Proiectul "Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederile SCAP"

 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș a derulat în perioada 09.07.2018 - 09.11.2019, proiectul cu titlul „Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederile SCAP", cod SMIS 118741, Cod SIPOCA 459 în baza contractului de finantare nr. 175/09.07.2019.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programul Operaţional Capacitate Administrativă  2014-2020, Componenta 1 - CP6/2017 - Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să aplice managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii, Axa prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea instrumentelor şi proceselor de management al calităţii şi performanţei şi dezvoltarea abilităţilor personalului Consiliul Judeţean Argeş în vederea îmbunătăţirii serviciilor pentru beneficiari.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • Etapizarea introducerii unui Plan de acţiuni în cadrul Consiliului Judeţean Argeş în vederea extinderii sistemului de management al calităţii și performanţei

  • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management al performanţei şi calităţii în cadrul Consiliului Judeţean Argeş corelat cu Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice (SCAP) 2014-2020

  • Certificarea cunoștințelor și abilităţilor în domeniul managementului calităţii și performanţei pentru un număr de 80 de persoane din cadrul Consiliului Judeţean Argeş

  • Certificarea Consiliului Judeţean Argeş ISO 9001:2015.

În cadrul proiectului au fost atinse următoarele rezultate:

  • Rezultat program 2 atins prin următoarele rezultate de proiect:

- o listă a activităților și proceselor desfășurate;

- o metodologie de realizare a auditului privind evaluarea conformității sistemului de management al calității, performanței și controlului managerial intern existente;

- un raport de audit privind evaluarea conformității sistemului de management al calității, performanței și controlului managerial intern existente;

- un raport de analiză de benchmarking privind sistemul de management al calității, performanței și controlului managerial intern în alte state membre ale U.E.;

- un plan de măsuri pentru îmbunătățirea implementării sistemului integrat al managementului calității și performanței;

- un set de proceduri de sistem și operaționale;

- un set de indicatori de performanță pe activități și procese;

- un instrument de audit privind evaluarea conformității sistemului de management al performanței și calității;

- o metodologie de monitorizare a implementării sistemului integrat al managementului calității și performanței;

- un manual de calitate;

- o hartă a proceselor de management;

- un raport de monitorizare a implementării sistemului integrat al managementului calității și performanței;

- certificarea ISO 9001:2015 a Consiliul Județean Argeș;

  • Rezultat program 5 atins prin următoarele rezultate de proiect:

- un plan instituțional de dezvoltare a cunostințelor și abilităților membrilor grupului țintă în domeniul managementului calității și performanței;

- o metodologie de recrutare a grupului țintă;

- un grup țintă recrutat;

- 80 persoane formate/instruite în domeniul managementului calității ;

- Certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite de 80 de persoane din grupul țintă;

Pentru informații detaliate despre acest program sau celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă rugam să vizitați www.poca.ro sau www.fonduri-ue.ro

Atasamente:

Afis Proiect.pdf

Pliant Proiect.pdf

Brosura privind rezultatele proiectului.pdf