Date demografice si statistice

Organizare spaţiala:

Comuna este alcătuită dintr-un singur sat - Izvoru, fiind de tip adunat-liniar; se întinde pe o suprafaţă de 5004 ha din care 440 ha intravilan şi 4564 ha extravilan - în principal teren agricol (arabil, livezi, pomi, vii, păşuni, fâneţe, inclusiv păduri, ape şi drumuri).

Artera principală care străbate axial comuna pe direcţia nord-sud este DJ 504 Buzoeşti - Alexandria. De la est la vest este străbătută de D.J. 679C.

Structura populaţiei

La recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2011 populaţia stabilă era de 2292 locuitori, în 1176 de gospodării.

Populaţia activă este de aproximativ 45%. Sporul natural este negativ.

Populaţia este în mare parte îmbătrânită, tinerii preferând să se stabilească la oraş sau să plece în străinătate. În cadrul locuitorilor este prezentă o comunitate de romi care numără aproximativ 500 de persoane.

Reţea şcolară

În localitate îşi desfăşoară activitatea Şcoala Gimnazială Elena Davila Perticari cu clase de la I la VIII-a, inclusiv grădiniţă. În zona Izvoru de jos mai există o grădiniţă.

Monumente istorice

În comuna Izvoru sunt recunoscute drept monument istoric ansamblul conacului Perticari, care constă în castelul boieresc şi parcul din jurul acestuia precum şi biserica Parohiei Izvoru de Sus în care au loc slujbe în prezent.

Activitate economică

Agenţii economici din localitate îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii (asociaţii agricole), comerţului (magazine, staţie carburanţi, brutărie) şi resurse naturale (parc petrol). În localitate numărul de locuri de muncă este redus, salariaţii lucrând în mare parte în oraşele apropiate: Costeşti, Piteşti sau chiar Mioveni.