Stema 

Descrierea stemei

Stema comunei Slobozia se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară şi cea inferioară se află câte un mănunchi compus din 3 spice de grâu şi un porumb, dispuse în evantai, primul fiind un spic de grâu, al doilea porumbul şi următoarele celelalte două spice de grâu, care se unesc la bază, totul de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Mănunchiul de spice de grâu şi porumb simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.

Brâul undat reprezintă râul Dâmbovnic, care traversează localitatea.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.