HOTARARI DE CONSILIU, ANUL 2018

Hotarare nr. 1 din 08.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2018

Hotarare nr. 2 din 08.01.2018 privind darea in administrare Muzeului Judetean Arges a imobilului "Casa Dinu Lipatti"

Hotarare nr. 3 din 08.01.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a Buldoexcavatorului Komatsu model WB93S – 5 echipat cu atasamente de lucru aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 4 din 08.01.2018 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arges R.A. a Motocompresorului portabil cu surub cu generator de curent si accesorii Kaeser M31 si a Ciocanului rotopercutor SDS Max aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 5 din 08.01.2018 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare al anului 2017 din excedentul bugetului local

Hotarare nr. 6 din 08.01.2018 privind aprobarea activitatilor organizate de Consiliul Judetean Arges ?i institutiile subordonate cu ocazia Zilei de 24 ianuarie- Ziua Unirii Principatelor Romane

Hotarare nr. 7 din 25.01.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 8 din 25.01.2018 privind aprobarea ,,costului mediu lunar de intretinere" si a ,,contributiei lunare de intretinere" datorata de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni pe anul 2018

Hotarare nr. 9 din 25.01.2018 privind aprobarea statului de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 10 din 25.01.2018 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 11 din 25.01.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 12 din 25.01.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr. 13 din 25.01.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale la nivelul judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr. 14 din 25.01.2018 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arges R.A. a unui autoturism, a unui generator de curent monofazat cu carcasa insonorizare, a unui mai compactor, a unei masini de finisat beton/sape (elicopter) si a unei masini de taiat asfalt/beton aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 15 din 25.01.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unui autoturism aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 16 din 25.01.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr. 17 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges incepand cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 18 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges incepand cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 19 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges incepând cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 20 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Arges incepand cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 21 din 25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza pentru Directorul General al Serviciului Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr. 22 din 25.01.2018 privind aprobarea cotizatiei pentru Asociatia Internationala a Regiunilor Francofone pe anul 2018

Hotarare nr. 23 din 25.01.2018 privind aprobarea cotizatiei pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2018

Hotarare nr. 24 din 25.01.2018 privind aprobarea încheierii Actului aditional nr. 5 la Contractul de administrare nr. 13938/01.11.2010/2739/02.11.2010 incheiat intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 25 din 25.01.2018 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges cu tertii, pentru anul 2018

Hotarare nr. 26 din 25.01.2018 privind aprobarea Devizului oferta actualizat pentru Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges,pentru iarna 2017 - 2018

Hotarare nr. 27 din 25.01.2018 privind aprobarea Devizului oferta pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 659A Bradu- Costesti km 5+060-9+744, L=4.684 km, la Costesti - actualizat 2017

Hotarare nr. 28 din 25.01.2018 privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre U.A.T Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges, U.A.T. Judetul Sibiu prin Consiliul Judetean Sibiu si U.A.T. Judetul Brasov prin Consiliul Judetean Brasov

Hotarare nr. 29 din 25.01.2018 privind majorarea cotizatiei anuale a Judetului Arges pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADI Molivisu pe anul 2018

Hotarare nr. 30 din 25.01.2018 privind aprobarea Strategiei si Conventiei de realizare a scopului Asociatiei A.D.I Molivisu

Hotarare nr. 31 din 25.01.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general si a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE PARTIE DE SCHI VIDRARU A1, GHITU - MOLIVISU"

Hotarare nr. 32 din 16.02.2018 privind solicitarea de preluare in administrare a unei suprafete de teren

Hotarare nr. 33 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr. 34 din 16.02.2018 privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Arges la bugetul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pe anul 2018

Hotarare nr. 35 din 16.02.2018 privind aprobarea contributiei U.A.T Judetul Arges la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii de Urgenta Sud Muntenia" pe anul 2018

Hotarare nr. 36 din 16.02.2018 privind aprobarea platii cotizatiei catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, pe anul 2018

Hotarare nr. 37 din 16.02.2018 privind aprobarea derularii Programului Eurodyssee in anul 2018 si a bugetului necesar

Hotarare nr. 38 din 16.02.2018 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice si sportive pe anul 2018, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr. 39 din 16.02.2018 privind inchirierea unui spatiu cu destinatie de activitate comerciala situat in incinta Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr. 40 din 16.02.2018 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arge? R.A. a unui Buldoexcavator cu brat telescopic marca CUKUROVA ?i accesorii, aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 41 din 16.02.2018 privind darea in administrare Agentiei Nationale pentru Zootehnie ,,Prof. Dr. G.K. Constantinescu" a unui spatiu situat in Municipiul Campulung aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 42 din 16.02.2018 privind inchirierea unor spatii situate in Municipiul Campulung aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 43 din 16.02.2018 privind revocarea dreptului de administrare atribuit Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges pentru suprafata de 925,5 mp si darea acestei suprafete (925,5 mp) in administrare Gradinitei Speciale Sfanta Elena-Pitesti

Hotarare nr. 44 din 16.02.2018 privind darea in administrare Consiliului Local Priboieni a zonei de protectie aferenta drumului DJ 702 Topoloveni (DN7)-Dobresti – Botesti –lim. Jud. Dambovita

Hotarare nr. 45 din 16.02.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr. 46 din 16.02.2018 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,,Pod pe DJ 741 Pitesti-Valea Mare-Fagetu-Mioveni, km 2+060, peste paraul Valea Mare (Ploscaru), la Stefanesti"

Hotarare nr. 47 din 16.02.2018 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,,Pod pe DJ738-Jugur-Draghici-Mihaesti peste raul Tirgului, km 21+900, in comuna Mihaesti"

Hotarare nr. 48 din 16.02.2018 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,,Pod pe DJ 703 H Curtea de Arges (DN7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L=152 m, in comuna Valea Danului"

Hotarare nr. 49 din 16.02.2018 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,,Modernizare DJ 703B Serbanesti (DJ659)- Silistea, km 70+410-77+826, L=7,416 km, in comunele Rociu si Cateasca"

Hotarare nr. 50 din 16.02.2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea obiectivului de investitii ,,Consolidare si reabilitare Spital Judetean de Urgenta Pitesti"

Hotarare nr. 51 din 16.02.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 52 din 16.02.2018 privind aprobarea modalitatii de calcul a contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice internate in Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni – Arges, precum si a categoriilor de venituri luate in calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru anul 2018

Hotarare nr. 53 din 16.02.2018 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 54 din 16.02.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr. 55 din 16.02.2018 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 56 din 16.02.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr. 57 din 16.02.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr. 58 din 16.02.2018 privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiei de medic sef pentru Sectiile: Pediatrie I, Pediatrie III, Pediatrie IV si Chirurgie si Ortopedie infantila din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 59 din 16.02.2018 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 60 din 16.02.2018 pentru actualizarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 129/11.05.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a cheltuielilor legate de proiect modificata prin Hotararea nr. 298/29.11.2017

Hotarare nr. 61 din 16.02.2018 privind aprobarea modificarii tarifului de depozitare a deseurilor municipale solide mixte (inclusiv a deseurilor stradale), practicat de catre S.C. Girexim Universal S.A., la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Albota-Pitesti

Hotarare nr. 62 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2018

Hotarare nr. 63 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2018

Hotarare nr. 64 din 05.03.2018 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de director al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotarare nr. 65 din 05.03.2018 privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiei de medic sef pentru: Centrul de Sanatate Mintala, Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala, Sectia Boli Infectioase Copii si Sectia Chirurgie II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 66 din 08.03.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr. 67 din 16.03.2018 privind actualizarea Si completarea proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ, situat in Pitesti - Pia?a Vasile Milea, nr.1, Judetul Arges" si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 68 din 29.03.2018 privind incheierea Intelegerii de cooperare intre Judetul Arges din Romania si Raionul Criuleni din Republica Moldova

Hotarare nr. 69 din 29.03.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr. 70 din 29.03.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului de Cultura „Bratianu"

Hotarare nr. 71 din 29.03.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 72 din 29.03.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 73 din 29.03.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico - Sociala Rucar

Hotarare nr. 74 din 29.03.2018 privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana si a nivelului contributiei de intretinere datorata de catre beneficiari/sustinatori legali ai acestora in UAMS Domnesti

Hotarare nr. 75 din 29.03.2018 privind derularea Programului ,,PRO Sociala in cursul anului 2018

Hotarare nr. 76 din 29.03.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr. 77 din 29.03.2018 privind preluarea in administrare a terenului in suprafata de 4 ha, situat in extravilanul Comunei Arefu, in vederea derularii proiectului "Conservarea si consolidarea Cetatii Poenari Arges"

Hotarare nr. 78 din 29.03.2018 privind inlocuirea Anexei 3 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 50/26.05.2005

Hotarare nr. 79 din 29.03.2018 privind darea in administrare Comunei Rucar a unui imobil – teren si cladiri

Hotarare nr. 80 din 29.03.2018 privind darea in administrare Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar a imobilelor – teren si constructii in care isi desfasoara activitatea

Hotarare nr. 81 din 29.03.2018 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Arges

Hotarare nr. 82 din 29.03.2018 privind incheierea Protocolului de colaborare intre Judetul Arges si Inspectoratul Scolar Judetean Arges pe anul 2018

Hotarare nr. 83 din 29.03.2018 privind aprobarea sumei alocate finantarilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2018 si a metodologiei de acordare

Hotarare nr. 84 din 29.03.2018 privind aprobarea platii cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania

Hotarare nr. 85 din 29.03.2018 privind modificarea arondarii actuale a comunei Balilesti de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidena a Persoanelor Campulung la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Hotarare nr. 86 din 29.03.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 87 din 29.03.2018 privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679D Negrasi-Mozacu, km 34+500-39+500, L=5km, comuna Negrasi, jud. Arges"

Hotarare nr. 88 din 29.03.2018 privind aprobarea Devizului oferta pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679D Negrasi-Mozacu, km 34+500-39+500, L= 5,00 km, comuna Negrasi, jud. Arges"

Hotarare nr. 89 din 29.03.2018 privind aprobarea D.A.L.I (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii), Devizul general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 703B (DJ679) Paduresi – Costesti (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului si Costesti"

Hotarare nr. 90 din 29.03.2018 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2017 pentru activitatea Judetului Arges

Hotarare nr. 91 din 29.03.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr. 92 din 12.04.2018 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Pirvu Marius

Hotarare nr. 93 din 12.04.2018 privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei POPA CRISTINA ELENA

Hotarare nr. 94 din 12.04.2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 95 din 12.04.2018 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 96 din 12.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 97 din 12.04.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 98 din 12.04.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 99 din 12.04.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr. 100 din 12.04.2018 privind darea in administrare Consiliului Local al Comunei Calinesti a DJ 704C Radu Negru – Vranesti – Udeni – Catanele (DJ 702G), aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 101 din 12.04.2018 privind darea in administrare Consiliului Local al Comunei Maracineni a terenului aferent zonei de protectie a DJ 703K si a terenului aferent zonei de protectie a DJ 740, aflat in proximitatea Scolii Argeselu, Com. Maracineni

Hotarare nr. 102 din 12.04.2018 privind revocarea dreptului de administrare acordat Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A asupra imobilelor districte situate in Bogati, Slobozia, Costesti, Campulung si Curtea de Arges

Hotarare nr. 103 din 12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere si dotare spatii Urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti", a Studiului de Fezabilitate Mixt si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 104 din 12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii Urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti", a Studiului de Fezabilitate Mixt si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 105 din 12.04.2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges 122/27.04.2017 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2018

Hotarare nr. 106 din 12.04.2018 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepând cu anul fiscal 2019

Hotarare nr. 107 din 12.04.2018 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arge? R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges pentru lucrarile de investitii finantate din bugetul de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pentru anul 2018

Hotarare nr. 108 din 12.04.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., pe anul 2018

Hotarare nr. 109 din 12.04.2018 privind aprobarea situatiilor financiare ale S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L. pe anul 2017

Hotarare nr. 110 din 12.04.2018 privind incetarea suspendarii raportului de serviciu al domnului Badea Viorel Marian, Director Executiv al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Arges

Hotarare nr. 111 din 12.04.2018 privind sanctionarea disciplinara a domnului Badea Viorel-Marian, Director Executiv al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Arges, prin diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioada de 3 luni

Hotarare nr. 112 din 12.04.2018 privind sanctionarea disciplinara a domnului Badea Viorel-Marian, Director Executiv al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Arges, prin destituirea din functia publica de conducere

Hotarare nr. 113 din 12.04.2018 privind actualizarea si completarea Hotararii nr. 170/29.06.2017 pentru aprobarea proiectului cu titlul „Conservarea si Consolidarea Cetatii Poenari Arges"

Hotarare nr. 114 din 26.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul "Modernizare DJ 503 limita judetului Dambovita – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42,034 km) în judetul Arges", a D.A.L.I (Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie), a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat

Hotarare nr. 115 din 26.04.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 116 din 26.04.2018 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr. 117 din 10.05.2018 pentru aprobarea Acordului cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de ApA Arges – Vedea si Unitatea Administrativ Teritoriala – Judetul Arges, aferent proiectului cu titlul ,,Modernizarea DJ 503 limita judetul Dambovita – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele – (DJ 702 G – km 3+824) km 98 + 000 – 140 + 034, în judetul Arges"

Hotarare nr. 118 din 10.05.2018 pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean nr. 185/27.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ situat in Pitesti, Piata Vasile Milea nr. 1, judetul Arges" si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 119 din 10.05.2018 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de Director executiv al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 120 din 10.05.2018 privind aprobarea organizarii retelei scolare a invatamantului special din judetul Arges pentru anul scolar 2018 – 2019

Hotarare nr. 121 din 25.05.2018 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 122 din 25.05.2018 privind aprobarea componentei Consiliului Consultativ al Unitatii de Asistenta Medico - Sociala Domnesti

Hotarare nr. 123 din 25.05.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr. 124 din 25.05.2018 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 125 din 25.05.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 126 din 25.05.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 127 din 25.05.2018 privind inchirierea unor spatii cu destinatie de activitate comerciala situate in incinta Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 128 din 25.05.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti a unui teren in suprafata de 460 mp, situat in Pitesti, str. Aleea Spitalului, nr. 36

Hotarare nr. 129 din 25.05.2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 180/08.10.2010 privind constituirea patrimoniului Regiei Autonome Judetene de Drumuri R.A., cu modificarile si complet?rile ulterioare

Hotarare nr. 130 din 25.05.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr. 131 din 25.05.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a imobilelor terenuri si cladiri care apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 132 din 25.05.2018 privind aprobarea Listei-Anexa cuprinzand spatiile si terenul aferent din proprietatea privata a Judetului Arges ce urmeaza a fi vandute potrivit Cap. III „Vanzarea spatiilor medicale prin licitatie publica cu strigare" din OUG nr.68/2008

Hotarare nr. 133 din 25.05.2018 privind constituirea Comisiei pentru stabilirea si evaluarea imobilelor aflate in patrimoniul S.C. NEOMAGASSIN S.R.L.

Hotarare nr. 134 din 25.05.2018 privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare pentru componentele functionale, fara personalitate juridica, aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 135 din 25.05.2018 privind aprobarea Conventiei de asociere intre Fundatia SERA România, U.A.T. Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 136 din 25.05.2018 privind implementarea si cofinantarea proiectului "Alternative for Social Support Inspiring Transformation"ASSIST – 785710

Hotarare nr. 137 din 25.05.2018 privind aprobarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice produse de statia Cateasca, pentru anul 2018, in relatia cu Consiliul Judetean Arges si cu tertii

Hotarare nr. 138 din 25.05.2018 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. intocmite la data de 31.12.2017

Hotarare nr. 139 din 25.05.2018 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. la 31.12.2017

Hotarare nr. 140 din 25.05.2018 privind aprobarea unor tarife ce vor fi practicate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arge? R.A. în anul 2018

Hotarare nr. 141 din 25.05.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr. 142 din 25.05.2018 privind aprobarea regulamentului de desfasurare a Festivalului International de Folclor CARPATI 2018 si incheierea unui Protocol de colaborare cu consiliile locale partenere in organizarea evenimentului

Hotarare nr. 143 din 25.05.2018 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila de la bugetul local al judetului Arges pentru activitati non-profit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2018

Hotarare nr. 144 din 25.05.2018 privind aprobarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 145 din 25.05.2018 privind aprobarea Planului de scolarizare al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti pentru anul scolar 2018-2019

Hotarare nr. 146 din 25.05.2018 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public Judetean Salvamont Arges

Hotarare nr. 147 din 25.05.2018 privind aprobarea investitiei si a devizului general pentru obiectivul de investitie ,,Pod peste paraul Bascovele pe DJ 704E km 6+000- Comuna Cotmeana, judetul Arges"

Hotarare nr. 148 din 25.05.2018 privind actualizarea si completarea proiectului cu titlul "Certificarea activitatilor Consiliului Judetean Arges si dezvoltarea abilitatilor personalului, in concordanta cu prevederile SCAP" si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 149 din 25.05.2018 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 150 din 25.05.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr. 151 din 11.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de solutionare a contestatiilor depuse in cadrul sesiunii de concurs de proiecte cu finantare nerambursabila de la bugetul local al judetului Arges

Hotarare nr. 152 din 11.06.2018 privind aprobarea Actului aditional nr. 8 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr. 9 la Statutul A.D.I.A, precum si mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Arges sa semneze aceste acte aditionale

Hotarare nr. 153 din 11.06.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr. 154 din 11.06.2018 privind aprobarea D.A.L.I(Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii), a Devizului general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 704 H Merisani (DN67C) Baiculesti – Curtea de Arges (DN 73C), km13+035-km 17+600, in comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr. 155 din 11.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 703 B Costesti (DN65A) –Serbanesti (DJ659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costesti si Rociu"

Hotarare nr. 156 din 11.06.2018 privind aprobarea Expertizei tehnice si actualizarea D.A.L.I (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii), a Devizului general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 703 B Moraresti – Uda, km 17+753-20+253,L=2,5 km in comuna Uda"

Hotarare nr. 157 din 28.06.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 158 din 28.06.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 159 din 28.06.2018 privind aprobarea organigramei si a unor state de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 160 din 28.06.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges începand cu data de 01.07.2018

Hotarare nr. 161 din 28.06.2018 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 162 din 28.06.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 163 din 28.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 164 din 28.06.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 165 din 28.06.2018 privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de medic sef Sectie ATI din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 166 din 28.06.2018 privind actualizarea unor anexe ale Monografiei economico-militare a Judetului Arges

Hotarare nr. 167 din 28.06.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 168 din 28.06.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr. 169 din 28.06.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unui teren in suprafata totala de 2.552 mp, situat in incinta Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 170 din 28.06.2018 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al Judetului Arges pentru scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii

Hotarare nr. 171 din 28.06.2018 privind aprobarea Proiectului tehnic, a Detaliilor de executie si a Devizului general cu indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare pe DJ 703 B Moraresti – Uda, km 17+753-20+253, L=2,5 km in comuna Uda"

Hotarare nr. 172 din 28.06.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construire corp de cladire nou al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti"

Hotarare nr. 173 din 28.06.2018 privind organizarea celei de-a XII-a editii a Sarbatorilor Argesului si Muscelului in perioada 10 – 18 august 2018

Hotarare nr. 174 din 28.06.2018 privind organizarea si desfasurarea Festivalului International de Fanfare 2018

Hotarare nr. 175 din 28.06.2018 privind desemnarea persoanelor care vor tine evidenta Registrelor Datoriei Publice Locale a Judetului Arges

Hotarare nr. 176 din 28.06.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr 177 din 26.07.2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 75 din 29.03.2018 privind derularea Programului „PRO Social" in cursul anului 2018

Hotarare nr 178 din 26.07.2018 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr 179 din 26.07.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotarare nr 180 din 26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotarare nr 181 din 26.07.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico - Sociala Domnesti

Hotarare nr 182 din 26.07.2018 privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr 183 din 26.07.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr 184 din 26.07.2018 privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de medic sef sectie –Sectia Pediatrie II din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr 185 din 26.07.2018 privind atribuirea cu titlu gratuit Casei Judetene de Pensii Arges a unor spatii situate in incinta Policlinicii 2 Pitesti, imobil aflat in domeniul privat al Judetului Arges, in vederea desfasurarii activitatii Comisiei de Expertiza Medicala a Capacitatii de Munca

Hotarare nr 186 din 26.07.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unui teren in suprafata totala de 4300 mp, situat in incinta Serviciului Judetean de Ambulanta Arges

Hotarare nr 187 din 26.07.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 188 din 26.07.2018 privind darea in administrare Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti a unor bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii

Hotarare nr 189 din 26.07.2018 privind darea in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului a unui teren in suprafata de 435 mp, situat in Pitesti, str. Gh. Lazar, nr.20

Hotarare nr 190 din 26.07.2018 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a imobilului – teren si constructii situat in orasul Costesti, str. Progresului, nr. 85

Hotarare nr 191 din 26.07.2018 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges pentru scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii

Hotarare nr 192 din 26.07.2018 privind inchirierea unui spatiu situat in municipiul Campulung aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 193 din 26.07.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu ?i a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr 194 din 26.07.2018 privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Judetul Arges si Asociatia ,,Primii pasi spre performanta? in vederea organizarii turneului BRD ARGES OPEN WHEELCHAIR TENNIS

Hotarare nr 195 din 26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 196 din 26.07.2018 pentru actualizarea si completarea Hotararii nr. 114/26.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul "Modernizare DJ 503 limita judetului Dambovita – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702G – km 3+824) km 98+000-140+034 (42,034 km) in judetul Arges", a D.A.L.I (Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie), a cheltuielilor legate de proiect si a acordului de parteneriat

Hotarare nr 197 din 26.07.2018 privind aprobarea realizarii Extinderii infrastructurii de sortare la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Pitesti

Hotarare nr 198 din 26.07.2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 122/27.04.2017 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2018

Hotarare nr 199 din 26.07.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr 200 din 26.07.2018 privind acordarea distinctiei „Personalitatea Anului Centenar" in anul 2018

Hotarare nr 201 din 26.07.2018 pentru modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 38/16.02.2018 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice si sportive pe anul 2018, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr 202 din 09.08.2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 326 din 21.12.2017 privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici (faza SF si DALI) ai proiectului „Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Balilesti, Judetul Arges"

Hotarare nr 203 din 09.08.2018 privind aprobarea Proiectului "Complex de 4 locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, Satul Balilesti, Judetul Arges''

Hotarare nr 204 din 09.08.2018 privind aprobarea Proiectului "Complex de 4 locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Tigveni, Satul Barsestii de Jos, Judetul Arges''

Hotarare nr 205 din 09.08.2018 privind aprobarea proiectului „Complex de 4 locuin?e protejate si Centru de zi, Comuna Ciofrangeni, Judetul Arges''

Hotarare nr 206 din 09.08.2018 privind aprobarea Proiectului "Complex de 3 locuinte protejate si Centru de zi, Comuna Babana, Satul Lupueni, Judetul Arges''

Hotarare nr 207 din 09.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi", aprobarea cheltuielilor legate de proiect (anexele: Bugetul proiectului, Sursele de finantare) si aprobarea Acordului de parteneriat necesar participarii la proiectul mentionat

Hotarare nr 208 din 09.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta", aprobarea cheltuielilor legate de proiect (anexele: Bugetul proiectului, Sursele de finantare) si aprobarea Acordului de parteneriat necesar participarii la proiectul mentionat

Hotarare nr 209 din 09.08.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile de acordare a Trofeului "PERSONALITATEA ANULUI CENTENAR" pe parcursul anului 2018

Hotarare nr 210 din 29.08.2018 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr 211 din 29.08.2018 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 212 din 29.08.2018 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr 213 din 29.08.2018 privind aprobarea statului de functii al Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr 214 din 29.08.2018 privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 215 din 29.08.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr 216 din 29.08.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 217 din 29.08.2018 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Comunei Cotmeana in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 218 din 29.08.2018 privind darea in administrare U.A.T- Curtea de Arges a unor sectoare de drum din DJ 703H si DJ 704H aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 219 din 29.08.2018 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase pe picior din zona de siguranta a drumului judetean DJ 678G Radutesti – Ciomagesti

Hotarare nr 220 din 29.08.2018 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase pe picior din zona de siguranta a drumului judetean DJ 703B Moraresti - Uda

Hotarare nr 221 din 29.08.2018 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. pentru mandatul 2019-2023

Hotarare nr 222 din 29.08.2018 privind aprobarea Regulamentului Local de Implicare a Publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului aflate in competenta de aprobare a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 223 din 29.08.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr 224 din 11.09.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr 225 din 27.09.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 226 din 27.09.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr 227 din 27.09.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 228 din 27.09.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr 229 din 27.09.2018 privind aprobarea statelor de functii ale unor unitati din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 230 din 27.09.2018 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr 231 din 27.09.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr 232 din 27.09.2018 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului ,,Al. Davila? – Pitesti

Hotarare nr 233 din 27.09.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr 234 din 27.09.2018 privind acordarea burselor sociale pentru elevii si studentii din anul scolar/universitar 2018 – 2019

Hotarare nr 235 din 27.09.2018 privind aprobarea implementarii proiectului „Adaptare prin Dezvoltarea Abilitatilor Personale Timpurii" – A.D.A.P.T, 2018-EY-PICR-R1-0012 de catre Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arges

Hotarare nr 236 din 27.09.2018 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges pentru scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii

Hotarare nr 237 din 27.09.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 238 din 27.09.2018 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a unui teren situat in comuna Domnesti, str. Al. I. Cuza, nr. 99

Hotarare nr 239 din 27.09.2018 privind darea in administrare Consiliului Local Slobozia a unui tronson din drumul judetean DJ 702 F aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 240 din 27.09.2018 privind darea in administrare a unor spatii situate in imobilul "Cladire stationar " din incinta U.A.M.S. Rucar, aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 241 din 27.09.2018 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Pod pe DJ 731B Samara – Babana – Cocu, km 3+964 peste paraul Vartej, L=24 m, in comuna Babana"

Hotarare nr 242 din 27.09.2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 122/27.04.2017 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2018, modificata si completata

Hotarare nr 243 din 27.09.2018 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 106/12.04.2018 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2019

Hotarare nr 244 din 27.09.2018 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2018 pentru activitatea Judetului Arges

Hotarare nr 245 din 27.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr 246 din 27.09.2018 privind aprobarea statului de functii al Serviciului Public Judetean Salvamont Arges

Hotarare nr 247 din 27.09.2018 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr.20/25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont Arges

Hotarare nr 248 din 04.10.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr 249 din 19.10.2018 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Protocolul de colaborare dintre Consiliul Judetean Arges si Agentia Nationala Antidrog

Hotarare nr 250 din 19.10.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul,,Extinderea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti'', a Studiului de fezabilitate mixt si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 251 din 19.10.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul,,Extinderea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti'', a Studiului de fezabilitate mixt si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 252 din 26.10.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr 253 din 26.10.2018 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr 254 din 26.10.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr 255 din 26.10.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr 256 din 26.10.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr 257 din 26.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr 258 din 26.10.2018 privind modificarea componentei nominale a Echipei Intersectoriale Locale Arges in domeniul prevenirii si combaterii exploatarii copiilor prin munca, a violentei asupra copilului si a violentei în familie

Hotarare nr 259 din 26.10.2018 privind aprobarea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 260 din 26.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 261 din 26.10.2018 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al jude?ului Arges pentru scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii

Hotarare nr 262 din 26.10.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A a unor utilaje si echipamente aflate in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 263 din 26.10.2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Ministerul Mediului, Judetul Arges - Consiliul Judetean Arges, Municipiul Pitesti – Consiliul Local al Municipiului Pitesti si Institutia Prefectului - Judetul Arges

Hotarare nr 264 din 26.10.2018 privind aprobarea Devizului general actualizat si a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ702 A Ciupa – Ratesti, km 33+030 – 35+696"

Hotarare nr 265 din 26.10.2018 privind aprobarea Devizului general actualizat si a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii ,,Pod pe DJ738 Jugur – Draghici – Mihaesti peste raul Targului, km 21+900, in comuna Mihaesti"

Hotarare nr 266 din 26.10.2018 privind aprobarea Devizului general actualizat si a Proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii „Pod pe DJ 741 Pitesti - Valea Mare - Fagetu - Mioveni, km 2+060, peste paraul Valea Mare (Ploscaru), la Stefanesti"

Hotarare nr 267 din 26.10.2018 privind initierea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Arges, desemnarea persoanelor responsabile cu informarea si consultarea publicului si constituirea grupului de lucru

Hotarare nr 268 din 26.10.2018 privind aprobarea Planului de actiune si a Devizului estimativ pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges, pentru iarna 2018 - 2019

Hotarare nr 269 din 26.10.2018 privind aprobarea Acordului colectiv de munca al functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges, pentru perioada 01.11.2018-31.10.2019

Hotarare nr 270 din 26.10.2018 privind aprobarea Contractului colectiv de munca al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges, pentru perioada 01.11.2018-31.10.2019

Hotarare nr 271 din 26.10.2018 pentru aprobarea procedurii privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.

Hotarare nr 272 din 26.10.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr 273 din 23.11.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr 274 din 23.11.2018 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr 275 din 23.11.2018 privind aprobarea listei elevilor si studentilor beneficiari de burse sociale pentru anul scolar/universitar 2018 – 2019

Hotarare nr 276 din 23.11.2018 privind darea in administrare Spitalului de Recuperare Bradet a imobilului-cladire Lift si a instalatiei aferente aflate in domeniul public al Judetului Arges Consiliul Judetean Arges

Hotarare nr 277 din 23.11.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a doua autobasculante 8x4 IVECO TRAKKER, aflate in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 278 din 23.11.2018 privind darea in administrare Directiei pentru Agricultura Judeteana Arges a terenului aferent imobilului in care isi desfasoara activitatea

Hotarare nr 279 din 23.11.2018 privind atribuirea cu titlu gratuit a unor active fixe Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie ,,Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti, aflate in domeniul privat al Judetului Arges

Hotarare nr 280 din 23.11.2018 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges pentru scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii

Hotarare nr 281 din 23.11.2018 privind revocarea dreptului de administrare acordat Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti asupra unor spatii aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 282 din 23.11.2018 privind inchirierea unor spatii cu destinatie de activitati medicale si conexe actului medical aflate in domeniul privat al Judetului Arges

Hotarare nr 283 din 23.11.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 284 din 23.11.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr 285 din 23.11.2018 privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 286 din 23.11.2018 privind actualizarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti

Hotarare nr 287 din 23.11.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr 288 din 23.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr 289 din 23.11.2018 privind aprobarea implementarii ?i cofinantarii proiectului „TEAM – UP : Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor"

Hotarare nr 290 din 23.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr 291 din 28.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr 292 din 07.12.2018 privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de medic sef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 293 din 07.12.2018 privind revocarea Dispozitiei nr. 121/06.11.2018 emisa de Directorul executiv al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr 294 din 07.12.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr 295 din 17.12.2018 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr 296 din 17.12.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr 297 din 17.12.2018 privind actualizarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr 298 din 17.12.2018 privind actualizarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Cultural Judetean Arges

Hotarare nr 299 din 17.12.2018 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Inspectoratul de Politie al Judetului Arges, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges si Politia Locala Pitesti si aprobarea bugetului de functionare al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 300 din 17.12.2018 privind aprobarea rezilierii contractelor de asociere incheiate intre Consiliul Judetean Arges, Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti si Consiliile Locale Arefu, Barla, Campulung Muscel, Mozaceni, Nucsoara, Priboieni, Stalpeni, Stolnici, Stefan cel Mare, Topoloveni si Valea Danului

Hotarare nr 301 din 17.12.2018 privind aprobarea achizitionarii unor servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare de catre Spitalul Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr 302 din 17.12.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a cantarului tip platforma, aflat in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 303 din 17.12.2018 privind darea in folosinta cu titlu gratuit a unor spatii situate in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr 304 din 17.12.2018 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2019

Hotarare nr 305 din 17.12.2018 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges, pentru anul 2019

Hotarare nr 306 din 17.12.2018 privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2019

Hotarare nr 307 din 17.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA ?i ORDINE AG S.R.L., pe anul 2018

Hotarare nr 308 din 17.12.2018 privind constituirea Comisiei speciale de analiza a activitatii Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr 309 din 17.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018