Stema

Descrierea stemei

Stema comunei Vedea se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o prună flancată de două spice de grâu de aur.

În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află o sondă de petrol de argint.

În vârful scutului, în dreapta, în câmp roşu, se află un cap de bovină de argint redat din profil.

În vârful scutului, în stânga, în câmp albastru, se află două ramuri de stejar de aur, care se întretaie în partea de jos.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Sonda semnifică activitatea de extragere a ţiţeiului în zonă.

Spicele de grâu, pruna şi capul de bovină reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor: agricultura, pomicultura şi zootehnia.

Ramurile de stejar reprezintă bogăţia silvică a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.