HOTARARI DE CONSILIU, ANUL 2016

Hotarare nr. 1 din 08.01.2016 privind aprobarea actualizarii bugetului Judetului Arges, pe anul 2015

Hotarare nr. 2 din 08.01.2016 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local

Hotarare nr. 3 din 08.01.2016 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2016

Hotarare nr. 4 din 28.01.2016 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 5 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2016

Hotarare nr. 6 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei pentru Asociatia Internationala a Regiunilor Francofone pe anul 2016

Hotarare nr. 7 din 28.01.2016 privind aprobarea cofinantarii proiectului "Centrul Europe Direct Arges" pe anul 2016

Hotarare nr. 8 din 28.01.2016 privind aprobarea retelei scolare a invatamântului special liceal/postliceal din judetul Arges pentru anul scolar 2016 – 2017

Hotarare nr. 9 din 28.01.2016 privind aprobarea componentei Comisiei de analiza si selectie a proiectelor, precum si a Regulamentului acestei comisii in vederea finantarii nerambursabile de la bugetul local al judetului Arges a proiectelor structurilor culturale, de tineret si sportive, conform Legii nr. 350/2005, pe anul 2016

Hotarare nr. 10 din 28.01.2016 privind actualizarea componentei Consiliului Consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotarare nr. 11 din 28.01.2016 privind actualizarea componentei Consiliului Consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr. 12 din 28.01.2016 privind incheierea unui Act aditional la Conventia de Parteneriat dintre Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania – Filiala Arges

Hotarare nr. 13 din 28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL, pe anul 2016

Hotarare nr. 14 din 28.01.2016 privind aprobarea inchirierii a doua spatii cu destinatie de activitati comerciale, situate in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti si a Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 15 din 02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2016

Hotarare nr. 16 din 02.02.2016 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice, sportive si sociale pe anul 2016, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr. 17 din 02.02.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Muzeului Viticulturii si Pomiculturii - Golesti

Hotarare nr. 18 din 02.02.2016 privind majorarea tarifului pentru serviciile de paza prestate de Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr. 19 din 25.02.2016 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 20 din 25.02.2016 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Camera de Comert si Industrie Arges si Consiliul Judetean Arges

Hotarare nr. 21 din 25.02.2016 privind transmiterea din domeniul public al judetului Arges in domeniul public al Municipiului Campulung a imobilului „Spital de Pneumoftiziologie Campulung"

Hotarare nr. 22 din 25.02.2016 privind darea in administrare Consiliului Local Curtea de Arges a Statiei de tratare a apei Cerbureni

Hotarare nr. 23 din 25.02.2016 privind darea in administrare Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Arges a spatiilor ce apartin fostului Cinema Lumina

Hotarare nr. 24 din 25.02.2016 privind revocarea dreptului de administrare acordat Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti pentru un spatiu situat in incinta Sectiei de Neurologie

Hotarare nr. 25 din 25.02.2016 privind darea in folosinta gratuita a doua spatii în care isi desfasoara activitatea Casa de Asigurari de Sanatate

Hotarare nr. 26 din 25.02.2016 privind derularea Programului PRO Social in cursul anului 2016

Hotarare nr. 27 din 25.02.2016 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 28 din 25.02.2016 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 29 din 25.02.2016 privind actualizarea statului de functii al Spitalului "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 30 din 25.02.2016 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr. 31 din 25.02.2016 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 32 din 25.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de masa din judetul Arges

Hotarare nr. 33 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramei si statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 34 din 25.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru componentele functionale, fara personalitate juridica, aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 35 din 25.02.2016 privind actualizarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico Sociala Rucar

Hotarare nr. 36 din 25.02.2016 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Arges, pentru anul 2016

Hotarare nr. 37 din 25.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2016

Hotarare nr. 38 din 25.02.2016 privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autovehiculele din parcul propriu al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 39 din 25.02.2016 privind actualizarea valorii devizului si antemasuratorii aferente Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din Judetul Arges, pentru iarna 2015-2016

Hotarare nr. 40 din 25.02.2016 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr. 41 din 31.03.2016 privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Arges la bugetul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pe anul 2016

Hotarare nr. 42 din 31.03.2016 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 43 din 31.03.2016 privind aprobarea Planului de mentinere a calitatii aerului

Hotarare nr. 44 din 31.03.2016 privind aprobarea derularii celei de-a treia sesiuni de depunere de cereri de burse sociale, prin programul de burse sociale destinate elevilor si studentilor în anul scolar/universitar 2015-2016, aprobat prin H.C.J nr.179/30.09.2015

Hotarare nr. 45 din 31.03.2016 privind acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social

Hotarare nr. 46 din 31.03.2016 privind actualizarea componentei Consiliului Consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr. 47 din 31.03.2016 privind actualizarea componentei Consiliului Consultativ al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr. 48 din 31.03.2016 privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 49 din 31.03.2016 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte Si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 50 din 31.03.2016 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Bibliotecii Judetene "Dinicu Golescu" Arges

Hotarare nr. 51 din 31.03.2016 privind aprobarea inchiderii Centrului Vulturesti si redistribuirea personalului pe posturile vacante din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 52 din 31.03.2016 privind darea in folosinta gratuita a unui numar de 58 camere situate in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr. 53 din 31.03.2016 privind darea in folosinta gratuita a unor spatii situate in incinta Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr. 54 din 31.03.2016 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges a unor mijloace fixe situate in incinta Statiei de Tratare Apa, Uzina de Apa Budeasa aflate in administrarea S.C. Apa Canal 2000 S.A. in vederea valorificarii/casarii

Hotarare nr. 55 din 31.03.2016 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges a unui autovehicul de transport persoane aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 56 din 31.03.2016 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, pentru Centrul de Tip Familial Gavana, a autoturismului aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 57 din 31.03.2016 privind darea in administrare Consiliului Local Godeni, a unui autoturism aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 58 din 31.03.2016 privind darea în folosinta gratuita Serviciului Public Salvamont Arges a imobilului format din cladire, anexa si teren aferent, situate în comuna Nucsoara, Sat Sboghitesti - Judetul Arges

Hotarare nr. 59 din 31.03.2016 privind modificarea Hotararii consiliului judetean nr. 22/25.02.2016 si mandatarea presedintelui sa reprezinte Judetul Arges in fata instantei de judecata

Hotarare nr. 60 din 31.03.2016 privind evaluarea activitatii Consiliului de administratie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2015

Hotarare nr. 61 din 31.03.2016 privind evaluarea activitatii Consiliului de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. pe anul 2015

Hotarare nr. 62 din 31.03.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. pe anul 2016

Hotarare nr. 63 din 31.03.2016 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2015 ale S.C. JUD PAZA si ORDINE AG S.R.L.

Hotarare nr. 64 din 31.03.2016 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Arges la Targul de Echipamente si Utilaje Agricole „AGRO PITESTI"

Hotarare nr. 65 din 31.03.2016 privind modificarea preturilor medii la unele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2016

Hotarare nr. 66 din 31.03.2016 privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanta/asistare/reprezentare in Dosarul nr. 1122/109/2015

Hotarare nr. 67 din 31.03.2016 privind indreptarea erorii materiale cuprinsa in articolul 2 al Hotararii consiliului judetean nr. 258/18.12.2015

Hotarare nr. 68 din 31.03.2016 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2015 pentru activitatea Judetului Arges

Hotarare nr. 69 din 31.03.2016 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr. 70 din 31.03.2016 privind revocarea unui membru din Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 71 din 12.04.2016 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr. 72 din 12.04.2016 privind acordarea de sprijin financiar pentru pensionari in anul 2016

Hotarare nr. 73 din 12.04.2016 privind aprobarea devizului general cu indicatorii tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare a investitiei, compusa din valoarea serviciilor/lucrarilor executate decontate sau nedecontate pana la 01.01.2016 ?i valoarea rest de executat la 01.01.2016 cu cota de 20 % T.V.A. pentru obiectivul ,,Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D) Barzesti – Negresti – Zgripcesti – Beleti (DJ 702), peste raul Argesel, km 0+145, in comuna Vulturesti"

Hotarare nr. 74 din 12.04.2016 privind aprobarea devizului general cu indicatorii tehnico-economici actualiza?i reprezentând noua valoare a investi?iei, compus? din valoarea serviciilor/lucr?rilor executate decontate sau nedecontate pân? la 01.01.2016 ?i valoarea rest de executat la 01.01.2016 cu cota de 20 % T.V.A. pentru obiectivul „Modernizare pe DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele km 3+313-6+626, L = 3,313 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele"

Hotarare nr. 75 din 28.04.2016 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 76 din 28.04.2016 privind aprobarea listei elevilor si studentilor beneficiari de burse sociale pentru anul scolar/universitar 2015 – 2016, Sesiunea a III-a

Hotarare nr. 77 din 28.04.2016 privind incheierea unui protocol de colaborare între Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia ,,Calusareii" Stolnici

Hotarare nr. 78 din 28.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare a Festivalului International de Folclor „Carpati", editia a XXXIII-a si a Regulamentului de organizare a Festivalului Fanfarelor, editia a VII-a

Hotarare nr. 79 din 28.04.2016 privind aprobarea cotizatiei pentru Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, pe anul 2016

Hotarare nr. 80 din 28.04.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a Consiliului Judetean Arges pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Arges

Hotarare nr. 81 din 28.04.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei judetului Arges pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADI Molivisu

Hotarare nr. 82 din 28.04.2016 privind acordarea indemnizatiei de periculozitate specifica activitatilor de patrulare si de salvare montana pentru membrii formatiilor salvamont din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont Arges

Hotarare nr. 83 din 28.04.2016 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr. 84 din 28.04.2016 privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 85 din 28.04.2016 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr. 86 din 28.04.2016 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 87 din 28.04.2016 privind aprobarea trecerii Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni in coordonarea metodologica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 88 din 28.04.2016 privind acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social

Hotarare nr. 89 din 28.04.2016 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2017

Hotarare nr. 90 din 28.04.2016 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr. 91 din 28.04.2016 pentru exprimarea optiunii cu privire la exercitarea dreptului de preemtiune asupra imobilului „VILA FLORICA" (Ansamblul conacului Bratianu - Florica) situat in localitatea Stefanesti, judetul Arges

Hotarare nr. 92 din 26.05.2016 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate in vederea eliberarii licentei de traseu

Hotarare nr. 93 din 26.05.2016 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 94 din 26.05.2016 privind aprobarea Monografiei economico-militare a judetului Arges

Hotarare nr. 95 din 26.05.2016 privind aprobarea incheierii unui Act aditional la Conventia de Parteneriat incheiata intre U.A.T. Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Fundatia „Copii in dificultate"

Hotarare nr. 96 din 26.05.2016 privind acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social

Hotarare nr. 97 din 26.05.2016 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Salvamont Arges

Hotarare nr. 98 din 26.05.2016 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 99 din 26.05.2016 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului Orasenesc "Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 100 din 26.05.2016 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 101 din 26.05.2016 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 102 din 26.05.2016 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr. 103 din 26.05.2016 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. intocmite la data de 31.12.2015

Hotarare nr. 104 din 26.05.2016 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 105 din 26.05.2016 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. intocmite la data de 31.12.2015

Hotarare nr. 106 din 26.05.2016 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr. 1 din 22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 2 din 22.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor judeteni alesi la data de 05 iunie 2016

Hotarare nr. 3 din 22.06.2016 privind constituirea Consiliului Judetean Arges rezultat din alegerile locale desfasurate la data de 5 iunie 2016

Hotarare nr. 4 din 22.06.2016 privind alegerea Presedintelui Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 5 din 22.06.2016 privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 6 din 22.06.2016 privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 7 din 22.06.2016 privind aprobarea numarului si titulaturii comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 8 din 06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 9 din 06.07.2016 privind insusirea continutului proceselor - verbale intocmite in sedintele consiliului judetean

Hotarare nr. 10 din 06.07.2016 privind delegarea atributiilor directorului Serviciului Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr. 11 din 06.07.2016 privind delegarea atributiilor directorului Caminului de Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 12 din 06.07.2016 privind revocarea unui membru din Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A

Hotarare nr. 13 din 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 14 din 28.07.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges

Hotarare nr. 15 din 28.07.2016 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 16 din 28.07.2016 privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Arges sa reprezinte Judetul Arges in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges si de a semna actele aditionale ale documentelor constitutive ale A.D.I.A.

Hotarare nr. 17 din 28.07.2016 privind organizarea celei de-a X-a editii a Sarbatorilor Argesului si Muscelului in perioada 10 august – 3 septembrie 2016

Hotarare nr. 18 din 28.07.2016 privind avizul de principiu al proiectului cultural „Breaking Bread" derulat de Muzeul Judetean Arges in parteneriat cu Feedman Gallery Allbright College din Reading, Penssylvania

Hotarare nr. 19 din 28.07.2016 privind constituirea Grupului de Lucru pentru cooperarea cu Raionul Criuleni din Republica Moldova

Hotarare nr. 20 din 28.07.2016 privind modificarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 21 din 28.07.2016 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupationala Tigveni

Hotarare nr. 22 din 28.07.2016 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Ingrijire si Asistenta Pitesti

Hotarare nr. 23 din 28.07.2016 privind acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social

Hotarare nr. 24 din 28.07.2016 privind aprobarea incheierii unei Conventii de Parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Municipiul Campulung si Asociatia "Autism, Terapie, Sport si Arte" - Arges - "Centrul de zi pentru copiii cu autism ?s alte tulburari neuropsihomotorii ATSA Campulung"

Hotarare nr. 25 din 28.07.2016 privind aprobarea incheierii unui Act aditional la Conventia de Parteneriat incheiata între U.A.T. Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Asociatia "Ajutor Speranta & Hospice"- Centrul de zi „Sf. Cristofor" Curtea de Arges

Hotarare nr. 26 din 28.07.2016 privind darea in folosinta gratuita a unui numar de 58 camere situate in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr. 27 din 28.07.2016 privind inchirierea de catre Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti a unui spatiu cu destinatie de activitate comerciala

Hotarare nr. 28 din 28.07.2016 pentru neexercitarea dreptului de preemptiune privind imobilul constructie si teren situat in Municipiul Campulung, str. Matei Basarab nr.119

Hotarare nr. 29 din 28.07.2016 privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Capitan Puica Nicolae" al Judetului Arges a unui imobil situat in orasul Mioveni

Hotarare nr. 30 din 28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului judetului Arges in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Molivisu

Hotarare nr. 31 din 28.07.2016 privind modificarea si completarea componentei Comisiei Tehnico – Economice constituita la nivelul Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 32 din 28.07.2016 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism

Hotarare nr. 33 din 28.07.2016 privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Judetean Arges in Consiliile de administratie ale spitalelor din reteaua proprie a Consiliului Judetean Arges si atributiile ce revin acestora

Hotarare nr. 34 din 28.07.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Consiliile de administratie ale scolilor speciale din judet

Hotarare nr. 35 din 28.07.2016 privind desemnarea reprezentantilor consiliului judetean in Consiliile administrative ale institutiilor de cultura subordonate consiliului judetean

Hotarare nr. 36 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr. 37 din 11.08.2016 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 17/28.07.2016 privind organizarea celei de-a X-a editii a Sarbatorlor Argesului si Muscelului in perioada 10 august – 3 septembrie 2016

Hotarare nr. 38 din 25.08.2016 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 39 din 25.08.2016 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr.40 din 25.08.2016 privind desemnarea a trei consilieri judeteni ca membri in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr.41 din 25.08.2016 privind acordarea de sprijin financiar prin Programul PRO Social

Hotarare nr.42 din 25.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr.43 din 25.08.2016 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr.44 din 25.08.2016 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr.45 din 25.08.2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr.46 din 25.08.2016 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr.47 din 25.08.2016 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Bibliotecii Judetene "Dinicu Golescu" Arges

Hotarare nr.48 din 25.08.2016 privind aprobarea Planului de scolarizare al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti pentru 2016 -2017

Hotarare nr.49 din 25.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr.50 din 25.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ?i desfasurare a evaluarii managementului pentru institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr.51 din 25.08.2016 privind aprobarea inchirierii unui spa?iu cu destina?ie de activitate comercial? situat in incinta Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr.52 din 25.08.2016 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges pentru scoaterea din functiune si casare, in vederea demolarii

Hotarare nr.53 din 25.08.2016 privind revocarea dreptului de administrare atribuit Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. asupra unor mijloace fixe precum si transmiterea fara plata a unor utilaje agricole Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr.54 din 25.08.2016 privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 3 la Contractul de Administrare nr. 13938/01.11.2010 2739/02.11.2010

Hotarare nr.55 din 25.08.2016 privind aprobarea unor tarife practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A

Hotarare nr.56 din 25.08.2016 privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul ,,Reabilitare, Conservare Cetatea Poienari-Arges?

Hotarare nr.57 din 25.08.2016 privind propunerea de modificare a cotei patrimoniului membrilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "A.D.I Molivisu"

Hotarare nr.58 din 25.08.2016 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges si Ministerul Culturii in vederea realizarii Proiectului „Restaurarea Galeriei de Arta „Rudolf Schweitzer - Cumpana" consolidarea, protejarea ?i valorificarea patrimoniului cultural"

Hotarare nr.59 din 25.08.2016 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges si Ministerul Culturii in vederea realizarii Proiectului „Restaurarea Muzeului Judetean Arges - consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural"

Hotarare nr.60 din 25.08.2016 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges si Ministerul Culturii in vederea implementarii Proiectul "Reabilitare, Conservare Cetatea Poienari-Arges"

Hotarare nr.61 din 25.08.2016 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr.62 din 25.08.2016 privind aprobarea acordarii titlurilor „Tineri de succes" in cadrul manifestarilor cultural – artistice „Sarbatorile Argesului si Muscelului „ – editia a X – a, 2016

Hotarare nr.63 din 25.08.2016 privind inchirierea unei suprafete de 4 mp. situata in incinta imobilului „Cota 2000" Salvamont Arges

Hotarare nr.64 din 06.09.2016 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr.65 din 06.09.2016 privind mandatarea domnului Manu Constantin Dan sa reprezinte judetul Arges in cadrul A.D.I. SERVSAL

Hotarare nr.66 din 06.09.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Arges in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti

Hotarare nr.67 din 29.09.2016 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr.68 din 29.09.2016 privind atribuirea si incheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport al deseurilor din Zona 8 Costesti si operarea Centrului de management Integrat al Deseurilor din Costesti, Judetul Arges si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport al deseurilor din Zona 1&2 Curtea de Arge? si Domnesti si operarea Centrului de Management Integrat al Deseurilor Solide din Curtea de Arges, Judetul Arges

Hotarare nr.69 din 29.09.2016 privind aprobarea alipirii imobilelor avand numerele cadastrale 87205 si 80206, aflate in domeniul public al Judetului Arges si in administrarea Centrului Scolar de Educatie Incluziva „Sfanta Filofteia" Stefanesti

Hotarare nr.70 din 29.09.2016 privind solicitarea transmiterii imobilului « Palat Administrativ », din domeniul public al Statului Roman, in domeniul public al Judetului Arges si in administrarea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr.71 din 29.09.2016 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 139/25.07.2013 privind initierea procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr. 68/2008

Hotarare nr.72 din 29.09.2016 privind darea in folosinta gratuita Institutiei Prefectului – Judetul Arges a unui spatiu aflat in administrarea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr.73 din 29.09.2016 privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al judetului Arges pentru scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii

Hotarare nr.74 din 29.09.2016 privind completarea inventarului domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr.75 din 29.09.2016 privind darea in folosinta gratuita catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara SERVSAL Arges a constructiilor, utilajelor si echimpamentelor achizitionate de catre Judetul Arges pentru derularea Proiectului „Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges – etapa a II-a"

Hotarare nr.76 din 29.09.2016 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges a unui imobil aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr.77 din 29.09.2016 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr.78 din 29.09.2016 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr.79 din 29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr.80 din 29.09.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Arges in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Arges

Hotarare nr.81 din 29.09.2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr.82 din 29.09.2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr.83 din 29.09.2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru Camera Agricola a Judetului Arges

Hotarare nr.84 din 29.09.2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr.85 din 29.09.2016 privind aprobarea acordarii burselor sociale pentru elevii si studentii din anul scolar/universitar 2016 – 2017

Hotarare nr.86 din 29.09.2016 pentru modificarea Hotararii consiliului jude?ean nr. 21/28.07.2016 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupationala Tigveni

Hotarare nr.87 din 29.09.2016 privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractului de executie pentru obiectivul ,,Refacere pod pe DJ 739(DN73D)Barze?ti-Negresti-Zgrip?e?ti-Bele?i (DJ 702) peste raul Argesel, km 0+145, in comuna Vulturesti, judetul Arges?

Hotarare nr.88 din 29.09.2016 privind aprobarea Acordurilor de parteneriat pentru obiectivul "Modernizarea drumului judetean DJ 504 Lim. Jud. Teleorman – Popesti – Izvoru – Recea – Cornatel – Vulpesti (DN 65 A), km 110+700 – 136+695, L = 25,995 km"

Hotarare nr.89 din 29.09.2016 privind aprobarea devizului general intocmit la faza de proiectare – Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul ,,Modernizare drum judetean DJ 504 Lim. Jud. Teleorman – Popesti – Izvoru – Recea – Cornatel – Vulpesti (DN 65 A), km 110+700 – 136+695, L = 25,995 km''

Hotarare nr.90 din 29.09.2016 privind aprobarea depunerii de catre Spitalul de Recuperare Bradet a unui proiect cu finantare externa pentru cresterea eficientei energetice

Hotarare nr.91 din 29.09.2016 privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges,pentru iarna 2016 - 2017

Hotarare nr.92 din 29.09.2016 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2016 pentru activitatea Consiliului Jude?ean Arge?

Hotarare nr.93 din 29.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al Jude?ului Arge?, pe anul 2016

Hotarare nr.94 din 27.10.2016 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr.95 din 27.10.2016 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate in vederea eliberarii licentei de traseu

Hotarare nr.96 din 27.10.2016 privind inchirierea unui spatiu situat in incinta Teatrului "Al. Davila", cu destinatie de activitate comerciala

Hotarare nr.97 din 27.10.2016 privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges a unui imobil aflat in domeniul public al Judetului Arges , situat in Pitesti, str. Marasesti, nr. 1

Hotarare nr.98 din 27.10.2016 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr.99 din 27.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr.100 din 27.10.2016 privind aprobarea Acordului colectiv de munca al functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges, pentru perioada 01.11.2016-31.10.2018

Hotarare nr.101 din 27.10.2016 privind aprobarea Contractului colectiv de munca al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges, pentru perioada 01.11.2016-31.10.2018

Hotarare nr.102 din 27.10.2016 privind numirea reprezentantilor Judetului Arges in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Situatii de Urgenta Sud Muntenia si în organele de conducere ale acesteia

Hotarare nr.103 din 27.10.2016 privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr.104 din 27.10.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr.105 din 27.10.2016 privind actualizarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr.106 din 27.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA si ORDINE AG S.R.L., pe anul 2016

Hotarare nr.107 din 27.10.2016 privind aprobarea unor tarife practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr.108 din 27.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges, pe anul 2016

Hotarare nr.109 din 27.10.2016 privind aprobarea elaborarii "Strategiei pentru eficienta energetica a judetului Arges pentru perioada 2016-2020"

Hotarare nr.110 din 27.10.2016 privind aprobarea proiectului cu titlul "RESTAURAREA GALERIEI DE ARTA „RUDOLF SCHWEITZER - CUMPANA" - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie, a parteneriatului cu Ministerul Culturii si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 111 din 27.10.2016 privind aprobarea proiectului cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGEA - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie, a parteneriatului cu Ministerul Culturii si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 112 din 27.10.2016 privind aprobarea Acordului cadru de colaborare dintre Judetul Arges si Jude?ul Giurgiu in vederea realizarii in comun a proiectului "Modernizarea drumului judetean DJ 504 pe traseul Giurgiu – Vieru – Putineiu – limita judet Teleorman, km 11+780 – km 30+000 (total 18,22 km) în judetul Giurgiu, pe traseul DJ 504 lim jud. Teleorman-Popesti-Izvoru-Recea-Cornatel-Vulpesti km 110+700 – km 136+695 (25,995 km pe raza comunelor Popesti, Izvoru, Recea, Buzoesti) in judetul Arges"

Hotarare nr. 113 din 27.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr. 114 din 24.11.2016 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 115 din 24.11.2016 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 116 din 24.11.2016 privind aprobarea statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotarare nr. 117 din 24.11.2016 privind revocarea a doi membri din Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. ca urmare a renuntarii la mandat

Hotarare nr. 118 din 24.11.2016 privind desemnarea unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A

Hotarare nr. 119 din 24.11.2016 privind aprobarea listei elevilor si studentilor beneficiari de burse sociale pentru anul scolar/universitar 2016 – 2017

Hotarare nr. 120 din 24.11.2016 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 121 din 24.11.2016 privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al judetului Arges cu bunuri imobile situate in incinta Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr. 122 din 24.11.2016 privind darea in administrare Unitatii de Asistenta Medico - Sociala Rucar a unui autoturism aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 123 din 24.11.2016 privind transmiterea fara plata in patrimoniul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges a unui bun mobil aflat in domeniul privat al Judetului Arges

Hotarare nr. 124 din 24.11.2016 privind prelungirea protocolului de colaborare intre Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Inspectoratul de Politie al Judetului Arges, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Arges, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges si Politia Locala Pitesti si aprobarea bugetului de functionare al Autoritatii Teritoriala de Ordine Publica Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 125 din 24.11.2016 privind aprobarea proiectului cu titlul "Conservarea si consolidarea Cetatii Poenari Arges", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 126 din 24.11.2016 pentru aprobarea procedurii de selectie privind incheierea parteneriatelor cu furnizorii privati de servicii sociale

Hotarare nr. 127 din 24.11.2016 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 16/02.02.2016 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice, sportive si sociale pe anul 2016, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr. 128 din 24.11.2016 privind aprobarea denumirii si cofinantarii proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Arges, in perioada 2014 – 2020" finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor", Obiectivul specific 3.2 „Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei"

Hotarare nr. 129 din 24.11.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr. 130 din 09.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr. 131 din 19.12.2016 privind stabilirea doliului in judetul Arges in ziua de 20 decembrie 2016

Hotarare nr. 132 din 19.12.2016 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 133 din 19.12.2016 privind modificarea si completarea anexei 2 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.246/19.12.2013 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate in vederea eliberarii licentelor de traseu pentru traseele din Programul judetean de transport persoane prin curse regulate cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

Hotarare nr. 134 din 19.12.2016 privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2017 in domeniul ordinii publice la nivelul Judetului Arges

Hotarare nr. 135 din 19.12.2016 privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 136 din 19.12.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 137 din 19.12.2016 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 138 din 19.12.2016 privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr. 139 din 19.12.2016 privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 140 din 19.12.2016 privind aprobarea statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare al U.A.M.S. Dedulesti

Hotarare nr. 141 din 19.12.2016 privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2017

Hotarare nr. 142 din 19.12.2016 privind aprobarea elaborarii marcii: Trofeul ,,Omul de fier? in vederea inregistrarii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Masrci

Hotarare nr. 143 din 19.12.2016 privind mentinerea calitatii de membru al Asociatiei ,,G.A.L. Gavanu - Burdea si aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2017

Hotarare nr. 144 din 19.12.2016 privind darea in folosinta gratuita a unui numar de 55 camere situate in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr. 145 din 19.12.2016 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2017

Hotarare nr. 146 din 19.12.2016 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges, pentru anul 2017

Hotarare nr. 147 din 19.12.2016 privind desemnarea a doi membri provizorii in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 148 din 19.12.2016 pentru aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor identificate la nivelul judetului Arges

Hotarare nr. 149 din 19.12.2016 privind suplimentarea numarului de burse sociale pentru anul scolar/universitar 2016 – 2017

Hotarare nr. 150 din 21.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016