Sedinta din data de 20.04.2017

Hotararea nr 1 din 20.04.2017

Regulament de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare responsabila cu coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Judetean Arges