Date demografice si statistice

Suprafaţa teren localitatea Slobozia, Judeţul Argeş este de 6201 ha :

Din care : arabil - 4921 ha
păşuni - 346 ha
fâneţe - 35 ha
vii - 42 ha
livezi - 16 ha

Total suprafaţă agricolă 5360 ha 
Păduri - 575 ha
Ape - 53 ha
Drumuri - 94 ha 
Curţi constr. - 118 ha 
Neproductiv - 1 ha 

Total suprafaţă neagricolă 841 ha