Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotărârile autorităţii deliberative
Hotarari de Consiliu
Hotarari de Consiliu, anul 2023
Hotărârea nr. 1 din 05.01.2023 - Hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2023 a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli a activității finanțate integral din venituri proprii a Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni la finele anului 2022, în sumă de 61.562,16 lei Hotărârea nr. 2 din 09.01.2023 - Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2023 Hotărârea nr. 3 din 10.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 4 din 17.01.2023 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului Județean Argeș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Pitești, domnului Marius Florinel NICOLAESCU în vederea exercitării votului privind aderarea ca membru a Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Ștefănești, județul Argeș în cadrul Asociației, respectiv pentru semnarea actului adițional de modificare a Statutului Asociației Hotărârea nr. 5 din 17.01.2023 - Hotărâre privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare, încheiat cu Apa Canal 2000 S.A. Hotărârea nr. 6 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului Autorității Teritorială de Ordine Publică Argeș, pe anul 2023 Hotărârea nr. 7 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2023 în domeniul ordinii publice la nivelul Judeţului Argeş Hotărârea nr. 8 din 17.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Argeș - AutoritateaTeritorială de Ordine Publică Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş, Direcția de Sănătate Publică Argeș, Inspectoratul Școlar Județean Argeș și Consiliul Județean al Elevilor Argeș, în vederea derulării Campaniei de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri "Împotriva adicțiilor", în unitățile de învățământ de pe raza județului Argeș Hotărârea nr. 9 din 17.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaboare încheiat între Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş, Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeş privind reducerea fenomenului de cerşetorie şi migraţie de pe raza Judeţului Argeş, pentru anul 2023 Hotărârea nr. 10 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului ,,Alexandru Davila'' Pitești Hotărârea nr. 11 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești Hotărârea nr. 12 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Argeș Hotărârea nr. 13 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș Hotărârea nr. 14 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș Hotărârea nr. 15 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în funcţie de gradele de dependenţă ale persoanelor vârstnice, precum şi categorille de venituri luate în calcul la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor ce sunt/sau urmează a fi internate şi îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni - Argeş pe anul 2023 Hotărârea nr. 16 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de Intreţinere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Rucăr în anul 2023, sau după caz de aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora Hotărârea nr. 17 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de Intreţinere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Şuici în anul 2023, sau după caz de aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora Hotărârea nr. 18 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de Intreţinere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Călineşti în anul 2023, sau după caz de aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora Hotărârea nr. 19 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de intreţinere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Domneşti în anul 2023, sau după caz de aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora Hotărârea nr. 20 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de intreţinere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Deduleşti în anul 2023, sau după caz de aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora Hotărârea nr. 21 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de ingrijire şi Asistenţă Bascovele pentru perioada 2022 - 2023 Consiliul Judeţean Argeş Hotărârea nr. 22 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni pentru perioada 2022 - 2023 Hotărârea nr. 23 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de ingrijire şi Asistenţă Piteşti pentru perioada 2022 - 2023 Hotărârea nr. 24 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Argeş pentru anul 2023 Hotărârea nr. 25 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pe anul 2023 Hotărârea nr. 26 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2023 Hotărârea nr. 27 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice si de Artă din România pe anul 2023 Hotărârea nr. 28 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone pe anul 2023 Hotărârea nr. 29 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Argeş pentru anul 2023 - 2024 Hotărârea nr. 30 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Arges la bugetui Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pentru anul 2023 Hotărârea nr. 31 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș la schema pentru Asistență europeană pentru energie locală (E.L.E.N.A.), pentru anul 2023 Hotărârea nr. 32 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic, a Detaliilor de executie si a Devizului General pentru proiectul cu titlul „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face fata provocarilor ridicate de combaterea epidemiei de Covid-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului", cod SMIS 155528 Hotărârea nr. 33 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea modificarii Calendarului de aplicare a unor masuri din Planul de Mentinere a Calitatii Aerului in Judetul Arges 2020 - 2024 a Raportului pentru anul 2022 referitor la stadiul realizarii masurilor din Planul de mentinere a calitatii aerului in Judetul Arges Hotărârea nr. 34 din data 31.01.2023 - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 267/26.10.2018 privind initierea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Arges, desemnarea persoanelor responsabile cu informarea si consultarea publicului si constituirea grupului de lucru Hotărârea nr. 35 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unui mijloc fix (Skoda Superb) în vederea casăriii/valorificării Hotărârea nr. 36 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 83452 - C1 - U11 înscris în C..F nr. 83452 - C1 - U11 Piteşti în trei loturi, precum şi a imobilului cu nr. cadastral 83452 - C1 - U9 înscris în C.F. nr. 83452 - C1 - U9 Piteşti în patru loturi Hotărârea nr. 37 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind trecerea unor părţi din imobilele terenuri aferente D.J. 703B, D.J. 679, D.J. 659 şi D.J. 659A din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Statului Hotărârea nr. 38 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind numirea a patru membri provizorii în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. Hotărârea nr. 39 din data 31.02.2023 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Argeş in cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Piteşti, domnului Marius Florinel NICOLAESCU în vederea exercitării votului privind aderarea ca membru a Unităţii Administrativ Teritoriale a comunei Moşoaia, judeţul Argeş în cadrul Asociaţiei, respectiv pentru semnarea Actului adiţional nr. 2 de modificare a Statutului Asociaţiei Hotărârea nr. 40 din data 31.01.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 206/26.08.2021 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 43.227.000 lei în vederea asigurării cofinanţării şi prefinanţării proiectelor de interes judeţean finanţate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană Hotărârea nr. 41 din data 31.01.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 264/28.09.2022 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 129.799.000 lei în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes judeţean Hotărârea nr. 42 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Argeş, pe anul 2023 Hotărârea nr. 43 din data 17.02.2023 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 44 din 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 45 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului Hotărârea nr. 46 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare şi de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Argeș, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare Hotărârea nr. 47 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic de execuţie, a Devizului general pentru obiectivul "EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI" cod SMIS 123890 și a cheltuielilor legate de proiect Hotărârea nr. 48 din data 23.02.2023 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 103/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere și dotare spații urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești", a studiului de fezabilitate Mixt și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General (faza PT) actualizat la februarie 2023, a bugetului proiectului, precum și a surselor de finanțare privind proiectul de referință Hotărârea nr. 49 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic, a Devizului general pentru proiectul cu titlul „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești", cod SMIS 125102 și a cheltuielilor legate de proiect Hotărârea nr. 50 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic revizuit, a Devizului general revizuit, a Graficului fizic de execuţie revizuit, a bugetului proiectului revizuit și a Surselor de finanțare revizuite pentru obiectivul "Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr.1, judeţul Argeş" Hotărârea nr. 51 din data 23.02.2023 - Hotărâre pentru aprobarea NOTEI CONCEPTUALE privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții "Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiţii: „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723 în comuna Căteasca, județul Argeș" Hotărârea nr. 52 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind achiziția terenului în suprafață de 64 m.p., situat în vecinătatea Centrului de Transfuzie Sanguină Argeș Hotărârea nr. 53 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 81017 în două loturi Hotărârea nr. 54 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 157/24.06.2021 stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a domeniului public şi privat al Judeţului Argeş Hotărârea nr. 55 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Bogați pentru aprobarea regulamentului privind acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, și pentru intervenție în regim de urgență în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Bogați Hotărârea nr. 56 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Davidești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 57 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Cuca pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 58 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Ghidului de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (unități de cult) și alocarea sumei pentru aceste finanțări Hotărârea nr. 59 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Ghidului de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (tineret, cultură, mediu, proiecte sportive) și alocarea sumei pentru aceste finanțări Hotărârea nr. 60 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor activităţi şi manifestări cultural - artistice, ştiinţifice şi sportive pe anul 2023, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile subordonate Hotărârea nr.61 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2023 Hotărârea nr. 62 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe anul 2023 Hotărârea nr. 63 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2023 Hotărârea nr.64 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2023 Hotărârea nr. 65 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2022 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr. 66 din data 23.02.2023 - Hotărârea privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 67 din data 06.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General la finalizarea lucrărilor pentru proiectul cu titlul "MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN - POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL - VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ", cod SMIS 114308 Hotărârea nr. 68 din data 06.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat (Faza - PT), Bugetul proiectului actualizat si Sursele de finantare actualizate pentru proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 Limita județului Dâmbovița - Slobozia - Rociu - Oarja - Cătanele (DJ 702 G - km 3+824) km 98+000 - 140+034 (42,034 km), în județul Argeș" Hotărârea nr. 69 din data 06.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - actualizată, a Devizului General - actualizat, a cheltuielilor și a surselor de finanțare pentru proiectul cu titlul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș" Hotărârea nr. 70 din data 06.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 5 la Acordul de parteneriat nr. 22545/09.12.2020 pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți – Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km" Hotărârea nr. 71 din data 14.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ ȘI A CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARGEȘ și a cheltuielilor legate de proiect
Hotarari de Consiliu, anul 2022 Hotarari de Consiliu, anul 2021 Hotarari de Consiliu, anul 2020
Registrul privind evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Judetean
Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte Documente Hotarare nr 4 din 30.05.2021 privind inregistrarea semnelor electorale Proces - verbal privind centralizarea pe judet a voturilor si rezultatului alegerilor pentru primari la alegerile locale din 27.06.2021

 


Hotărârea nr. 33 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea modificarii Calendarului de aplicare a unor masuri din Planul de Mentinere a Calitatii Aerului in Judetul Arges 2020 - 2024 a Raportului pentru anul 2022 referitor la stadiul realizarii masurilor din Planul de mentinere a calitatii aerului in Judetul Arges

Documentul hotărârii

Anexe (format zip)