 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 48 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș

Hotarare nr 49 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a persoanelor adulte cu handicap aflate in centrele rezidentiale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, aferent lunii octombrie 2020

Hotarare nr 50 din 23.12.2020 - Hotarare privind completarea domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 51 din 23.12.2020 - Hotarare pentru prelungirea duratei Protocoalelor privind folosinta gratuita a unor spatii din Palatul Administrativ incheiate in baza Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.303/17.12.2018

Hotarare nr 52 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014 - 2020", precum si a indicatorilor tehnico - economici ai proiectului

Hotarare nr 53 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea valorii investitiilor aferente Consiliului Judetean Arges si a participarii Consiliului Judetean Arges la cofinantarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014 – 2020"

Hotarare nr 54 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie – actualizata, pentru proiectul cu titlul "CONSERVAREA SI CONSOLIDAREA CETATII POENARI ARGEs", cod SMIS 116343 si a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnarii contractului de finantare

Hotarare nr 55 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2021

Hotarare nr 56 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges, pentru anul 2021

Hotarare nr 57 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice produse de statia de asfalt din Districtul Cateasca, folosite in relatia cu Consiliul Judetean Arges si in relatia cu tertii, pentru anul 2021

Hotarare nr 58 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2021

Hotarare nr 59 din 23.12.2020 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.09.2020 pentru activitatea Judetului Arges

Hotarare nr 60 din 23.12.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 61 din 29.12.2020 - Hotarare privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Arges, in perioada 2014 - 2020" si mandatarea reprezentantului Consiliului Judetean Arges sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor

Hotarare nr 62 din 29.12.2020 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2020

Hotarare nr 63 din 29.12.2020 - Hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 39/09.12.2020