Turismul religios – emblemă a județului Argeș

Situat într-o zonă de excepție a țării noastre, acolo unde se îmbină armonios  muntele cu dealul, pădurea cu câmpia, județul Argeș duce cu sine, alături de o mirifică frumusețe naturală, și o încărcătură istorică și culturală de excepție. Atestat prin dovezi arheologice încă din timpul paleoliticului inferior județul nostru își definește latura istorică în perioada formării statelor feudale, aici fiind întemeiate primele capitale ale Țării Românești, la Curtea de Argeș și Câmpulung. Și tot la Curtea de Argeș a luat ființă primul scaun mitropolitan ortodox, în anul 1359.

Județul Argeș este reprezentativ și pentru păstrarea culturii religioase a poporului român, pentru dezvoltarea creștinismului ca religie predominantă pe întreg teritoriul.

În Argeș stau mărturie a credinței creștin-ortodoxe numeroase lăcașuri de cult, unele cu o vechime impresionantă, o adevărată carte de vizită a acestor meleaguri, bijuterii arhitecturale, locuri de o inegalabilă încărcătură spirituală, comori pe care noi, noi argeșenii trebuie să le păstrăm, să le promovăm, să le respectăm și să le predăm urmașilor noștri în același spirit de recunoștință.

Vorbind de promovarea și dezvoltarea turismului religios în județul Argeș ne propunem să facem cunoscute prin prezentări cu caracter istoric, cultural, geografic, așezări puternic încărcate spiritual, cum ar fi:

Promovarea acestor perle ale culturii ortodoxe reprezintă măsura respectului pe care noi, locuitorii de astăzi ai județului, îl datorăm înaintașilor noștri ce ne-au lăsat această moștenire și, totodată, responsabilitatea transmiterii către generațiile viitoare a spiritualității creștine și a dorinței de a păstra pe mai departe acest tezaur.