2.COMISIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI, URBANISM ŞI INVESTIŢII

Analizează şi avizează:

 •  
 • proiectele de hotărâre referitoare la înfiinţarea de servicii publice, instituţii şi societăţi comerciale subordonate consiliului judeţean, organigramele şi numărul de personal ale acestora;
 • proiectele de hotărâre privind stabilirea de taxe speciale pentru activităţi desfăşurate de serviciile publice de interes judeţean şi instituţiile aflate sub autoritatea consiliului judeţean;
 • proiectele de hotărâre privind asocierea cu consiliile locale pentru realizarea de lucrări şi servicii publice de interes comun;
 • proiectele de hotărare privind instituirea de norme orientative pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea consiliului judeţean;
 • proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a judeţului şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente;
 • documentaţiile tehnico-economice privind lucrările de construcţii sau reparaţii a obiectivelor de investiţii publice de interes judeţean;
 • propunerile privind declararea utilităţii publice a unor lucrări de interes local în vederea declanşării acţiunilor de expropriere;
 • proiecte de hotarari cu privire la asigurarea construirii, intreținerii și modernizării drumurilor, podurilor, precum și a întregii infrastructuri a căilor de comunicații de interes judetean;
 • programele anuale de întreţinere şi modernizare a reţelei judeţene de drumuri şi poduri;
 • prezintă propuneri consiliului judeţean pentru nominalizarea monumentelor istorice şi de arhitectură de interes judeţean şi măsurile de protejare, conservare şi punere în valoare a acestora, în colaborare cu Comisia pentru Cultură, Educaţie, Tineret şi Sport.