HOTARARI DE CONSILIU, ANUL 2018

Hotarare nr. 1 din 08.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2018

Hotarare nr. 2 din 08.01.2018 privind darea in administrare Muzeului Judetean Arges a imobilului "Casa Dinu Lipatti"

Hotarare nr. 3 din 08.01.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a Buldoexcavatorului Komatsu model WB93S – 5 echipat cu atasamente de lucru aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 4 din 08.01.2018 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arges R.A. a Motocompresorului portabil cu surub cu generator de curent si accesorii Kaeser M31 si a Ciocanului rotopercutor SDS Max aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 5 din 08.01.2018 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare al anului 2017 din excedentul bugetului local

Hotarare nr. 6 din 08.01.2018 privind aprobarea activitatilor organizate de Consiliul Judetean Arges ?i institutiile subordonate cu ocazia Zilei de 24 ianuarie- Ziua Unirii Principatelor Romane

Hotarare nr. 7 din 25.01.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 8 din 25.01.2018 privind aprobarea ,,costului mediu lunar de intretinere" si a ,,contributiei lunare de intretinere" datorata de persoanele varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni pe anul 2018

Hotarare nr. 9 din 25.01.2018 privind aprobarea statului de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 10 din 25.01.2018 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 11 din 25.01.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 12 din 25.01.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr. 13 din 25.01.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale la nivelul judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr. 14 din 25.01.2018 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arges R.A. a unui autoturism, a unui generator de curent monofazat cu carcasa insonorizare, a unui mai compactor, a unei masini de finisat beton/sape (elicopter) si a unei masini de taiat asfalt/beton aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 15 din 25.01.2018 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unui autoturism aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 16 din 25.01.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr. 17 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges incepand cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 18 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges incepand cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 19 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges incepând cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 20 din 25.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Arges incepand cu data de 01.01.2018

Hotarare nr. 21 din 25.01.2018 privind stabilirea salariului de baza pentru Directorul General al Serviciului Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr. 22 din 25.01.2018 privind aprobarea cotizatiei pentru Asociatia Internationala a Regiunilor Francofone pe anul 2018

Hotarare nr. 23 din 25.01.2018 privind aprobarea cotizatiei pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2018

Hotarare nr. 24 din 25.01.2018 privind aprobarea încheierii Actului aditional nr. 5 la Contractul de administrare nr. 13938/01.11.2010/2739/02.11.2010 incheiat intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 25 din 25.01.2018 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges cu tertii, pentru anul 2018

Hotarare nr. 26 din 25.01.2018 privind aprobarea Devizului oferta actualizat pentru Planul de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges,pentru iarna 2017 - 2018

Hotarare nr. 27 din 25.01.2018 privind aprobarea Devizului oferta pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 659A Bradu- Costesti km 5+060-9+744, L=4.684 km, la Costesti - actualizat 2017

Hotarare nr. 28 din 25.01.2018 privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre U.A.T Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges, U.A.T. Judetul Sibiu prin Consiliul Judetean Sibiu si U.A.T. Judetul Brasov prin Consiliul Judetean Brasov

Hotarare nr. 29 din 25.01.2018 privind majorarea cotizatiei anuale a Judetului Arges pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADI Molivisu pe anul 2018

Hotarare nr. 30 din 25.01.2018 privind aprobarea Strategiei si Conventiei de realizare a scopului Asociatiei A.D.I Molivisu

Hotarare nr. 31 din 25.01.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general si a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE PARTIE DE SCHI VIDRARU A1, GHITU - MOLIVISU"

Hotarare nr. 32 din 16.02.2018 privind solicitarea de preluare in administrare a unei suprafete de teren

Hotarare nr. 33 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr. 34 din 16.02.2018 privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Arges la bugetul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pe anul 2018

Hotarare nr. 35 din 16.02.2018 privind aprobarea contributiei U.A.T Judetul Arges la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii de Urgenta Sud Muntenia" pe anul 2018

Hotarare nr. 36 din 16.02.2018 privind aprobarea platii cotizatiei catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, pe anul 2018

Hotarare nr. 37 din 16.02.2018 privind aprobarea derularii Programului Eurodyssee in anul 2018 si a bugetului necesar

Hotarare nr. 38 din 16.02.2018 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice si sportive pe anul 2018, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr. 39 din 16.02.2018 privind inchirierea unui spatiu cu destinatie de activitate comerciala situat in incinta Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr. 40 din 16.02.2018 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arge? R.A. a unui Buldoexcavator cu brat telescopic marca CUKUROVA ?i accesorii, aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 41 din 16.02.2018 privind darea in administrare Agentiei Nationale pentru Zootehnie ,,Prof. Dr. G.K. Constantinescu" a unui spatiu situat in Municipiul Campulung aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 42 din 16.02.2018 privind inchirierea unor spatii situate in Municipiul Campulung aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 43 din 16.02.2018 privind revocarea dreptului de administrare atribuit Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges pentru suprafata de 925,5 mp si darea acestei suprafete (925,5 mp) in administrare Gradinitei Speciale Sfanta Elena-Pitesti

Hotarare nr. 44 din 16.02.2018 privind darea in administrare Consiliului Local Priboieni a zonei de protectie aferenta drumului DJ 702 Topoloveni (DN7)-Dobresti – Botesti –lim. Jud. Dambovita

Hotarare nr. 45 din 16.02.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr. 46 din 16.02.2018 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,,Pod pe DJ 741 Pitesti-Valea Mare-Fagetu-Mioveni, km 2+060, peste paraul Valea Mare (Ploscaru), la Stefanesti"

Hotarare nr. 47 din 16.02.2018 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,,Pod pe DJ738-Jugur-Draghici-Mihaesti peste raul Tirgului, km 21+900, in comuna Mihaesti"

Hotarare nr. 48 din 16.02.2018 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,,Pod pe DJ 703 H Curtea de Arges (DN7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L=152 m, in comuna Valea Danului"

Hotarare nr. 49 din 16.02.2018 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,,Modernizare DJ 703B Serbanesti (DJ659)- Silistea, km 70+410-77+826, L=7,416 km, in comunele Rociu si Cateasca"

Hotarare nr. 50 din 16.02.2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea obiectivului de investitii ,,Consolidare si reabilitare Spital Judetean de Urgenta Pitesti"

Hotarare nr. 51 din 16.02.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 52 din 16.02.2018 privind aprobarea modalitatii de calcul a contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice internate in Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni – Arges, precum si a categoriilor de venituri luate in calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie pentru anul 2018

Hotarare nr. 53 din 16.02.2018 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 54 din 16.02.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr. 55 din 16.02.2018 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 56 din 16.02.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr. 57 din 16.02.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr. 58 din 16.02.2018 privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiei de medic sef pentru Sectiile: Pediatrie I, Pediatrie III, Pediatrie IV si Chirurgie si Ortopedie infantila din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 59 din 16.02.2018 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 60 din 16.02.2018 pentru actualizarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 129/11.05.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a cheltuielilor legate de proiect modificata prin Hotararea nr. 298/29.11.2017

Hotarare nr. 61 din 16.02.2018 privind aprobarea modificarii tarifului de depozitare a deseurilor municipale solide mixte (inclusiv a deseurilor stradale), practicat de catre S.C. Girexim Universal S.A., la Centrul de Management Integrat al Deseurilor Albota-Pitesti

Hotarare nr. 62 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2018

Hotarare nr. 63 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2018

Hotarare nr. 64 din 05.03.2018 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de director al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotarare nr. 65 din 05.03.2018 privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiei de medic sef pentru: Centrul de Sanatate Mintala, Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala, Sectia Boli Infectioase Copii si Sectia Chirurgie II din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 66 din 08.03.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018

Hotarare nr. 67 din 16.03.2018 privind actualizarea Si completarea proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ, situat in Pitesti - Pia?a Vasile Milea, nr.1, Judetul Arges" si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 68 din 29.03.2018 privind incheierea Intelegerii de cooperare intre Judetul Arges din Romania si Raionul Criuleni din Republica Moldova

Hotarare nr. 69 din 29.03.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr. 70 din 29.03.2018 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului de Cultura „Bratianu"

Hotarare nr. 71 din 29.03.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 72 din 29.03.2018 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 73 din 29.03.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico - Sociala Rucar

Hotarare nr. 74 din 29.03.2018 privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana si a nivelului contributiei de intretinere datorata de catre beneficiari/sustinatori legali ai acestora in UAMS Domnesti

Hotarare nr. 75 din 29.03.2018 privind derularea Programului ,,PRO Sociala in cursul anului 2018

Hotarare nr. 76 din 29.03.2018 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr. 77 din 29.03.2018 privind preluarea in administrare a terenului in suprafata de 4 ha, situat in extravilanul Comunei Arefu, in vederea derularii proiectului "Conservarea si consolidarea Cetatii Poenari Arges"

Hotarare nr. 78 din 29.03.2018 privind inlocuirea Anexei 3 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 50/26.05.2005

Hotarare nr. 79 din 29.03.2018 privind darea in administrare Comunei Rucar a unui imobil – teren si cladiri

Hotarare nr. 80 din 29.03.2018 privind darea in administrare Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar a imobilelor – teren si constructii in care isi desfasoara activitatea

Hotarare nr. 81 din 29.03.2018 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Arges

Hotarare nr. 82 din 29.03.2018 privind incheierea Protocolului de colaborare intre Judetul Arges si Inspectoratul Scolar Judetean Arges pe anul 2018

Hotarare nr. 83 din 29.03.2018 privind aprobarea sumei alocate finantarilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2018 si a metodologiei de acordare

Hotarare nr. 84 din 29.03.2018 privind aprobarea platii cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania

Hotarare nr. 85 din 29.03.2018 privind modificarea arondarii actuale a comunei Balilesti de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidena a Persoanelor Campulung la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Hotarare nr. 86 din 29.03.2018 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 87 din 29.03.2018 privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679D Negrasi-Mozacu, km 34+500-39+500, L=5km, comuna Negrasi, jud. Arges"

Hotarare nr. 88 din 29.03.2018 privind aprobarea Devizului oferta pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679D Negrasi-Mozacu, km 34+500-39+500, L= 5,00 km, comuna Negrasi, jud. Arges"

Hotarare nr. 89 din 29.03.2018 privind aprobarea D.A.L.I (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii), Devizul general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare pe DJ 703B (DJ679) Paduresi – Costesti (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km, la Lunca Corbului si Costesti"

Hotarare nr. 90 din 29.03.2018 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2017 pentru activitatea Judetului Arges

Hotarare nr. 91 din 29.03.2018 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2018