UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ,  CĂLINEŞTI 

UNITATE DE ASISTENTA MEDICO - SOCIALA CĂLINEȘTI - ARGES

DATE GENERALE

Denumirea unitatii:  UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO - SOCIALA

Adresa:   Str. Dr. Ion Crăciun nr.484, Călinești

Tel./fax:  0248.651.556

Telefon contact sectie: 0248.708.784

Email: uams_calinesti@yahoo.com

Acronim:  U.A.M.S. CĂLINEŞTI

Amplasament:  COMUNA CĂLINEŞTI, JUD. ARGES

Cod Fiscal:  16066001

Cont Trezoreria Topoloveni - RO79TREZ05121G331300XXXX

Profilul de activitate: Unitate de asistenta medico - socială

Persoane contact: 

  • DirectorMARINESCU FLORIN VICTOR, tel. 0765595417

Ordonator principal de credite: Consiliul Judetean Arges

Actul de infiintare:  Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.77/2003, unitate medico-sociala cu 50 de paturi"

  • H.G. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;

  • INSTRUCŢIUNI nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;

  • LEGEA NR. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

  • LEGEA NR 292/2011 asistenţei sociale

  • ORDINUL nr 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico - socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico - sociale

Avize de infiintare: Ministerul Sanatatii nr. ...XIIA/MB 3254 / 42977  / 17.09.2003....

Acreditare: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  Certificat de acreditare - Seria .. AF .nr. ..007340 / 08.07.2021..

Licenta serviciu social: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  Licenta de functionare provizorie  LF 5164 / 06.08.2021

 

CONTACT:

Adresă: Str. Dr. Ion Crăciun nr.484, Călinești

Judeţ: Argeş

Telefon: 0248.651.556

Fax: 0248.651.556

Telefon contact sectie: 0248.708.784

E-mail: uams_calinesti@yahoo.com

Web:  https://www.cjarges.ro/uams-calinesti

Director: MARINESCU FLORIN VICTOR

 

citește mai mult