Organizare

Hotararea Consiliului Judetean Arges nr 165 din 30.06.2020 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotararea Consiliului Judetean Arges nr 34 din 24.02.2022 - Hotarare privind aprobarea Statului de Functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Regulamentul de Organizare si Functionare al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Regulamentul de Ordine Interioara al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Codul de etica al personalului angajat la Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni