Informatii despre buget - anul 2016

Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Oarja pe anul 2016

Anexe la bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 conform HCL nr 1 din 28.01.2016

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019 (04.02.2016)

Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Oarja pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019 (29.02.2016)

Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Oarja pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019 (16.03.2016)

Dispozitie privind modificarea repartizarii pe semester a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de personal la asistenta sociala

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019 (26.05.2016)

Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Oarja pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019 (25.07.2016)

Hotarare privind virarea de credite bugetare in bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Oarja pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019 (01.08.2016)

Hotarare privind virarea de credite bugetare in bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Oarja pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019 (19.08.2016)

Hotarare privind modificarea utilizarii excedentului de la finele anului 2015 pentru finantarea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului comunei Oarja in anul 2016

Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Oarja pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019 (21.09.2016)

Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Oarja pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019 (09.12.2016)

Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Oarja pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019 (22.12.2016)

Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Oarja pe anul 2016

Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 – 2019 (27.12.2016)