Rapoarte de evaluare a implementarii legii nr 52 din 2003

Raport de evaluare a implementarii legii nr 52 din 2003 in anul 2015

Raport de evaluare a implementarii legii nr 52 din 2003 in anul 2016

Raport de evaluare a implementarii legii nr 52 din 2003 in anul 2017

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52 din 2003 in anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52 din 2003 in anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52 din 2003 in anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52 din 2003 in anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52 din 2003 in anul 2022

Machetă - raport anual privind transparența decizională aferent anului 2022 (format xlsx)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr 52 din 2003 in anul 2023