Anunturi - anul 2019

Anunt concurs nr 513 din 13.02.2019 - Primaria comunei Cicanesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior in cadrul Compartimentului Registru Agricol (format zip) (Anuntul de concurs, Fisa postului, Formularul de inscriere)

Proces Verbal nr 757 din 12.02.2019 – Proces Verbal privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, gradul profesional superior in cadrul Compartimentului Registru Agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicanesti, judetul Arges care va avea loc la data de 18 martie 2019, ora 10:00 (proba scrisa) si 22 martie 2019, ora 10:00 (proba interviu)

Anunt nr 818 din 18.03.2019 – Rezultate proba scrisa – Punctaje acordate de catre comisia de concurs la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de inspector, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Registru Agricol, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicanesti, judetul Arges, din data de 18.03.2019

Anunt nr 823 din 18.03.2019 – Raportul final al concursului – Functia publica sau functiile publice pentru care se organizeaza concursul: 1. Inspector, gradul superior – Compartiment Registru Agricol

Anunt nr 1216 din 10.04.2019 – Anunt privind organizarea examenului de promovare intr-o functie prevazuta cu nivel de studii superior

Anunt nr 897 din 22.03.2019 - Anunt adoptare proiecte hotarari - luna aprilie - anul 2019

Anunt nr 5 din 14.10.2019 - (Anunt sedinta ordinara, Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe assimilate ale acestora, in anul fiscal 2020, Raport nr 2939 din 11.10.2019 – Raport de aprobare cu privire la proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor taxe asimilate ale acestora, in comuna Cicanesti, pentru anul 2020)