UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ,  CĂLINEŞTI

UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ, CĂLINEŞTI 

DATE GENERALE

Denumirea unitatii:  UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO - SOCIALA

Adresa:   Str. Dr. Ion Crăciun nr.484, Călinești

Tel./fax:  0248.651.556

Telefon contact sectie: 0248.708.784

Email: uams_calinesti@yahoo.com

Acronim:  U.A.M.S. CĂLINEŞTI

Amplasament:  COMUNA CĂLINEŞTI, JUD. ARGES

Cod Fiscal:  16066001

Cont Trezoreria Topoloveni – RO79TREZ05121G331300XXXX

Profilul de activitate: Unitate de asistenta medico - socială

Persoane contact: 

 • DirectorMARINESCU FLORIN VICTOR, tel. 0765595417

Ordonator principal de credite: Consiliul Judetean Arges

Actul de infiintare:  Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 77/2003 unitate medico-sociala cu 50 de paturi"

 • H.G. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;
 • INSTRUCŢIUNI nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;
 • LEGEA NR. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • LEGEA NR 292/2011 asistenţei sociale
 • ORDINUL nr 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico - socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico - sociale
 • Avize de infiintare: Ministerul Sanatatii nr. ...XIIA/MB 3254 / 42977  / 17.09.2003....
 • Acreditare: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  Certificat de acreditare - Seria .. AF .nr. ..007340 / 08.07.2021..
 • Licenta serviciu social: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  Licenta de functionare provizorie  LF 5164 / 06.08.2021

 

I.Introducere

Unitatea de Asistenta Medico Sociala Calinesti  este o institutie publica specializata, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean Arges, care acorda servicii de ingrijire, servicii medicale, precum si servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.

Persoanele  care beneficiaza de servicii furnizate in unitatile de asistenta medico - sociale sunt persoane cu nevoi medico-sociale, stabilite  conform prevederilor legale in vigoare, care, dupa caz, necesita supraveghere, asistare, ingrijire, tratament, precum si servicii de insertie si reinsertie sociala.

Unitatea de Asistenta Medico Sociala Calinesti  isi desfasoara activitatea conform legii in baza autorizatiei sanitare de functionare si al certificatului de acreditare privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, in spatiul dat in administrare de la Consiliul Judetean Arges.

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Călineşti acordă la nivel judeţean servicii medicale şi de îngrijire, precum şi servicii sociale persoanelor cu afecţiuni cronice, care,după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament medical.

Scopul serviciilor oferite de instituţie este de a promova programe de intervenţie în regim rezidenţial pentru persoane cu afecţiuni cronice în vederea combaterii riscului de marginalizare sau excludere socială.

 

II.Structura funcționala:

Unitatea  funcționează în clădirea situată pe strada Dr.Ion Crăciun, nr.484, în comuna Călinești, județul Argeș, parțial la parterul cladirii si demisol.

Urmare Hotarare nr. 6 adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Arges din data de 10 ianuarie 2020, Unitatea de Asistenta Medico Sociala Calinesti a primit in administrare o suprafata totala de 1115.69 mp in cladire C3-Cladire spital nou, in care unitatea isi desfasoara activitatea medicala si administrativa, 384.50 mp – ½ din C5- grup gospodaresc-spalatorie si teren in suprafata de 346 mp.

Urmare Hotarare nr. 47 adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Arges din data de 25 februarie 2021, Unitatea de Asistenta Medico Sociala Calinesti a primit in administrare o suprafata suplimentara de 446 mp teren.

 

III.Cazare pe perioada nedeterminata:

 • Spaţiile comune in care unitatea isi desfasoara activitatea sunt amenajate şi dotate astfel încât să permită accesul tuturor beneficiarilor, asigură fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare personal, corespunzător nevoilor proprii.

 • Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile si deţine un spaţiu de cazare într-un dormitor/cameră personală.

 • Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel încât să asigure un mediu ambiant confortabil, adaptat  nevoilor beneficiarilor.

 • Dormitoarele/camerele personale  îndeplinesc următoarele condiţii:

* dispun de spaţiul necesar pentru amplasarea paturilor  şi a cel puţin unei noptiere pentru fiecare pat;

* permit accesul facil al personalului  pentru efectuarea tratamentului şi igienei individuale zilnice, după caz;

* permit accesul  în fotoliu rulant (cărucior cu rotile), dacă starea beneficiarului o impune;

* dispun de spaţiul necesar pentru amplasarea mobilierului minim, respectiv o masă, un număr de scaune corespunzător numărului beneficiarilor, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale a beneficiarilor, cuier, oglindă, lampă de iluminat pentru fiecare pat;

* sunt amenajate de aşa manieră încât să creeze un ambient interior cât mai prietenos, adaptat  nevoilor beneficiarilor.

 • Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente, dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum  şi o temperatură optimă în orice sezon.

 • Centrul rezidenţial dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabile.

 • Grupurile sanitare sunt  separate pe sexe şi au acces direct din dormitoare sau sunt plasate în imediata lor apropiere.

 • Centrul deţine un grup sanitar la cel mult 6 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece.

 • Grupurile sanitare sunt suficient de spaţioase şi dotate cu echipamente adecvate pentru a evita riscul oricăror accidente.

 • Băile şi duşurile sunt asigurate cu apă caldă şi rece.

 • Centrul deţine amenajările necesare (duşuri, săli de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.

 • Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă, sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere,  utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale, etc. Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.

 

IV. Masa/Alimentaţie:

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Călinesti asigură o alimentaţie echilibrată din punct de vedere cantitativ şi calitativ pentru toţi beneficiarii in sistem catering. De asemenea deţine o sală de mese, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, este bine iluminată, cu o ambianţă plăcută. Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

  V.Conditii de igiena

Unitatea dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabile. Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate și adaptate nevoilor.     Grupurile sanitare sunt suficiente şi  dotate corespunzător, conform standardelor.

Unitatea deţine amenajările necesare (duşuri, săli de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.

Lenjeria de pat și alte obiecte de cazarmament sunt spălate săptămânal sau ori de cîte ori situația o impune. Hainele şi lenjeria personală a beneficiarilor sunt spălate zilnic.

Toate spaţiile (dormitoare, spaţii comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-sanitare), materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate în permanenţă.