Caracteristici geologice

Fiind situata in partea de sud a Subcarpatilor Getici, la contactul dintre acestia si Piemontul Getic, comuna Musatesti se incadreaza, ca evolutie geologica, zonei subcarpatice, fiind determinata de tectonica acestora, care ii imprima o structura monoclinala, cu cadere de la nord la sud, iar ca litologie sj procese de litogeneza, Platformei Getice, ambele fiind acoperite, in primele etape de evolutie, de strate groase de nisipuri si pietrisuri cunoscute sub numele de „pietrisuri de Candesti".

Litologic, depozitele sunt reprezentate prin argile, marne, argile marnoase, nisipuri, gresii, pietrisuri sj conglomerate, care, datorita gradului ridicat de friabilitate, au fost in mare parte inlaturate, depozitele fiind remaniate de pe interfluvii. O parte dintre acestea constituie depunerile de la baza pantelor, sub forma de conuri de dejectie si glacisuri, iar alta parte constituie acumularile din aval.
Structura de monoclin determina morfologia generala a reliefului, imprimand si fiind justificata de scurgerea retelei hidrografice majore, la care se adauga, in mod neconditionat, tectonica pusa in evidenta prin terasele Valsanului.

(Informatii preluate din Strategia de dezvoltare locala a comunei Musatesti 2008 - 2013)