COMISII DE SPECIALITATE 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția  mediului și turism, agricultură, gospodărie comunală,servicii și comerț:
 
 • Mîzgaciu Păunița - Președinte
 • Iosifescu Cătălin Ionuț - Secretar
 • Luca Ion - Membru
 • Oancea  Florin - membru
 • Vicaru  Marian - membru 
II. Comisia  juridică, și de disciplină,  apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și de muncă: 
 
 • Arzoiu Cristian - Președinte
 • Bragă Ion - Secretar
 • Neguleț Adrian - Membru
 • Pojală Alin - Membru
 • Vrabie George - Doru - Membru
III. Comisia pentru activități social - culturale, culte, învățămînt, sănătate și familie, protecție socială. protecția copilului, tineret, activități sportive și de agrement: 
 
 • Ciubuc Marian - Președinte
 • Luca Cătalin - Secretar
 • Stuparu Dragoș - Membru