HOTARARI DE CONSILIU, ANUL 2018

Hotarare nr. 1 din 08.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2018

Hotarare nr. 2 din 08.01.2018 privind darea in administrare Muzeului Judetean Arges a imobilului "Casa Dinu Lipatti"

Hotarare nr. 3 din 08.01.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a Buldoexcavatorului Komatsu model WB93S – 5 echipat cu atasamente de lucru aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 4 din 08.01.2018 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arges R.A. a Motocompresorului portabil cu surub cu generator de curent si accesorii Kaeser M31 si a Ciocanului rotopercutor SDS Max aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 5 din 08.01.2018 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare al anului 2017 din excedentul bugetului local

Hotarare nr. 6 din 08.01.2018 privind aprobarea activitatilor organizate de Consiliul Judetean Arges ?i institutiile subordonate cu ocazia Zilei de 24 ianuarie- Ziua Unirii Principatelor Romane

Hotarare nr. 7 din 25.01.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 8 din 25.01.2018 privind aprobarea ,,costului mediu lunar de intretinere" si a ,,contributiei lunare de intretinere" datorata de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni pe anul 2018

Hotarare nr. 9 din 25.01.2018 privind aprobarea statului de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 10 din 25.01.2018 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 11 din 25.01.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 12 din 25.01.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr. 13 din 25.01.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale la nivelul judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr. 14 din 25.01.2018 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arges R.A. a unui autoturism, a unui generator de curent monofazat cu carcasa insonorizare, a unui mai compactor, a unei masini de finisat beton/sape (elicopter) si a unei masini de taiat asfalt/beton aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 15 din 25.01.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unui autoturism aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 16 din 25.01.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr. 17 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges incepand cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 18 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges incepand cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 19 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges incepând cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 20 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Arges incepand cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 21 din 25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza pentru Directorul General al Serviciului Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr. 22 din 25.01.2018 privind aprobarea cotizatiei pentru Asociatia Internationala a Regiunilor Francofone pe anul 2018

Hotarare nr. 23 din 25.01.2018 privind aprobarea cotizatiei pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2018

Hotarare nr. 24 din 25.01.2018 privind aprobarea încheierii Actului aditional nr. 5 la Contractul de administrare nr. 13938/01.11.2010/2739/02.11.2010 incheiat intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 25 din 25.01.2018 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges cu tertii, pentru anul 2018

Hotarare nr. 26 din 25.01.2018 privind aprobarea Devizului oferta actualizat pentru Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges,pentru iarna 2017 - 2018

Hotarare nr. 27 din 25.01.2018 privind aprobarea Devizului oferta pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 659A Bradu- Costesti km 5+060-9+744, L=4.684 km, la Costesti - actualizat 2017

Hotarare nr. 28 din 25.01.2018 privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre U.A.T Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges, U.A.T. Judetul Sibiu prin Consiliul Judetean Sibiu si U.A.T. Judetul Brasov prin Consiliul Judetean Brasov

Hotarare nr. 29 din 25.01.2018 privind majorarea cotizatiei anuale a Judetului Arges pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADI Molivisu pe anul 2018

Hotarare nr. 30 din 25.01.2018 privind aprobarea Strategiei si Conventiei de realizare a scopului Asociatiei A.D.I Molivisu

Hotarare nr. 31 din 25.01.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general si a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE PARTIE DE SCHI VIDRARU A1, GHITU - MOLIVISU"