Date geografice

Comuna Lunca Corbului este situată în partea de Sud-vest a Judeţului Argeş la o distanţă de 25 km faţă de Municipiul Piteşti reşedinţa judeţului şi la 15 Km de Oraşul Costeşti având o suprafaţă administrativă de 10.358 ha 

Se învecinează cu comunele Săpata , la nord şi respectiv Albota , la Nord-est şi Est Oraşul Costeşti , la Sud-est Oraşul Costeşti , la Sud Comuna Stolnici şi la Vest şi Nord-vest judeţul Olt .

Din punct de vedere geomorfologic , teritoriul comunei Lunca Corbului se situează în zona de trecere de la Platforma Cotmeana la Câmpia Română , pe cursul mediu al râului Cotmeana , care este o subunitate a mari unităţi naturale Podişul Getic şi străbate de la nord la sud ultimele înălţimi alungite spre sud ale Piemontului Cotmenei (Dl. Rogozei , 296 m şi Dl. Pădurea Grozasca , 289m , primul la vest iar al doilea la est) , pentru a se scurge apoi pe o vale largă , terasată pe flancuri şi foarte meandrată , prin zona de delimitare a Câmpiei Piteştilor , întinsă spre est , cu Câmpia Vedei de Mijloc , de la vest . 

Pe teritoriul studiat , principalele unităţi geografică sunt :

  • Platforma Cotmeana , reprezentând o câmpie pietonală fragmentaţi de văi , în general adânci .
  • Valea Cotmenei cu principalele văi afluente
  • Valea Mîrghia cu principalele văi afluente
  • Valea Târşcov cu principalele văi afluente

Principalele forme de relief caracteristice teritoriului comunei Lunca Corbului sunt reprezentate prin interfluviile sub forma de platouri , prezenta teraselor superioare şi interioare a râului Cotmeana , precum şi a luncilor cursurilor de apă din perimetru ( mai mult sau mai puţin dezvoltate ) 

Platourile ocupă suprafeţe importante din tot cuprinsul perimetrului şi prezintă aspect plan , cu o uşoară înclinare spre versanţii văilor . Caracteristic versanţilor este eroziunea de suprafaţă determinate de scurgerile superficiale , facilitată şi de natura litologică finiabilă a formaţiunilor cuaternare ce constituie suportul litologic al acestor unităţi morfologice . 

Albia minoră cu înălţimi , cu lăţimi medii de 6-20m , prezintă maluri relativ joase , cu valori cuprinse între 0,20-0,50m . Caracteristic acesteia este eroziunea pronunţată asupra fundului şi malurilor , determinând formarea a numeroase meandre . În cuprinsul perimetrului şi-a format o luncă şi terase relativ slab exprimate pe ambele părţi ale râului . 

Lunca , cu lăţimi medii de 100-150m , este mai evidentă pe teritoriul localităţilor Lunca Corbului , Pădureţi , Catane-Cieşti ( unde atinge lăţimi de 150-200m) 

Terasa superioară , cu dezvoltare relativ asimetrică , este mai bine exprimată pe partea stângă şi are altitudinea relativă de 5-10m . Lăţimea terasei superioare variază de la 200m la 500m maximul înregistrându-se la nord de drumul naţional Piteşti-Slatina .

Terasa inferioară are o dezvoltare mult mai redusă lăţimea este de 2,2-3 m . Are o dezvoltare neuniformă , atât pe malul stâng cât şi pe cel drept al comunei , cu frecvenţe estompări şi întreruperi.

Caracteristici climatice

Pentru caracterizarea climatică a teritoriului comuna Lunca Corbului s-au utilizat valorile elementelor meteorologice de la staţiile Morăreşti , piteşti , Stolnici ca fiind cele mai apropiate . 

Din punct de vedere climatic , comuna Lunca Corbului se încadrează în zona temperat continentală , caracterizând-se printru-un regim termic modest faţă de câmpie cu precipitaţii medii anuale de peste 700mm.

Temperatura medie lunară şi anuală are ca bază observaţiile făcute la staţia meteorologică Piteşti .