Anunturi - anul 2018

Anunt nr 380 din 02.02.2018 – Primaria comunei Cicanesti, cu sediul in comuna Cicanesti, judetul Arges, organizeaza in perioada 01 martie 2018 – 07 marie 2018, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor functii contractuale de executie vacante: - 1 inspector de specialitate, gradul profesional debutant, in cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicanesti; - 1 muncitor calificat (conducator auto), trapta profesionala IV, in cadrul Compartimentului Alimentare cu Apa si Canalizare din aparatul de specialitate al primarului comunei CIcanesti

Proces Verbal nr 612 din 23.02.2018 - privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate al primarului Comunei Cicanesti, judetul Arges, care va avea loc la data de 01 martie 2018, ora 9:00 (proba scrisa) si 07 martie 2018, ora 9:00 (proba interviu)

Proces Verbal nr 613 din 23.02.2018 - privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, treapta profesionala IV in cadrul Compartimentului Alimentare cu Apa si Canalizare, din aparatul de specialitate al primarului comunei, care va avea loc la data de 01 martie 2018, ora 12:00 (proba scrisa) si 07 martie 2018, ora 12:00

Anunt nr 691 din 01.03.2018 – Comunicarea rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea functiei contractuale pe inspector de specialitate, gradul professional debutant in cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicanesti, judetul Arges desfasurat la data de 01 martie 2018

Anunt nr 692 din 01.03.2018 – Comunicarea rezultatelor la proba scrisa pentru ocuparea functiei contractuale de muncitor calificat, treapta profesionala IV in cadrul Compartimentului Alimentare cu Apa si Canalizare din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicanesti, judetul Arges desfasurat la data de 01 martie 2018

Anunt nr 742 din 07.03.2018 – Comunicarea rezultatelor la proba interviu pentru ocuparea functiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate, din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicanesti, judetul Arges desfasurat la data de 07 martie 2018

Anunt nr 743 din 07.03.2018 – Comunicarea rezultatelor la proba interviu pentru ocuparea functiei contractuale de muncitor calificat, treapta profesionala IV in cadrul Compartimentului Alimentare cu Apa si Canalizare din aparatul de specialitate al primarului comunei Cicanesti, judetul Arges desfasurat la data de 07 martie 2018

Anunt nr 769 din 09.03.2018 – Centralizator nominal al rezultatelor concursului sustinut pentru ocuparea functiei contractuale de muncitor calificat, treapta profesionala IV in cadrul compartimentului Alimentare cu Apa si Canalizare, din aparatul de specialitate al primarului comunei CIcanesti, judetul Arges

Anunt concurs recrutare nr 1988 din 29.06.2018

Formular inscriere concurs functie publica (format doc)

Anunt nr 2145 din 30.07.2018

Anunt nr 2146 din 30.07.2018

Proces verbal nr 2079 din 23.07.2018

Proces verbal nr 2080 din 23.07.2018

Anunt nr 2133 din 30.07.2018

Anunt 2140 din 30.07.2018