Hotarari de consiliu - anul 2019

Hotarare nr 6 din 30.01.2019 – privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual angajat in aparatul de specialitate al Primarului comunei Recea precum si pentru stabilirea indemnizatiei consilierilor locali, pentru anul 2019