Hotarari de consiliu - anul 2021

Hotarararea nr 1 din 08.01.2021

Hotarararea nr 2 din 08.01.2021

Hotarararea nr 3 din 28.01.2021

Hotarararea nr 4 din 28.01.2021

Hotararea nr 5 din 24.02.2021

Hotararea nr 6 din 24.02.2021

Hotararea nr 7 din 24.02.2021

Hotararea nr 8 din 24.02.2021

Hotararea nr 9 din 24.02.2021

Hotararea nr 10 din 19.04.2021

Hotararea nr 11 din 19.04.2021

Hotararea nr 12 din 19.04.2021

Hotararea nr 13 din 27.05.2021

Hotararea nr 14 din 27.05.2021

Hotararea nr 15 din 27.05.2021

Hotararea nr 16 din 27.05.2021

Hotararea nr 17 din 27.05.2021

Hotararea nr 18 din 09.06.2021

Hotararea nr 19 din 09.06.2021

Hotararea nr 20 din 09.06.2021

Hotararea nr 21 din 14.07.2021

Hotararea nr 22 din 14.07.2021

Hotararea nr 23 din 14.07.2021

Hotararea nr 24 din 14.07.2021

Hotararea nr 25 din 27.07.2021

Hotararea nr 26 din 27.07.2021

Hotararea nr 27 din 27.07.2021

Hotararea nr 28 din 08.08.2021

Hotararea nr 29 din 08.08.2021

Hotararea nr 30 din 08.08.2021

Hotararea nr 31 din 13.08.2021

Hotararea nr 32 din 14.09.2021

Hotararea nr 33 din 14.09.2021

Hotararea nr 34 din 14.09.2021

Hotararea nr 35 din 14.09.2021

Hotararea nr 36 din 14.09.2021

Hotararea nr 37 din 26.09.2021

Hotararea nr 38 din 25.10.2021

Hotararea nr 39 din 25.10.2021

Hotararea nr 40 din 02.11.2021

Hotararea nr 41 din 02.11.2021

Hotararea nr 42 din 02.11.2021

Hotararea nr 43 din 02.11.2021

Hotararea nr 44 din 02.11.2021

Hotararea nr 45 din 02.11.2021

Hotararea nr 46 din 02.11.2021

Hotarararea nr 47 din 05.11.2021

Hotarararea nr 48 din 05.11.2021