Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotărârile autorităţii deliberative
Hotarari de Consiliu
Hotarari de Consiliu, anul 2024
Hotărârea nr. 1 din data 08.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul special din județul Argeș pentru anul 2024 - 2025 Hotărârea nr. 2 din data 08.01.2024 - Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2024 Hotărârea nr. 3 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Călineşti în anul 2024, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora Hotărârea nr. 4 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico - Socială Domnești în întreținere datorate anul 2024, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora Hotărârea nr. 5 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Dedulești în anul 2024, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora Hotărârea nr. 6 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico - Socială Rucăr în anul 2024, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora Hotărârea nr. 7 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Șuici în anul 2024, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora Hotărârea nr. 8 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe grade de dependențǎ, pentru persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pentru anul 2024 Hotărârea nr. 9 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Argeș pentru anul 2024 Hotărârea nr. 10 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni pentru perioada 2023 - 2024 Hotărârea nr. 11 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Bradu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 12 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Rătești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 13 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pe anul 2024 Hotărârea nr. 14 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației la Adunarea Regiunilor Europene, pe anul 2024 Hotărârea nr. 15 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, pe anul 2024 Hotărârea nr. 16 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor Francofone, pe anul 2024 Hotărârea nr. 17 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației pentru Asociația Directorilor economici și Contabililor din județele din România pe anul 2024 Hotărârea nr. 18 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, pentru anul 2024 Hotărârea nr. 19 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunuri mobile, respectiv instalații radiologice achiziționate în cadrul POR 2014 - 2020 Hotărârea nr. 20 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Recuperare Brădet asupra imobilelor construcții și teren situate în comuna Brăduleț, loc. Brădetu, nr. 73-H, jud. Argeș Hotărârea nr. 21 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind darea în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Căpitan Puică Nicolae” Argeș a unui bun mobil aflat în patrimoniul Județului Argeș Hotărârea nr. 22 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții din ,,Piste pentru biciclete pe DJ 703E: Pitești (DN 67 B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+200 – 12+300, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia și Băbana, judeţul Argeș și Pistă continuă pentru biciclete pe DJ 678A, km 42+420 – 49+095 și pe DJ 703H, km 12+924 – 17+368, L=11,200 km, în comunele Tigveni, Cepari si Șuici, județul Argeș” în “Pista pentru biciclete continua DJ 703E: Pitești (DN 67B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+237 – 12+337, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia și Băbana, Județul Argeș; Pista pentru biciclete continua pe DJ 678A, pe sectorul Km 42+496 – 49+095 si DJ 703H, pe sectorul Km 12+863 - 14+550, L=8.286 Km în comunele Tigveni, Cepari și Șuici, Județul Argeș și pista de biciclete continuă pe DJ 703H pe sectorul Km 14+658 – 17+368, L=2.710 KM în comuna Șuici, Județul Argeș” şi aprobarea Temei de proiectare pentru acest obiectiv de investiţii Hotărârea nr. 23 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare bază de salvare montană Cota 2000 Transfăgărășan, județul Argeș” - DN7C Transfăgărășan - Cota 2000 Hotărârea nr. 24 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind rectificarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ 679 D, Malu (DJ 679 - km 38+940) - Colțu - Ungheni, km 8+444, L = 12 m, comuna Ungheni, jud. Argeș” Hotărârea nr. 25 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea valorii unitare medie la nivel național aferentă sumei forfetare lunare pentru transportul elevilor care sunt şcolarizați în altă localitate decât cea de domiciliu şi nu beneficiază de existența serviciilor de transport Hotărârea nr. 26 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea Raportului pentru anul 2023 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în Județul Argeș Hotărârea nr. 27 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea Hotărârea nr. 28 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș începând cu data de 01.02.2024 Hotărârea nr. 29 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeş începând cu data de 01.02.2024 Hotărârea nr. 30 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont - Argeș începând cu data de 01.02.2024 Hotărârea nr. 31 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - ADI Molivișu, pe anul 2024 Hotărârea nr. 32 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 264/28.09.2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 129.799.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea nr. 33 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 206/26.08.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 43.227.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană Hotărârea nr. 34 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru Asociația Secretarilor Generali ai Județelor din România, pe anul 2024 Hotărârea nr. 35 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației pentru Asociația Arhitecților Șefi de Județe din România, pe anul 2024 Hotărârea nr. 36 din data 31.01.2024 - Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş începând cu data de 01.02.2024 Hotărârea nr. 37 din data 31.01.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 38 din data 05.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza PT, Deviz General și devize pe cheltuieli eligibile și neeligibile, Bugetul proiectului, Studiu privind imunizarea climatică și Studiul Do No Significat Harm (Evaluarea respectării principiului Do No Significat Harm) pentru obiectivul de investiții: "Modernizare DJ 679 : Păduroiu (DN 67 B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureţi - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48+222; L = 47,670 km" Hotărârea nr. 39 din data 07.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2024 Hotărârea nr. 40 din data 20.02.2024 - Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Pîrvu Marius Hotărârea nr. 41 din data 20.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A Hotărârea nr. 42 din data 20.02.2024 - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.88/28.03.2022 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea spațiilor de funcționare a Consiliului Județean Argeș începând cu data de 01.04.2022 Hotărârea nr. 43 din data 20.02.2024 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Călinești, pe o perioadă de 5 ani, asupra acostamentului drumului județean D.J. 704 B, de la km 0+141 la km 8+273, pe ambele părți Hotărârea nr. 44 din data 20.02.2024 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Rătești, pe o perioadă de 10 ani, asupra zonelor de siguranță aferente drumului județean D.J. 702G, de la km 14+375 la km 20+759, pe ambele părți Hotărârea nr. 45 din data 20.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții din ,,Modernizare DJ 732C Bughea de Jos - Malu - Godeni, Km 7+165 – Km 8+695, L= 1,53 Km'' în ,,Modernizare DJ 732C Bughea de Jos - Malu - Godeni, Km 7+165 – Km 8+913, L= 1,748 Km", a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii Modernizare DJ 732C Bughea de Jos - Malu - Godeni, Km 7+165 – Km 8+913, L= 1,748 Km", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții Hotărârea nr. 46 din data 20.02.2024 - Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.253/31.08.2023, modificată și completată prin Hotărârea nr. 311/07.11.2023, în sensul aprobării modificării denumirii obiectivului de investiții din „Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești – Beleți, km 0+474 - Km 2+300, L=1,826 Km, în Comuna Vulturești" în ,,Modernizare DJ 739, Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești – Beleți, km 0+582 - Km 2+408, L=1,826 Km, în Comuna Vulturești'', a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții actualizate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 739, Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești – Beleți, km 0+582 - Km 2+408, L=1,826 Km, în Comuna Vulturești'' aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny" și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții Hotărârea nr. 47 din data 20.02.2024 - Hotărâre pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.234/25.08.2022 privind aprobarea de principiu a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021 - 2027 Hotărârea nr. 48 din data 20.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza DALI, inclusiv Tema de proiectare, Studii teren (topografic, geotehnic, hidrologic, de trafic), Expertiza tehnica (drum și poduri), a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Modernizare DJ 659: Pitești – Bradu – Suseni – Gliganu de Sus – Bârlogu – Negrași – Mozăceni – Lim. Jud. Dâmboviţa, km 0+000 – 58+320, L = 58,320 km" Hotărârea nr. 49 din data 20.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea Bugetului actualizat pentru proiectul cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești", cod SMIS 119335 Hotărârea nr. 50 din data 20.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General (faza PT + DE) actualizat, a bugetului proiectului actualizat si a surselor de finantare actualizate pentru proiectul cu titlul: „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș" Hotărârea nr. 51 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea PT+DE+CS, Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 731 D, comuna Dârmănești, județul Argeș, km 8+440 - 11+240, L = 2,8 km” Hotărârea nr. 52 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni Hotărârea nr. 53 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice Călinești Hotărârea nr. 54 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Sălătrucu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 55 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Berevoești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 56 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Recea pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 57 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii „Actului Adițional nr.2 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, sortarea și compostarea deșeurilor municipale, în Stația de Transfer Câmpulung, Zona Câmpulung, județul Argeș" nr. 002/04.01.2023 Hotărârea nr. 58 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii „Actului adițional nr.3 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona centrală Argeș" nr. 523/05.12.2022" Hotărârea nr. 59 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru sortare, cât și pentru compostare biodeșeuri colectate separat, pe raza județului Argeș, aferent ,,Contractul de concesiune pentru supravegherea construirii, operarea, întreținerea, folosirea și monitorizarea postînchidere a instalațiilor pentru depozitarea ecologică a deșeurilor nr. 9313/26.07.2012" Hotărârea nr. 60 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării „Strategiei județene de gestionare a deșeurilor municipale generate pe raza teritorială a județului Argeș" Hotărârea nr. 61 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor activităţi şi manifestări cultural-artistice, ştiinţifice şi sportive pe anul 2024, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile subordonate Hotărârea nr. 62 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea Ghidului de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (unități de cult) și alocarea sumei pentru aceste finanțări Hotărârea nr. 63 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea Ghidului de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (tineret, cultură, mediu, proiecte sportive) și alocarea sumei pentru aceste finanțări Hotărârea nr. 64 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului ''Gala Excelenței în Argeș'' în anul 2024 și a Regulamentului de desfășurare Hotărârea nr. 65 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația Părinților Copiilor cu Autism - Argeș Hotărârea nr. 66 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2024 Hotărârea nr. 67 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe anul 2024 Hotărârea nr. 68 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2024 Hotărârea nr. 69 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2024 Hotărârea nr. 70 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Pitești asupra unor instalații radiologice achiziționate în cadrul POR 2014 – 2020 Hotărârea nr. 71 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil - construcție Bazin apă minerală C9, situat în comuna Nucșoara, sat Gruiu, punct Stația de Apă, jud. Argeș Hotărârea nr. 72 din data 29.02.2024 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2024 Hotărârea nr. 73 din data 29.02.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 161/24.06.2021 privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș Hotărârea nr. 74 din data 29.02.2024 - Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.305 din 26.10.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703 B Moraresti - Uda, Km 16+200 - Km 17+753, in Comuna Uda, L = 1,553 Km", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Hotărârea nr. 75 din data 29.02.2024 - Hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 255 din 28.10.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 731B, Sate Sămara și Metofu, km 1+603 – km 3+732, în Comuna Poiana Lacului, L = 2,129 km'' aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții Hotărârea nr. 76 din data 29.02.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.280/21.10.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la faza de studiu de fezabilitate actualizat, precum și a documentației tehnico-economice faza PT pentru obiectivul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești", cu modificarile si completarile ulterioare Hotărârea nr. 77 din data 01.03.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 227/22.08.2023 privind aprobarea investiției "Digitalizarea Spitalului de Recuperare Brădet", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Recuperare Brădet, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 78 din data 01.03.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 228/22.08.2023 privind aprobarea investiției "Digitalizarea Spitalului de Boli Cronice Călinești", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Boli Cronice Călinești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 79 din data 01.03.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 230/22.08.2023 privind aprobarea investiției "Consolidarea investițiilor în sisteme informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Orășenesc REGELE CAROL I Costești", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul Orășenesc REGELE CAROL I Costești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 80 din data 01.03.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.229/22.08.2023 privind aprobarea investiției "Digitalizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 81 din data 01.03.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.234/22.08.2023 privind aprobarea investiției "Dezvoltarea sistemului informatic și a infrastucturii digitale a SPITALULUI DE PEDIATRIE PITEŞTI", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Pediatrie Pitești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 81 din data 01.03.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.234/22.08.2023 privind aprobarea investiției "Dezvoltarea sistemului informatic și a infrastucturii digitale a SPITALULUI DE PEDIATRIE PITEŞTI", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Pediatrie Pitești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 82 din data 01.03.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.232/22.08.2023 privind aprobarea investiției "Digitalizare pentru excelență în boli cronice: Transformarea Infrastructurii IT la Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie Constantin Bălăceanu Stolnici", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 83 din data 01.03.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 233/22.08.2023 privind aprobarea investiției "Modernizarea infrastructurii IT pentru optimizarea serviciilor Spitalului de Psihiatrie Sf. Maria Vedea", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 84 din data 01.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr.85/7178/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr.13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 85 din data 18.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. Hotărârea nr. 86 din data 18.03.2024 - Hotărâre privind stabilirea UAT-urilor din cadrul solicitantului Județul Arges, în vederea realizării proiectului "Achiziție microbuze destinate transportului elevilor din Județul Argeș prin finanțare acordată de AFM", a numărului de microbuze/stații de încărcare solicitate de fiecare unitate administrativ teritorială, în cadrul "Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat" și a Acordului de parteneriat Hotărârea nr. 87 din data 18.03.2024 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2024 Hotărârea nr. 88 din data 28.03.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 89 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 90 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Pediatrie Pitești Hotărârea nr. 91 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului de Pediatrie Pitești Hotărârea nr. 92 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului Hotărârea nr. 93 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești Hotărârea nr. 94 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Argeș și Spitalul Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 95 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență juridică pentru consultanță, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată și parchetelor în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș este parte Hotărârea nr. 96 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Club Sportiv DTO Rally pe anul 2024 Hotărârea nr. 97 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş și Inspectoratul de Poliție al Județului Argeş Hotărârea nr. 98 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaboare încheiat între ATOP Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Argeş, Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş, ISU Argeş şi Poliţia Locală Piteşti, privind reducerea fenomenului de cerşetorie şi migraţie de pe raza judeţului Argeş Hotărârea nr. 99 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Argeș asupra unor bunuri imobile (spații), situate în Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, județul Argeș Hotărârea nr. 100 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra unor spații aflate în imobilul « Palat Administrativ », situat în Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1, județul Argeș Hotărârea nr. 101 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între U.A.T. Județul Argeș și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea în vederea utilizării terenului din albia minoră a râului Argeș necesar realizării obiectivul de investiție „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 85+328 în comuna Căteasca, județul Argeș” Hotărârea nr. 102 din data 28.09.2024 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în urma finalizării lucrărilor, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 508 Căteasca (DJ703B) - Furduiesti - Teiu - Buta (DJ659), km.12+400 - 12+217, L=4,817 km, comunele Teiu și Negrași, județul Argeș” Hotărârea nr. 103 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în urma finalizării lucrărilor, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 704 E, Ursoaia – Bascovele – Ceaurești, km 3+100 – 7+600, L=4,5 km, județul Argeș” Hotărârea nr. 104 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Moșoaia pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 105 din data 28.03.2024 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2024 Hotărârea nr. 106 din data 02.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.74 din 29.02.2024 pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 305 din 26.10.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, Km 16+200 - Km 17+753, în Comuna Uda, L = 1,553 Km”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Hotărârea nr. 107 din data 02.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.46/20.02.2024, care a modificat și completat Hotărârea nr. 311/07.11.2023, care a modificat și completat Hotărârea nr.253/31.08.2023, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici a devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești – Beleți, km 0+474 - Km 2+300, L=1,826 Km, în Comuna Vulturești’’ aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții Hotărârea nr. 108 din data 02.04.2024 - Hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.45/20.02.2024 privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții din ,,Modernizare DJ 732C Bughea de Jos - Malu - Godeni, Km 7+165 – Km 8+695, L= 1,53 Km’’ în ,,Modernizare DJ 732C Bughea de Jos - Malu - Godeni, Km 7+165 – Km 8+913, L= 1,748 Km”, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii Modernizare DJ 732C Bughea de Jos - Malu - Godeni, Km 7+165 – Km 8+913, L= 1,748 Km”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții Hotărârea nr. 109 din data 02.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.75/29.02.2024 care a modificat și completat Hotărârea nr.255/28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții ,, Anghel Saligny’’ și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 731B, sate Sămara și Metofu, km 1+603 – km 3+728, L=2,125 Km, comuna Poiana Lacului” Hotărârea nr. 110 din data 02.04.2024 - Hotărâre pentru aprobarea NOTEI CONCEPTUALE privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții: “Reabilitare, Consolidare, Modernizare corp Clădire C10 și Construire Clădire Arhivă, cu adresa Str. George Coșbuc, Nr.40, Municipiul Pitești, Județul Argeș” Hotărârea nr. 111 din data 09.04.2024 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef secție - Secția ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 112 din data 09.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, a bugetului proiectului actualizat, precum și a surselor de finanțare actualizate pentru proiectul ”Extindere și dotare spații de urgență și amenajări incinta Spitalul Județean de Urgență Pitești” Hotărârea nr. 113 din data 09.04.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 280/21.10.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la faza de studiu de fezabilitate actualizat, precum și a documentației tehnico-economice faza PT pentru obiectivul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești”, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea nr. 114 din data 09.04.2024 - Hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale a spațiului reprezentat de camera 320, aflat în incinta « Palatului Administrativ » situat în Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1, județul Argeș Hotărârea nr. 115 din data 09.04.2024 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2024 Hotărârea nr. 116 din data 19.04.2024 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2024 Hotărârea nr. 117 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni Hotărârea nr. 118 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea formulei de calcul a costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap aflate în centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 119 din data 25.04.2024 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 168/26.05.2023 privind aprobarea Procedurii Interne pentru atribuirea contractului având ca obiect cumpărarea de pe piața imobiliară de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Argeș a unui număr de șase imobile (case și teren aferent) în scopul înființării de servicii sociale de tip Locuințe Protejate, Centru de Criză și Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Hotărârea nr. 120 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș este parte Hotărârea nr. 121 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș Hotărârea nr. 122 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Cerasus Avium SRL București Hotărârea nr. 123 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind modificarea și completarea Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația „Tales of Angels”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.79/30.03.2023 Hotărârea nr. 124 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Facultatea de Științe Economice și Drept din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnică București - Centrul Universitar Pitești Hotărârea nr. 125 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria”- Filiala județeană Argeș Hotărârea nr. 126 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2005, pentru anul 2024 (proiecte de tineret, cultură, mediu și proiecte sportive Hotărârea nr. 127 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2024 (unități de cult) Hotărârea nr. 128 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Municipiului Pitești, pentru transmiterea unui imobil-teren din domeniul public al Municipiului Pitești și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești, în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 129 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. asupra imobilului clădire C2, situat în Pitești, b-dul Petrochimiștilor, nr.18 Hotărârea nr. 130 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. asupra imobilului clădire C2, situat în comuna Bradu, sat Geamăna, str. Principală, nr. 31 Hotărârea nr. 131 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor de retur cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1/26.03.2010 Hotărârea nr. 132 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind închirierea de către Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești a unui bun imobil/spațiu cu destinație comercială, aflat în domeniul public al Județului Argeș Hotărârea nr. 133 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra unor spații situate în incinta imobilului din Pitești, str. Garoafelor, nr. 6, jud. Argeș, pentru desfășurarea activității Unității de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice ,,Alături de Tine” Pitești Hotărârea nr. 134 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind înlocuirea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 348/15.12.2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Pitești asupra imobilelor construcții și terenuri, necesare desfășurării activității, aflate în domeniul public al Județului Argeș Hotărârea nr. 135 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui bun imobil - spații cu destinație comercială, aflat în domeniul public al Județului Argeș și în folosința Spitalului de Pediatrie Pitești Hotărârea nr. 136 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilelor - apartamente în care își desfășoară activitatea Complexul de Tip Familial Dumbrava Minunată Pitești Hotărârea nr. 137 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Argeș Hotărârea nr. 138 din data 25.04.2024 - Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind implementarea art. 29/ REGULAMENTUL (UE) 2021/1060 în contextul Strategiei Integrate de Dezvoltare Teritorială Sud-Muntenia 2021 - 2027 între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și UAT Județul Argeș Hotărârea nr. 139 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Județul Argeș și Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea în vederea utilizarii terenului din albia minoră a pârâurilor Tecuci și Burdea, necesar realizării obiectivului de investiții “Modernizare DJ679A Bârla (DJ679) - Căldăraru, km 0+000- km 12+835, L=12,835 km” Hotărârea nr. 140 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea atribuirii „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor muncipale, sortarea deșeurilor reciclabile și tratarea aerobă a deșeurilor biodegradabile din zona Curtea de Argeș, județul Argeș”, prin procedura licitației publice deschise și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente Hotărârea nr. 141 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 135/27.04.2023 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2024 Hotărârea nr. 142 din data 25.04.2024 - Hotărârea privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2025 Hotărârea nr. 143 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ S.R.L, la 31.12.2023 Hotărârea nr. 144 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2023 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr. 145 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2024 Hotărârea nr. 146 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului proiectului actualizat pentru proiectul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” Hotărârea nr. 147 din data 25.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 14 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul Nicolaescu Marius - Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr. 14 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 148 din data 29.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza PT, Deviz General și devize pe cheltuieli eligibile și neeligibile, Bugetul proiectului, Studiu privind imunizarea climatică și Studiul Do No Significat Harm (Evaluarea respectării principiului Do No Significat Harm) pentru obiectivul de investiții: "Modernizare DJ 679 : Păduroiu (DN 67 B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureţi - Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km 0+000 - 48+222; L = 47,670 km", în etapa de contractare Hotărârea nr. 149 din data 29.04.2024 - Hotărâre privind aprobarea Bugetului revizuit pentru proiectul cu titlul "Restaurarea Galeriei de Artă "Rudolf Schweitzer- Cumpăna"- consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural"- cod SMIS 116332 Hotărârea nr. 150 din data 14.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.15 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul Nicolaescu Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr.15 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 151 din data 14.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza Studiu de Fezabilitate, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Execuție Prag de Fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ703B, la km.85+328, în comuna Căteasca, județul Argeș” Hotărârea nr. 152 din data 14.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza PT, Deviz General și devize pe cheltuieli eligibile și neeligibile, Bugetul proiectului, Studiu privind imunizarea climatica și Studiul Do No Significat Harm (Evaluarea respectării principiului Do No Significat Harm) pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 659: Pitești - Bradu - Suseni - Gliganu de Sus - Bârlogu - Negrași - Mozăceni - Lim. Jud. Dâmboviţa, km 0+000 - 58+320, L = 58,320 km” Hotărârea nr. 153 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 154 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 155 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Domnești Hotărârea nr. 156 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. Hotărârea nr. 157 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind exceptarea de la procesul de desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activităţii către alte structuri organizatorice a Serviciului Public Județean Salvamont Argeș Hotărârea nr. 158 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului și a plății cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Servsal Argeș, pe anul 2024 Hotărârea nr. 159 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația Culturală „Valeriu Florin Dobrinescu” Hotărârea nr. 160 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Retromobil Club România Hotărârea nr. 161 din data 30.05.2024 - Hotărâre pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 al protocolului de colaborare privind prevenirea, limitarea și combaterea cerșetoriei și reintegrarea socio-profesională a tinerilor/persoanelor care sunt depistate apelând la mila publică pe raza județului Argeș Hotărârea nr. 162 din data 30.05.2024 - Hotărâre pentru înlocuirea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 220/27.09.2021 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului asupra imobilelor - terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea Hotărârea nr. 163 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Municipiului Pitești a imobilului teren în suprafață de 965 m.p., situat în Municipiul Pitești, str. Costache Negri, nr.28 Hotărârea nr. 164 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Casei Județene de Pensii Argeș asupra unor spații situate în incinta imobilului Policlinica nr.2, Pitești, b-dul I.C.Brătianu, nr. 18-20-22 Hotărârea nr. 165 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Lerești, pe perioadă temporară asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean D.J. 734, de la km 2+150 până la km 2+250, partea stângă, direcția Lerești - Voina, în vederea realizării obiectivului: rigolă betonată acoperită cu grilaj metalic Hotărârea nr. 166 din data 30.05.2024 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.136/25.04.2024 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilelor - apartamente în care își desfășoară activitatea Complexul de Tip Familial Dumbrava Minunată Pitești Hotărârea nr. 167 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. la 31.12.2023 Hotărârea nr. 168 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. la data de 31.12.2023 Hotărârea nr. 169 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 135/27.04.2023 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2024 Hotărârea nr. 170 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea ,,Monografiei economico - militare a Județului Argeș” Hotărârea nr. 171 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2024 Hotărârea nr. 172 din data 30.05.2024 - Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și Reabilitare corp C3, aparținând Centrului de Diagnostic și Tratament, Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr.62, municipiul Pitești, jud. Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat - Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică
Hotarari de Consiliu, anul 2023 Hotarari de Consiliu, anul 2022 Hotarari de Consiliu, anul 2021 Hotarari de Consiliu, anul 2020
Registrul privind evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Judetean
Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte Documente Hotarare nr 4 din 30.05.2021 privind inregistrarea semnelor electorale Proces - verbal privind centralizarea pe judet a voturilor si rezultatului alegerilor pentru primari la alegerile locale din 27.06.2021