Hotarari de consiliu - anul 2021

Hotarararea nr 1 din 08.01.2021

Hotarararea nr 2 din 08.01.2021

Hotarararea nr 3 din 28.01.2021

Hotarararea nr 4 din 28.01.2021

Hotararea nr 5 din 24.02.2021

Hotararea nr 6 din 24.02.2021

Hotararea nr 7 din 24.02.2021

Hotararea nr 8 din 24.02.2021

Hotararea nr 9 din 24.02.2021