Ghid solicitant privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al judeţului Argeş a proiectelor sportive

Ghidul solicitantului proiecte sportive

Anexa nr. 1 - Cerere de finanțare și anexele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (format docx)

Anexa nr. 2 - Grila de acordare a punctajelor

Anexa nr. 3 - Contractul de finanțare și anexele 3.1, 3.2, 3.3 (format docx)

Anexa nr. 4 - Formular pentru raportări intermediare şi finale (format docx)

Anexa nr. 5 - Declarație de imparțialitate a membrilor comisiei

Anexa 6 - Decontarea cheltuielilor şi documentele justificative ale diferitelor categorii de cheltuieli (tipuri de cheltuieli eligibile/neeligibile)