Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotărârile autorităţii deliberative
Hotarari de Consiliu
Hotarari de Consiliu, anul 2024 Hotarari de Consiliu, anul 2023 Hotarari de Consiliu, anul 2022
Hotărârea nr. 1 din 07.01.2022 - Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2022 Hotărârea nr. 2 din 07.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș pentru anul 2022 la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia Hotărârea nr 3 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Boli Cronice Călinești Hotărârea nr 4 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere ȋn funcție de gradele de dependențǎ ale persoanelor vȃrstnice, precum și categoriile de venituri luate ȋn calcul la stabilirea contribuției lunare de ȋntreținere a persoanelor ce sunt/sau urmeazǎ a fi internate și ȋngrijite ȋn Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 5 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2022 Hotărârea nr 6 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Adunarea Regiunilor Europene, pe anul 2022 Hotărârea nr 7 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, pe anul 2022 Hotărârea nr 8 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor Francofone pe anul 2022 Hotărârea nr 9 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul special din județul Argeș pentru anul 2022 - 2023 Hotărârea nr 10 din 27.01.2022 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 150/24.06.2021 privind asumarea responsabilității Consiliului Județean Argeș de organizare şi derulare a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2021 – 2023 Hotărârea nr 11 din 27.01.2022 - Hotărâre privind stabilirea indemnizației maxime lunare de care vor beneficia consilierii județeni începând cu data de 01.01.2022 Hotărârea nr 12 din 27.01.2022 - Hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri județeni, membri în comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Argeș, domnul Voica Ionel Hotărârea nr 13 din 27.01.2022 - Hotărâre privind participarea județului Argeș, în calitate de partener al liderului de proiect – Serviciul de Telecomunicații Speciale la realizarea investiției ,,Centrul de Date Regional Sud Muntenia" și aprobarea Acordului de Parteneriat (de principiu) Hotărârea nr 14 din 27.01.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Stoenești, pe o perioadă de 5 ani asupra unui sector din drumul județean DJ 725, de la km 00+00 la km 01+800, în vederea reabilitării acestuia Hotărârea nr 15 din 27.01.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu unele bunuri mobile Hotărârea nr 16 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 741 Pitești – Valea Mare – Făgetu - Mioveni, km 2+060 peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), oraș Ștefănești" Hotărârea nr 17 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Hârsești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 18 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Godeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 19 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Bughea de Jos pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 20 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Boțești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 21 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Topoloveni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 22 din 27.01.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Mihăești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 23 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2022, în domeniul ordinii publice la nivelul Județului Argeș Hotărârea nr 24 din 27.01.2022 - Hotărâre privind privind aprobarea bugetului Autorității Teritoriale de Ordine Publică, pe anul 2022 Hotărârea nr 25 din 27.01.2022 - Hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „CLASA ÎN CURTEA ȘCOLII" Hotărârea nr. 26 din 08.02.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 276/05.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții ,,Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul "Stație de Epurare ape uzate și rețea de canalizare menajeră" – Spitalul de Boli Cronice Călinești Hotărârea nr. 27 din 08.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2022 Hotărârea nr. 28 din 08.02.2022 - Hotărâre privind înființarea Centrului Județean de Cultură şi Arte Argeș prin fuziune prin contopire a Centrului Cultural Judeţean Argeş și a Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești Hotărârea nr 29 din 08.02.2022 - Hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru demararea de către Direcţia Silvică Argeş a procedurilor de trecere a drumului judeţean D.J. 704I din domeniul public al Judeţului Argeş şi administrarea R.A.J.D. Argeş în domeniul public al Statului Român Hotărârea nr. 30 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 31 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet Hotărârea nr. 32 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești Hotărârea nr. 33 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea Hotărârea nr. 34 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni Hotărârea nr. 35 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Călineşti în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora Hotărârea nr. 36 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Rucăr în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora Hotărârea nr. 37 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Șuici în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora Hotărârea nr. 38 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Dedulești în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora Hotărârea nr. 39 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Domnești în anul 2022, sau după caz de aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora Hotărârea nr. 40 din 24.02.2022 - Hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul Consiliului Județean Argeş, pentru anul 2022 Hotărârea nr. 41 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Bughea de Sus pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 42 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Suseni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 43 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Tigveni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 44 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Țițești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 45 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Vlădești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 46 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Negrași pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 47 din 24.02.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Budeasa pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 48 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din ,,Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024" pentru anul 2021 Hotărârea nr. 49 din 24.02.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Căteasca, pe o perioadă de 5 ani asupra unui sector din drumul județean D.J. 704 C, de la km 9+726 la km 10+603, în vederea reabilitării acestuia Hotărârea nr. 50 din 24.02.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil Pod pe DJ 741, situat în oraș Ștefănești Hotărârea nr. 51 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General revizuit, a bugetului proiectului revizuit și a surselor de finanțare pentru proiectul cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL", cod SMIS 116333 Hotărârea nr. 52 din 24.02.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica începând cu anul fiscal 2022 Hotărârea nr. 53 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2022 Hotărârea nr. 54 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe anul 2022 Hotărârea nr. 55 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2022 Hotărâre nr. 56 din 24.02.2022 - Hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. Hotărârea nr. 57 din 24.02.2022 - Hotărâre pentru aprobarea revizuirii proiectului partenerial privind campania de prevenire a delicvenței juvenile „Educație fără violență" Hotărârea nr. 58 din 24.02.2022 - Hotărâre pentru aprobarea protocolului de colaborare încheiat între ATOP Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Argeş, Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş, ISU Argeş şi Poliţia Locală Piteşti privind reducerea fenomenului de cerşetorie şi migraţie de pe raza Judeţului Argeş, pentru anul 2022 Hotărârea nr. 59 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş şi Serviciul Public Salvamont Argeș Hotărârea nr. 60 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor activități și manifestări cultural-artistice, științifice și sportive pe anul 2022, ce vor fi organizate și sprijinite de Consiliul Județean Argeș și instituțiile subordonate Hotărârea nr. 61 din 24.02.2022 - Hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului "Palat Administrativ", situat pe raza teritorială a județului Argeș, PiațaVasile Milea nr.1, mun.Pitești, respectiv a unei părți din imobilul situat în municipiul Piteşti, str. Teiuleanu nr. 1, judeţul Argeş, din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Județului Argeș Hotărârea nr. 62 din 11.03.2022 - Hotărâre privind alocarea sumei pentru finanțarea unităților de cult și aprobarea Ghidului privind metodologia de acordare a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Judeţean Argeş, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Argeş, recunoscute în România Hotărârea nr. 63 din 11.03.2022 - Hotărâre privind alocarea sumei pentru finanțarea activităților nonprofit de interes general (tineret, cultură, proiecte sportive) și aprobarea Ghidului privind metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general conform Legii nr.350/2005 (tineret, cultură, proiecte sportive) Hotărârea nr. 64 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului ,,Alexandru Davila'' Pitești Hotărârea nr. 65 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I" Costești Hotărârea nr. 66 din 28.03.2022 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef laborator – Laborator radiologie și imagistică medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 67 din 28.03.2022 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef - Secția Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 68 din 28.03.2022 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef - Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 69 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 70 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență juridică pentru consultanță, asistare și reperezentare în fața instanțelor de judecată în care Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești este parte Hotărârea nr. 71 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Bascov pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 72 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Călinești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 73 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Ciomăgești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 74 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Dragoslavele pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 75 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Popești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 76 din 28.03.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Rociu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 77 din 28.03.2022 - Hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Județeană de Fotbal Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr. 78 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Argeș, pentru anul 2022 Hotărârea nr. 79 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între UAT JUDEȚUL ARGEȘ și ARHIEPISCOPIA ARGEȘULUI ȘI MUSCELULUI, în vederea depunerii proiectului "Promovarea Bisericilor de lemn din Județul Argeș" Hotărârea nr. 80 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare DJ 679 D Malu (DJ 679 – km 38+940) – Colțu – Ungheni – Recea – Negrași - Mozacu, km 7+940-14+940, L = 7 km, comuna Ungheni, jud. Argeș" Hotărârea nr. 81 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare DJ 703 B Morărești (DN 7 – km 148+980) –Saliștea – Vedea – Lim. Jud. Olt (km 34+714) – Marghia – Pădureți – Costești – Șerbănești – Siliștea – Căteasca – Leordeni (DN 7 – km 91+230), km 77+826 – 83+126, L = 5,3 km, comuna Căteasca, jud. Argeș" Hotărârea nr. 82 din 28.03.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil Clădire birouri administrative P+1E, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr. 83 din 28.03.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș asupra imobilelor – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, precum și a unui autoturism Hotărârea nr. 84 din 28.03.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș asupra imobilelor – clădiri în care își desfășoară activitatea Hotărârea nr. 85 din 28.03.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Lerești, pe perioadă temporară asupra zonei de la marginea carosabilului până la limita de proprietate, aferentă drumului județean DJ 734, de la km 2 până la km 2+150, pe partea stângă (direcția Lerești - Voina), în vederea realizării obiectivului: rigolă betonată acoperită cu grilaj metalic Hotărârea nr. 86 din 28.03.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. asupra unor bunuri imobile (spații/camere), situate în Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, Județul Argeș Hotărârea nr. 87 din 28.03.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Argeș asupra unor bunuri imobile (spații/camere), situate în Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, Județul Argeș Hotărârea nr. 88 din 28.03.2022 - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea spațiilor de funcționare a Consiliului Județean Argeș începând cu data de 01.04.2022 Hotărârea nr. 89 din 28.03.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul 2022 Hotărârea nr. 90 din 28.03.2022 - Hotărâre privind majorarea indemnizației de ședință a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș Hotărârea nr. 91 din 28.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2022 Hotărârea nr. 92 din 28.03.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr. 93 din 31.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului, Argeș" Hotărârea nr 94 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului Hotărârea nr 95 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr 96 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr 97 din 28.04.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Valea Mare Pravăț pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 98 din 28.04.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Schitu Golești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 99 din 28.04.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Albota pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 100 din 28.04.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Ciofrângeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 101 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între U.A.T. Județul Argeș și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea în vederea obținerii dreptului de folosință a terenului pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului" Hotărârea nr 102 din 28.04.2022 - Hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. Hotărârea nr 103 din 28.04.2022 - Hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare între U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ și MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE (MIPE) în vederea promovării investițiilor și proiectelor europene în România Hotărârea nr 104 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General la finalizarea lucrărilor pentru proiectul cu titlul "Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet" Hotărârea nr 105 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2022 (unități de cult) Hotărârea nr 106 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr.350/2005, pentru anul 2022 (proiecte de tineret, cultură, mediu și proiecte sportive) Hotărârea nr 107 din 28.04.2022 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești Hotărârea nr 108 din 28.04.2022 - Hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Club Sportiv DTO Rally pe anul 2022 Hotărârea nr 109 din 28.04.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunurile imobile Locuința protejată nr.1, Locuință protejată nr.2 și Locuință protejată nr.3, situate în comuna Băbana, sat Lupuieni, jud. Argeș Hotărârea nr 110 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr 111 din 28.04.2022 - Hotărâre privind schimbarea sediului serviciului social Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, aflat în structura C.S.C.C.D. „Sf. Constantin și Elena" Pitești, de la adresa situată în Municipiul Pitești, str. Plopilor, nr. 23A, jud. Argeș, în clădirea C.S.C.C.D. „Sf. Constantin și Elena" Pitești, aflată în Municipiul Pitești, str. Gheorghe Lazăr, nr. 20, jud. Argeș Hotărârea nr 112 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate "Sf. Constantin și Elena" Pitești, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr 113 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ S.R.L, la 31.12.2021 Hotărârea nr 114 din 28.04.2022 - Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022 Hotărârea nr 115 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul 2023 Hotărârea nr 116 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2021 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr 117 din 28.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la Contractul de administrare nr. 17094/469/22.10.2020 încheiat între Județul Argeș și Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. Hotărârea nr 118 din 28.04.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 119 din 13.05.2022 - Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș", a notei de fundamentare a investiției, a descrierii sumare a investiției și a cheltuielilor legate de proiect Hotărârea nr 120 din 13.05.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 121 din 23.05.2022 - Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a CASTRULUI ROMAN JIDAVA (JIDOVA)" și a cheltuielilor legate de proiect Hotărârea nr 122 din 30.05.2022 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef - Secția Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr 123 din 30.05.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Pitești Hotărârea nr 124 din 30.05.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș Hotărârea nr 125 din 30.05.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeş R.A. Hotărârea nr 126 din 30.05.2022 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. la data de 31.12.2021 Hotărârea nr 127 din 30.05.2022 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. la 31.12.2021 Hotărârea nr 128 din 30.05.2022 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Asociația "GAL MUSCEL" pentru anul 2022 Hotărârea nr 129 din 30.05.2022 - Hotărâre privind acordarea pachetului de rechizite școlare "Primul Ghiozdan" pentru elevii înscriși în clasa pregătitoare în anul şcolar 2022 – 2023 la unitățile de învățământ din mediul rural, din județul Argeș Hotărârea nr 130 din 30.05.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația Culturală Historia Renascita Hotărârea nr 131 din 30.05.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunurile imobile Azil bătrâni - Casă de oaspeți C5 și Anexă Centrală C6, situate în incinta Centrului de Îngrijire și Asistență Bascovele, comuna Cotmeana, sat Dragolești Hotărârea nr 132 din 30.05.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Băbana, pe o perioadă de 5 ani asupra unui sector din drumul județean D.J. 731B, de la km 3+874 la km 12+510, în vederea modernizării, întreținerii și deszăpezirii acestuia Hotărârea nr 133 din 30.05.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului – teren și clădiri situat în Municipiul Pitești, Calea Drăgășani, nr. 8, precum și asupra unor active fixe Hotărârea nr 134 din 30.05.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Orașului Mioveni asupra unor sectoare de drum din D.J. 741 aflate în intravilanul Orașului Mioveni Hotărârea nr 135 din 30.05.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Mărăcineni, pe o perioadă de 10 ani, asupra acostamentului drumului județean DJ 740, de la km 0+711 la km 3+321, în vederea realizării investițiilor: trotuare, piste de biciclete și canalizare pluvială Hotărârea nr 136 din 30.05.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Priboieni, pe o perioadă de 5 ani, asupra acostamentului drumului județean D.J. 702, de la km 5+378 la km 9+821, în vederea realizării obiectivului de investiție: "Pistă de Biciclete în comuna Priboieni, județul Argeș" Hotărârea nr 137 din 30.05.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni asupra imobilelor - terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea, precum și asupra unor active fixe Hotărârea nr 138 din 30.05.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.314/15.12.2021 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. în anul 2022 Hotărârea nr 139 din 30.05.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet Hotărârea nr 140 din 30.05.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 141 din 17.06.2022 - Hotărâre privind înființarea Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Băbana (CSPD Băbana) din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Argeș, ca urmare a procesului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești (CIA Pitești) și aprobarea Statului de funcții Hotărârea nr 142 din 17.06.2022 - Hotărâre privind restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Argeș Hotărârea nr 143 din 17.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Băbana (CSPD Băbana) Hotărârea nr 144 din 17.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a unor servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr 145 din 17.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr 146 din 17.06.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra bunurilor imobile Locuință protejată nr. 1, Locuință protejată nr. 2 și Locuință protejată nr. 3, situate în comuna Băbana, sat Lupueni, jud. Argeș Hotararea nr 147 din 17.06.2022 - Hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului cu nr. cadastral 83792, înscris în Cartea Funciară Nr. 83792 Bradu Hotărârea nr 148 din 17.06.2022 - Hotărâre privind trecerea unor părţi din imobilele terenuri aferente D.J. 704F și respectiv D.J. 703K din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Statului Hotărârea nr 149 din 17.06.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 150 din 17.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic de execuţie, a Devizului general actualizat, a graficului de execuţie actualizat, a bugetului proiectului actualizat și a Surselor de finanțare actualizate pentru obiectivul "Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, judeţul Argeş" Hotărârea nr 151 din 22.06.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 93/31.03.2022 privind aprobarea proiectului cu titlul „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului, Argeș" Hotărârea nr 152 din 30.06.2022 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef -Centru de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr 153 din 30.06.2022 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef - Șef Secție ORL din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr 154 din 30.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului Hotărârea nr 155 din 30.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea Hotărârea nr 156 din 30.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Boli Cronice Călinești Hotărârea nr 157 din 30.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr 158 din 30.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești Hotărârea nr 159 din 30.06.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Căldăraru pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 160 din 30.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești, pe anul 2022 Hotărârea nr 161 din 30.06.2022 - Hotărâre privind avizarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de transport local de călători pe aria unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești, a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători pe raza UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești și acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești Hotararea nr 162 din 30.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Județul Argeș și Asociația ,,Primii pași spre performanțăˮ Hotărârea nr 163 din 30.06.2022 - Hotărâre privind acordul Consiliului Județean Argeș în vederea depunerii candidaturii de către Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș pentru obținerea statutului de Partener Instituțional al CNR UNESCO Hotărârea nr 164 din 30.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcionare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. Hotărârea nr 165 din 30.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Judetean Salvamont Argeș Hotărârea nr 166 din 30.06.2022 - Hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022 Hotărârea nr 167 din 30.06.2022 - Hotărâre privind actualizarea unor anexe ale Monografiei economico-militare a Județului Argeș Hotărârea nr 168 din 30.06.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilelor în care își desfășoară activitatea Centrul de tip familial Casa Noastră și Locuința protejată pentru victimele violenței domestice Hotărârea nr 169 din 30.06.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Stelian" Costești asupra activului fix „Împrejmuire gard" Hotărârea nr 170 din 30.06.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Psihiatrie « Sf. Maria Vedea » asupra imobilelor - terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea Hotărârea nr 171 din 30.06.2022 - Hotărâre privind respingerea trecerii din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Orașului Ștefănești a imobilului teren în suprafață de 1.700,00 mp, situat în incinta Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești Hotărârea nr 172 din 30.06.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 173 din 30.06.2022 - Hotărâre pentru modificarea si completarea HCJ nr. 274/13.12.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Amenajare corp clădire spital existent, conform normativelor în vigoare, și extindere corp clădire spital în regim S+P+2E parțial Spital de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea" Hotărârea nr 174 din 30.06.2022 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 29/05.02.2019 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ", a D.A.L.I., a Proiectului tehnic, a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoești și a Acordului de colaborare încheiat între Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Județul Argeș Hotărârea nr 175 din 13.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general estimativ- actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți documentației tehnico - economice faza D.A.L.I. actualizat pentru obiectivul de investiții "Consolidare și reabilitare Spitalul Județean de Urgență Pitești" Hotărârea nr 176 din 13.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea valorii estimate actualizată a cofinanțării pentru obiectivul de investiții "Consolidare și reabilitare Spitalul Județean de Urgență Pitești" Hotărârea nr 177 din 21.07.2022 - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 93/31.03.2022 privind aprobarea proiectului cu titlul „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de Covid-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului", cu modificările si completările ulterioare Hotărârea nr 178 din 28.07.2022 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef Secția Chirurgie II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr 179 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr 180 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Pediatrie Pitești Hotărârea nr 181 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 679A Bârla (DJ 679) - Căldăraru, km 0+000- km 12+835, L=12,835 km" Hotărârea nr 182 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703G Şuici (DJ 703H) - Ianculeşti - lim. Jud. Vâlcea, Km 14+000 – Km 16+921, L=2,921 Km, comuna Șuici" Hotărârea nr 183 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 731B, sate Sămara și Metofu, km 1+603- km 3+728, L=2, 125 km, comuna Poiana Lacului" Hotărârea nr 184 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 703H Sălătrucu-Vâlcea, km 25+151- km 29+863, L= 4,712 km" Hotărârea nr 185 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 703B Morărești-Uda, km 16+200- km 17+753, în comuna Uda, L=1, 553 km" Hotărârea nr 186 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 679 C Izvoru-Mozăceni, km 12+489- 21+688, L=9,199 km" Hotărârea nr 187 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 704D Prislop (DN7)-Lupueni (DJ 703E), km 0+000- km 2+358, L= 2,358 km în comunele Bascov și Băbana" Hotărârea nr 188 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 704G Cicănești-Șuici (DJ 703H), km 9+532 - km 13+435, L= 3,903 km" Hotărârea nr 189 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 732C Bughea de Jos - Malu-Godeni, km 7+165 - km 8+695, L= 1,53 km" Hotărârea nr 190 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 739 Bârzești (DN73D) - Negrești- Zgripcești- Beleți, km 0+474- km 2+300, L= 1,826 km, în comuna Vulturești" Hotărârea nr 191 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 703E Pitești (DN7) - Băbana - Cocu, km 1+800 – km 19 + 765, L= 17,965 km" Hotărârea nr 192 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 703 I Merișani (DN 7 C - Km 12+450) – Mușătești – Brăduleț - Brădet -Lac Vidraru (DN 7C - Km 64+400), Km 53+580 – Km 61+055, L = 7,475 Km Hotărârea nr 193 din 28.07.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Mărăcineni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 194 din 28.07.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Stâlpeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 195 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții), Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Modernizare DJ 731 D, km 7+450 – 19+674, L = 12,224 km" Hotărârea nr 196 din 28.07.2022 - Hotărâre privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Județului Argeș Hotărârea nr 197 din 28.07.2022 - Hotărâre privind darea în administrare Serviciului Public Salvamont Argeș a unui bun mobil aflat în patrimoniul Județului Argeș Hotărârea nr 198 din 28.07.2022 - Hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Comunei Arefu, pentru transmiterea unor imobile - terenuri din domeniul public al Comunei Arefu și din administrarea Consiliului Local al Comunei Arefu, în domeniul public al Județului Argeș Hotărârea nr 199 din 28.07.2022 - Hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente fazelor de proiectare: Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și Proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiții "Construcție Sala vestiare personal și circuit separare transport lenjerie" de la Spitalul de Recuperare Brǎdet, comuna Brǎdulet, sat Bradetu, județul Argeș Hotărârea nr 200 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, in comuna Valea Danului" Hotărârea nr 201 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a cofinanțării pentru obiectivul de investiții„Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului" Hotărârea nr 202 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate-actualizat precum și a Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investitii:"INSTALARE REZERVOR STOCARE APĂ DIN SURSĂ PROPRIE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI" Hotărârea nr 203 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico - economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTESTI" Hotărârea nr 204 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic și Detalii de executie, pentru proiectul cu titlul "CONSERVAREA ȘI CONSOLIDAREA CETĂȚII POENARI ARGEȘ", cod SMIS 116343, ulterior semnării contractului de lucrări Hotărârea nr 205 din 28.07.2022 - Hotărâre privind realizarea produsului turistic denumit „Argeș turist card" Hotărârea nr 206 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de delegare a serviciului de transport public județean Hotărârea nr 207 din 28.07.2022 - Hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. pentru un mandat de 4 ani (2022-2026) Hotărârea nr 208 din 28.07.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 209 din 28.07.2022 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 51 /24.02.2022 referitoare la aprobarea Devizului General revizuit , Bugetului proiectului revizuit și sursele de finanțare revizuite pentru proiectul cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ -CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL",cod SMIS 116333 Hotărârea nr 210 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General revizuit, Bugetul proiectului revizuit și Sursele de finanțare revizuite pentru proiectul cu titlul "Restaurarea Galeriei de Artă "Rudolf Schweitzer - Cumpăna"- consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural"-cod SMIS 116332 Hotărârea nr 211 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a proiectului "Locuințe protejate – Siguranță și Îngrijire Argeș" Hotărârea nr 212 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a proiectului "Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități" Hotărârea nr 213 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea promovarii de catre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a proiectului "Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Drăgolești" Hotărârea nr 214 din 28.07.2022 - Hotărâre privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a proiectului "Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilități" Hotărârea nr 215 din 19.08.2022 - Hotărâre privind aprobarea reformulării valorilor aferente cheltuielilor necesare realizării proiectului „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș" Hotărârea nr 216 din 19.08.2022 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 177/21.07.2022 pentru aprobarea proiectului cu titlul „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de Covid-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului" Hotărârea nr 217 din 19.08.2022 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 29/05.02.2019 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTI - IZVORU - RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ", a D.A.L.I., a Proiectului tehnic, a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoești și a Acordului de colaborare încheiat între Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Județul Argeș Hotărârea nr 218 din 19.08.2022 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General și a documentației aferente Proiectului Tehnic de Execuție(P.T.E.) precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General și a documentației aferente Studiului de Fezabilitate mixt revizuit iulie 2022, pentru proiectul cu titlul „EXTINDERE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ ȘI AMENAJĂRI INCINTĂ SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI" Hotărârea nr 219 din 19.08.2022 - Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a Devizului general pentru proiectul cu titlul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș", în vederea depunerii acestuia în cadrul PNRR Hotărârea nr 220 din 25.08.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului Hotărârea nr 221 din 25.08.2022 - Hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr 222 din 25.08.2022 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale a ADIA (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș) pentru anul 2022 Hotărârea nr 223 din 25.08.2022 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului vicepreședinte Marius Florinel Nicolaescu, reprezentantul Consiliului Județean Argeș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Pitești, în vederea exercitării votului privind aderarea ca membru a Unității Administrativ Teritoriale Oarja, județul Argeș în cadrul Asociației Hotărârea nr 224 din 25.08.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Brăduleț pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 225 din 25.08.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Poienarii de Muscel pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 226 din 25.08.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Miroși pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 227 din 25.08.2022 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Mușătești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr 228 din 25.08.2022 - Hotărâre privind trecerea unor părţi din imobilele terenuri aferente D.J. 703H, DJ 703G, D.J. 703F și a districtului de drumuri Cepari din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Statului Român Hotărârea nr 229 din 25.08.2022 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Argeș în domeniul public al Comunei Bradu a imobilului teren în suprafață de 188 mp, situat în comuna Bradu, sat Geamăna. Str. Principală, nr. 31 Hotărârea nr 230 din 25.08.2022 - Hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Spitalului de Pediatrie Pitești a imobilului construcție Rezervor stocare apă 150 mc, situat în Pitești, str. Dacia, nr.1 aflat în domeniul public al Județului Argeș Hotărârea nr 231 din 25.08.2022 - Hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Cpt. Puică Nicolae" al Județului Argeș a două autospeciale de primă intervenție, comandă și transport Hotărârea nr 232 din 25.08.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico – Socială Călinești asupra activului fix „Împrejmuire Gard" Hotărârea nr 233 din 25.08.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Boțești, pe o perioadă de 10 ani, asupra acostamentului drumului județean D.J. 702, de la km 23+850 la km 23+960, pentru realizarea unei parcări Hotărârea nr 234 din 25.08.2022 - Hotărâre privind aprobarea de principiu a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021 - 2027 Hotărârea nr 235 din 25.08.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 101/26.03.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 287/23.11.2021 Hotărârea nr 236 din 25.08.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 237 din 01.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători pe raza UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr 238 din 01.09.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Orașului Ștefănești asupra unor sectoare de drum din DJ 741 aflate în intravilanul Orașului Ștefănești Hotărârea nr 239 din 01.09.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș Hotarârea nr 240 din 12.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați faza proiect tehnic și a devizului general actualizat faza execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTESTI" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Hotărârea nr 241 din 12.09.2022 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 100/12.04.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 119/10.06.2019 Hotărârea nr 242 din 28.09.2022 - Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Postelnicescu Marius - Dorel Hotărârea nr 243 din 28.09.2022 - Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Nițescu Eleodor - Olavi Hotărârea nr 244 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr 245 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea Hotărârea nr 246 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I" Costești Hotărârea nr 247 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Orășenesc „Regele Carol I" Costești Hotărârea nr 248 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr 249 din 28.09.2022 - Hotărâre privind constituirea comisiei mixte pentru analiza și verificarea activității comitetului director al Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr 250 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judetul Argeș pentru perioada 2022-2027 și a Planului de implementare a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Argeș pentru perioada 2022 - 2027 Hotărârea nr 251 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Secției Școala Populară de Arte și Meserii Pitești din cadrul Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș, pentru anul școlar 2022 - 2023 Hotărârea nr 252 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Clubul Sportiv Mioveni Hotărârea nr 253 din 28.09.2022 - Hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. Hotărârea nr 254 din 28.09.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunuri imobile situate în incinta Spitalului Județean de Urgență Pitești, str.Negru Vodă, nr. 53 și b-dul I.C.Brătianu, nr. 56 Hotărârea nr 255 din 28.09.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului – teren și clădiri în care își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, situat în Municipiul Pitești, Aleea George Stephănescu, nr. 3 Hotărârea nr 256 din 28.09.2022 - Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație comercială aflate în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr 257 din 28.09.2022 - Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație medicală/conexă actului medical aflate în domeniul public/ privat al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr 258 din 28.09.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bălilești pe o perioadă de5 ani,asupra acostamentelor drumurilor județene D.J. 732, de la km 2+163 la km 12+437 și D.J. 732A , de la km 1+791 la km 6+796, în vederea realizării obiectivului de investiții"REABILITARE REȚEA EXISTENTĂ cu ALIMENTARE CU APĂ BĂJEȘTI și ÎNFIINȚARE REȚEA PUBLICĂ de CANALIZARE PE ARTERELE SECUNDARE în COMUNA BĂLILEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ" Hotărârea nr 259 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați faza D.A.L.I. și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Consolidarea și modernizarea imobilului situat în strada Domnița Bălașa, nr. 19, aparținând Teatrului "Alexandru Davila" Pitești, județul Argeș denumit "Sala Așchiuță", județul Argeș" Hotărârea nr 260 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr 261 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi Detalii de execuție (P.T.+D.E.), a Documentației tehnice pentru organizarea execuției (D.T.O.E.), pentru proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 Limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km), în județul Argeș", a Proiectului tehnic şi Detalii de execuție (P.T.+D.E.) Deviere LEA 04 KV pentru eliberare amplasament Modernizare DJ 503 Limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele, Județul Argeş Hotărârea nr 262 din 28.09.2022 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr.102/26.04.2021privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022 Hotărârea nr 263 din 28.09.2022 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.115/28.04.2022privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023 Hotărârea nr 264 din 28.09.2022 - Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 129.799.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean Hotărârea nr 265 din 28.09.2022 - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr. 266 din 03.10.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 267 din 03.10.2022 - Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare atribuit Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A, respectiv Serviciului Public Județean Salvamont – Argeș asupra unor bunuri imobile (spații/camere), situate în Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, Județul Argeș Hotărârea nr. 268 din 03.10.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. asupra imobilelor terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea Hotărârea nr. 269 din 03.10.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Budeasa, pe o perioadă de 5 ani, asupra zonei de siguranță aferentă D.J 703 K, de la km 4+080 la km 14+813, pe partea stângă Hotărârea nr. 270 din 03.10.2022 - Hotărâre privind privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Budeasa, pe o perioadă de 10 ani, asupra zonei de siguranță aferentă DJ 703 K, de la km 4+080 la km 14+813, pe partea dreaptă Hotărârea nr. 271 din 03.10.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Micești, pe o perioadă de 10 ani, asupra zonelor de siguranță/acostamentelor aferente DJ 731D, de la km 0+000 la km 7+134, respectiv DJ 740 de la km 4+282 la km 4+626 și de la km 4+647 la km 8+414, pe ambele sensuri, precum și asupra sectorului din drumul județean DJ 740, de la km 4+626 la km 4+647 Hotărârea nr. 272 din 03.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic revizuit și a Devizului General actualizat aferent proiectului cu titlul "Complex de 4 Locuinţe protejate şi Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Bârseştii de Jos, Judeţul Argeş" și a cheltuielilor legate de proiect Hotărârea nr. 273 din 03.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea depunerii și a cheltuielilor legate de proiect pentru „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș, Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, județul Argeș", în vederea obținerii finanțării în cadrul PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării Hotărârea nr 274 din 10.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între U.A.T. Județul Argeș și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A (C.N.A.I.R) în vederea pregătirii obiectivului de investiții ,,Drum expres A1 - Pitești - Mioveni" Hotărârea nr 275 din 10.10.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. asupra imobilului C2, situat în comuna Bradu, sat Geamăna, str. Principală, nr. 31 Hotărârea nr 276 din 21.10.2022 - Hotărâre privind reorganizarea Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr, prin închiderea Centrului de tip rezidenţial, modificarea structurii organizatorice a Centrului de zi, schimbarea denumirii Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Rucăr în Centrul de Zi Rucăr, precum și aprobarea Statului de funcții al Centrului de Zi Rucăr Hotărârea nr 277 din 21.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul social Centrul de zi Rucăr, fără personalitate juridică, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr 278 din 21.10.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont - Argeș asupra unor bunuri imobile (spații), situate în Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, Județul Argeș Hotărârea nr 279 din 21.10.2022 - Hotărâre privind încetarea contractului de finanțare nr. 5785/29.07.2020 aferent proiectului cu titlul „Complex de Servicii Sociale, Comuna Rucăr, Judetul Arges", cod SMIS 130513 Hotărârea nr 280 din 21.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la faza Studiu de Fezabilitate actualizat, precum și a documentației tehnico-economice faza PT pentru obiectivul LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI Hotărârea nr 281 din 21.10.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 282 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Unității de Asistență Medico - Socială Șuici Hotărârea nr 283 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești Hotărârea nr 284 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni Hotărârea nr 285 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr 286 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet Hotărârea nr 287 din 27.10.2022 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar special de stat și a cuantumului acestora în anul şcolar 2022 - 2023 Hotărârea nr 288 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat în vederea organizării competiției sportive "Cupa viitori campioni" - Ediția I 2022 Hotărârea nr 289 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea atribuirii temporare, a "Contractului de delegare a gestiunii unor componente ale serviciului de salubrizare în Zona Mioveni-Topoloveni-județul Argeș", prin procedura negocierii fără publicarea unui anunț de participare și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente Hotărârea nr 290 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea atribuirii temporare, a "Contractului de delegare a gestiunii unor componente ale serviciului de salubrizare în Zona Câmpulung-județul Argeș", prin procedura negocierii fără publicarea unui anunț de participare și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente Hotărârea nr 291 din 27.10.2022 - Hotărâre pentru aprobarea NOTEI CONCEPTUALE privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții "Locuințe de serviciu, jud. Argeş, oraşul Ştefăneşti, sat Ştefaneştii Noi, str. Calea Bucureşti, nr. 339B" Hotărârea nr 292 din 27.10.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Schitu Golești pe o perioadă de 5 ani, asupra acostamentului drumului județean D.J. 732C de la km 20+000 la km 20+356, în vederea realizării obiectivului de investiții "Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Schitu Golești, județul Argeș, etapa III" Hotărârea nr 293 din 27.10.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra bunurilor imobile în care își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență Bascovele, precum și asupra unor active fixe Hotărârea nr 294 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea intenției de cumpărare a terenurilor în suprafață de 665 mp (înscris în CF 100958 Pitești) și respectiv 64 mp (înscris în CF 100365 Pitești), situate în vecinătatea Centrului de Transfuzie Sanguină Argeș (înscris în CF 83769 Pitești) Hotărârea nr 295 din 27.10.2022 - Hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Spitalului Județean de Urgență Pitești a unui imobil teren în suprafață totală de 165,10 mp, aflat în domeniul public al județului Argeș și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr 296 din 27.10.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunuri imobile – terenuri, situate în comuna Arefu, jud. Argeș Hotărârea nr 297 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții), Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 678 E Teodorești (DJ 703 –km 13+339) –Cotu – Lim. Jud. Valcea, km 1+200-km - 3+000, L = 1,8 km, comuna Cuca, jud. Argeș" Hotărârea nr 298 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții), Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 678 B Lim. Jud. Vâlcea - Cuca (DJ 703 - km 9+765), km 26+950- km 27+862, L = 0,912 km, comuna Cuca, jud. Argeș" Hotărârea nr 299 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții), Devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,,Pod pe DJ 679 D, Malu (DJ 679 – km 38+940) – Coltu – Ungheni, km 8+444, L = 12 m, comuna Ungheni, jud. Argeș" Hotărârea nr 300 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici la faza PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 731 D, km 15+075 – 16+825, L = 1,75 km, comuna Coșești, județul Argeș,, Hotărârea nr 301 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a Devizului estimativ pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș, pentru iarna 2022 – 2023 Hotărârea nr 302 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea achitării cotizației Județului Argeș către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Molivișu pe anul 2022 Hotărârea nr 303 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeş R.A. Hotărârea nr 304 din 27.10.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2a la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 315/15.12.2021 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. în relația cu Consiliul Județean Argeș și terții pentru anul 2022 Hotărârea nr 305 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2022 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr 306 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2022 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr 307 din 27.10.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 308 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr 309 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a proiectului "Modernizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Mioveni Hotărârea nr 310 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a proiectului "Modernizarea și dotarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pitești" Hotararea nr 311 din 27.10.2022 - Hotărâre privind aprobarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitățile de asistență medico-socială pentru anul 2023 Hotărârea nr 312 din 02.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare în cadrul proiectului SHREC - Program de Învățare și Consolidare a Capacității Sud Muntenia (PICC-SM) Hotărârea nr 313 din 02.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare în cadrul proiectului SinCE-AFC- Comunitatea părților interesate cheie în domeniul economiei circulare din Regiunea Sud Muntenia Hotărârea nr 314 din 02.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea participării Județului Argeș în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete cu proiectul ,,Piste pentru biciclete pe DJ 703E: Pitești (DN 67 B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+200 – 12+300, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia și Băbana, judeţul Argeș" și Pistă continuă pentru biciclete pe DJ 678A, km 42+420 – 49+095 și pe DJ 703H, km 12+924 – 17+368, L=11,200 km, în comunele Tigveni, Cepari si Șuici, județul Argeș" Hotărârea nr 315 din 08.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu (CSRNA) Mioveni, din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (CSPD) Pitești, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr 316 din 08.11.2022 - Hotărâre privind stabilirea contribuţiei persoanelor vârstnice pentru a li se acorda servicii de îngrijire la domiciliu Hotărârea nr 317 din 08.11.2022 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 318 din 15.11.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr 319 din 15.11.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii de consiliu județean nr. 280/21.10.2022 privind aprobarea „Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici la faza de studiu de fezabilitate actualizat, precum și a documentației tehnico - economice faza PT pentru obiectivul Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești", în vederea obținerii finanțării în cadrul PNRR, COMPONENTA: 12 - Sănătate. INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice. Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă. Investiția specifică: I2.2 - Echipamente și aparatură medicală Hotărârea nr 320 din 15.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico - economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) - COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 - 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI SI COSTEȘTI" Hotărârea nr 321 din 15.11.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Budeasa, pe o perioadă de 10 ani, asupra zonei de siguranță aferentă D.J. 703 K, de la km 1+286 la km 4+043 (CF Nr. 83419 Budeasa), pe ambele părți Hotărârea nr 322 din 15.11.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.228/29.09.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iașului - Argeș", cu modificările și completările ulterioare Hotărârea nr 323 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr 324 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Recuperare Brădet Hotărârea nr 325 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea Hotărârea nr 326 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni Hotărârea nr 327 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Teatrului ,,Alexandru Davila'' Pitești Hotarârea nr 328 din data 28.11.2022 - Hotarâre privind aprobarea Statului de funcţii al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeş R.A. Hotărârea nr 329 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "STAȚIE DE EPURARE APE UZATE ȘI REȚEA DE CANALIZARE MENAJERǍ "aferentǎ unitǎților medicale: Spitalul de Boli Cronice Cǎlinești, Unitatea de Asistențǎ Medico - Socialǎ Cǎlinesti, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatricǎ Cǎlinești și Centrul de Permanențǎ Cǎlinești din comuna Cǎlinești, județul Argeș, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Hotărârea nr 330 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului cu nr. cadastral 85308, înscris în Cartea Funciară nr. 85308 Pitești Hotărârea nr 331 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Argeş a activului fix Chioșc, aflat în domeniul public al județului Argeș și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării Hotărârea nr 332 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea Comisiei de negociere în vederea achiziționării unor terenuri necesare amenajării unei parcări pentru Centrul de Transfuzie Sanguină Argeș Hotărârea nr 333 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea numărului de burse care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar special de stat din județul Argeș în semestrul al II-lea al anului școlar 2021/2022 și în perioada septembrie – decembrie 2022 (Modul 1 și 2 aferente anului școlar 2022 - 2023) Hotărârea nr 334 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş şi Agenția Națională Antidrog Hotărârea nr 335 din data 28.11.2022 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr. 115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023 Hotărârea nr 336 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr 337 din data 28.11.2022 - Hotărâre privind aprobarea proiectului "Achiziție de Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul Judeţean de Urgenţă Pitești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 12. Sănătate Hotărârea nr. 338 din data 29.11.2022 privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 339 din data 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești Hotărârea nr. 340 din 15.12.2022 - Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Consiliile de Administrație ale spitalelor din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș, precum și aprobarea atribuțiilor Consiliilor de Administrație Hotărârea nr. 341 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea atribuțiilor consiliilor consultative ale unităților de asistență medico-socială din subordinea Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 342 din 15.12.2022 - Hotărâre privind organizarea evenimentului de premiere a sportivilor care au obținut cele mai bune rezultate la competițiile internaționale în anul 2022 - ,,Gala Sportului Argeșean 2022" - Hotărârea nr. 343 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș, UAT Curtea de Argeș și Asociația Culturală Curtea de Argeș (ACCA) Hotărârea nr. 344 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de administrare nr. 17094/469/22.10.2020 încheiat între Județul Argeș și Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. Hotărârea nr. 345 din 15.12.2022 - Hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a unui spațiu în suprafață totală de 67,60 mp, situat în incinta imobilului din municipiul Pitești, str. Garoafelor, nr. 6, jud. Argeș, aflat în domeniul public al Județului Argeș Hotărârea nr. 346 din 15.12.2022 - Hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Spitalului de Pediatrie Pitești a imobilului compus din construcții și teren în care își desfășoară activitatea, situat în Pitești, str. Dacia nr. 1, aflat în domeniul public al Județului Argeș Hotărârea nr. 347 din 15.12.2022 - Hotărâre privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul Județului Argeș Hotărârea nr. 348 din 15.12.2022 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Pitești asupra imobilelor construcții și terenuri, necesare desfășurării activității, aflate în domeniul public al Județului Argeș Hotărârea nr. 349 din 15.12.2022 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş Hotărârea nr. 350 din 15.12.2022 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 12/27.01.2022 privind desemnarea a 2 consilieri județeni, membri în comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al județului Argeș, domnul Voica Ionel Hotărârea nr. 351 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 352 din 15.12.2022 - Hotărâre privind încheierea unui Acord de colaborare între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș, pentru derularea unui proiect al cărui scop constă în transferul datelor necesare dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor publice în domeniul urbanismului la nivel județean Hotărârea nr. 353 din 15.12.2022 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 280/21.10.2022 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la faza de studiu de fezabilitate actualizat, precum și a documentației tehnico-economice faza PT pentru obiectivul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești", în vederea obținerii finanțării în cadrul PNRR, COMPONENTA: 12 - Sănătate. INVESTIȚIA: 12. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice. Investiția specifică: 12.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă. Investiția specifică: 12.2 - Echipamente și aparatură medicală, cu completările și modificările ulterioare Hotărârea nr. 354 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea investiției ''Dotarea Spitalului Orășenesc Regele Carol I Costești cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul Orășenesc Regele Carol I Costești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 12. Sănătate Hotărârea nr. 355 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluării arendei pe anul 2023 Hotărârea nr. 356 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice produse de stația de asfalt din Districtul Căteasca, folosite în relația cu Consiliul Județean Argeș și în relația cu terții, pentru anul 2023 Hotărârea nr. 357 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. în anul 2023 Hotărârea nr. 358 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. în relația cu Consiliul Județean Argeș și terții pentru anul 2023 Hotărârea nr. 359 din 15.12.2022 - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr. 360 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea investiției "Completarea dotării Spitalului Orășenesc Regele Carol I Costești prin achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul Orășenesc Regele Carol I Costești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 12. Sănătate Hotărârea nr. 361 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai investiției "Lucrări de reparații capitale secția ATI", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Pediatrie Pitești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 12. Sănătate Hotărârea nr. 362 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "Documentație tehnică privind redimensionare și reamplasare instalație utilizare gaze naturale" la Spitalul de Pediatrie Pitești, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici Hotărârea nr. 363 din 15.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea Statelor de funcții al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și ale unor unități aflate în subordine Hotărârea nr. 364 din 15.12.2022 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 115/28.04.2022 privind aprobarea taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul 2023 Hotărârea nr. 365 din 15.12.2022 - Hotărâre privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Argeș, domnul Ion MÎNZÎNĂ, de a vota retragerea UAT Cuca, UAT Cotmeana, UAT Albeștii de Argeș, precum și excluderea UAT Recea și a UAT Izvoru din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș Hotărârea nr. 366 din data 22.12.2022 - Hotărâre privind actualizarea Planului de şcolarizare al Secției Școala Populară de Arte și Meserii din cadrul Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș pentru anul școlar 2022-2023 Hotărârea nr. 367 din data 22.12.2022 - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022 Hotărârea nr. 368 din 29.12.2022 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, precum și semnarea acestuia
Hotarari de Consiliu, anul 2021 Hotarari de Consiliu, anul 2020
Registrul privind evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Judetean
Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte Documente Hotarare nr 4 din 30.05.2021 privind inregistrarea semnelor electorale Proces - verbal privind centralizarea pe judet a voturilor si rezultatului alegerilor pentru primari la alegerile locale din 27.06.2021 Procese - verbale privind centralizarea pe judet a voturilor si rezultatelor la alegerile locale si europarlamentare din data de 9 iunie 2024