Anunturi elaborare proiecte de hotarare cu caracter normativ - anul 2022

Anunt nr. 1 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022

Anunt nr. 2 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în judetul Arges cu valabilitate 2022 - 2031 (format zip)(Anunt, Anexa PH, Studiu trafic, Minuta dezbatere publica)

Anunt dezbatere publica nr 3662 din 16.02.2022 - Astazi, 16.02.2022, Consiliul Judetean Arges invita pe toti interesati la dezbaterea publica referitoare la Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in judetul Arges cu valabilitate 2022 - 2031, inregistrat sub nr. 4/PH/06.01.2022. Evenimentul are loc in data de 23.02.2022, ora 9:00, in Sala mare de sedinte a Consiliului Judetean Arges, situata la sediul autoritatii publice din Piata Vasile Milea, nr. 1

Situatia propunerilor privind Programul de transport pentru perioada 2023 - 2029

Preluare propuneri - Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite conform art. 7 alin. 5 și 12 alin. 3 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Anunt nr. 3 - GHIDUL SOLICITANTULUI pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România (format zip)

Anunt nr. 4 - GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al judeţului Argeş a proiectelor sportive (format zip)

Anunt nr. 5 - GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (activități de tineret, cultură) (format zip)

Anunt nr. 6 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022

Anunt nr. 7 - Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 7 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022

Anunt nr. 8 - Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023

Anunt nr. 9 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022

Anunt nr. 10 - Proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate in vederea stabilirii modalitatii de delegare a serviciului de transport public judetean (format zip)(Anunt, Studiu oportunitate)

Anunt nr. 11 - Proiectul de hotarare privind realizarea produsului turistic denumit „Argeș turist card"

Anunt nr. 12 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022

Anunt nr. 13 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023

Anunt nr. 14 - Anexa privind modificarea Calendarului de aplicare a unor masuri din Planul de Mentinere a Calitatii Aerului in judetul Arges 2020 - 2024, aprobat prin Hotararea Consiliul Judetean Arges nr. 140 din 27.05.2020 (format zip) (Anunt, Anunt public privind Planul de Mentinere a Calitatii Aerului in Judetul Arges, Anexa privind modificarea Calendarului de aplicare a unor masuri din Planului de Mentinere a Calitatii Aerului in judetul Arges 2020 - 2024)

Anunt nr. 15 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023

Anunt nr. 16 - Proiectul de hotarare privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2023

Anunt nr. 17 - Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 206/28.07.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalitații de delegare a serviciului de transport public județean

Studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalitații de delegare a serviciului de transport public județean

Anexa nr. 1 la Studiul de oportunitate - Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Argeș (format xlsx)

Anexa nr. 2 la Studiul de oportunitate - Instrucțiuni către ofertanți

Anexa nr. 3 la Studiul de oportunitate - Formulare tipizate (format docx)

Anexa nr. 4 la Studiul de oportunitate - Contract de delegare (format zip)

Anexa nr. 5 la Studiul de oportunitate - Caiet de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a județului Argeș

Anexa nr. 6 la Studiul de oportunitate - Stații TP (format zip)