Anunturi - anul 2020

Anunt nr 1 din 17.01.2020 – Anunt privind adoptarea in luna februarie a anul 2020 a proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Cicanesti pe anul 2020 – proiect initiat de domnul primar Ionescu Ion

Anunt nr 715 din 18.03.2020 – Primaria comunei Cicanesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de referent, clasa III, nivelul studiilor M, avand gradul profesional debutant in cadrul Compatimentului Registru Agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicanesti (format zip) (Anuntul de concurs, Fisa postului, Formularul de inscriere)

Proces verbal nr 848 din 09.04.2020 – Proces verbal privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de referent, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Registru Agricol, din aparatul de specilitate al primarului comunei Cicanesti, judetul Arges, care va avea loc in data de 22 aprilie, ora 11:00 (proba scrisa) si 28 aprilie 2020, ora 11:00 (proba interviu)

Anunt nr 961 din 22.04.2020 – Rezultate proba scrisa – Punctaje acordate de catre comisia de concurs la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de referent, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Registru Agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicanesti, judetul Arges, din data de 22.04.2020