Mănăstirea Cotmeana

 

Considerată a fi una dintre cele mai vechi vetre monahale din Ţara Românească, Mănăstirea Cotmeana este datată din anul 1292, şi se află în apropierea localității cu  acelaşi nume. Se spune că RADU I, domnitor al Ţării Româneşti, ridică o biserica de lemn care va arde. Ulterior, Mircea cel Bătrân construieşte în acest loc o biserica de zid, cu hramul Buna Vestire. Biserica este restaurată în 1711, de către Constantin Brâncoveanu, fiind reparată, restaurată şi în secolele al XIX-lea şi al XX-lea.

Ansamblul feudal de la Cotmeana este alcătuit din biserică, clopotniţă şi ziduri de incintă construite pentru apărare. Aici există cel mai vechi clopot din Ţara Românească dăruit mănăstirii de Jupan Dragomir, în anul 1385. În biserică - monument istoric, se păstrează portretele lui Mircea cel Bătrân şi Petru Cercel.

Mănăstirea Cotmeana este considerată un adevărat monument istoric medieval, reprezentativ architectural pentru spaţiul muntenesc din secolul al XIV-lea. Faţadele sunt construite din cărămidă, decoraţiunile mânăstirii sunt realizate în stilul bizantino-balcanic specific secolului al XIII lea-al XIVlea. Aici s-au descoperit mai multe morminte de tip athonit şi un tezaur de monede de aur şi formaţiuni ornamentale din teracotă expuse în prezent la Muzeul Judeţean Argeş.

Considerată "bătrâna doamnă a mănăstirilor valahe", Mănăstirea Cotmeana impresionează prin liniştea ce o înconjoară, prin adevărurile istorice, dar şi prin legendele ce s-au ţesut de-a lungul anilor.