Coordonate generale

Bughea de Sus este situată în nordul judeţului Argeş, la poalele munților Iezer, din masivul Făgăraș, la o distanță de circa 5 km de municipiul Câmpulung Muscel și la 57 km de municipiul reședință de județ - Pitești. A fost desprinsă din comuna Albeştii de Muscel în anul 2004, fiind cunoscută și ca stațiune balneoclimaterică (Băile Măgura) și se întinde pe o suprafață de 33 km².

Până în anul 1926, Comuna Bughea de Sus a fost mahalaua orașului Câmpulung, împreună cu comuna Bughea de Jos. Din anul 1926, s-a desprins de orașul Câmpulung și s-a înființat comuna Bughea, formată din satele: Bughea de Sus și Bughea de Jos. Din anul 1928, cele 2 sate au fost declarate comune, funcționând ca atare. În 1968, Bughea de Sus împreună cu comuna Albești și satul Cândești au format o singură comună – comuna Albeștii de Muscel, cu sediul la Bughea de Sus. Începând cu anul 2004, conform Legii 84/ 2004, a fost reînființată comuna Bughea de Sus.

Pe teritoriul comunei se află Stațiunea turistică și balneo-climaterică Bughea de Sus, statiune care a fost declarată conform H.G 867/ 2006. Comuna  Bughea de Sus  are o structura amorfă, dispusă într-un numar de 960 de gospodarii.  Din comună, drumul merge mai departe spre comuna Albeștii de Muscel, cu satele Albești și Cândești, situată la 7 km, comună renumită prin pitorescul acesteia, dar și prin crescătoria de păstravi și cariera de piatră.

Comuna  Bughea  de Sus  este așezată  pe văile  Bughea Bughița, Măgura, Valea Tolii și Valea  Rece  și pe dealurile Gruiului, care sunt de fapt o prelungire a platoului cu același nume și a Mălinului, care se găsește dincolo de apă. Aceste văi formează o depresiune paralelă cu Valea  Brătia și Valea Târgului, pe unde curg ape cu aceleași nume și ale căror izvoare se pierd în inima munților ce slăjuiesc din trei părți: Orașul Câmpulung Muscel și imprejurimile sale. Apa Bughii izvorăște din văile Zănoaga, Dragoșul, Valea Ursului și Strâmba, de la poalele Boldului, care, împreună cu muntele Portăreasa fac parte din masivul Iezerului.

Dealurile din jurul comunei, ca  Măgura, Coasta Înaltă și Gresia, sunt acoperite de mantia pădurilor de brad, stejar, mesteacăn, fag și plop, iar pe coastele munților, la circa 7-8 km depărtare de comună, încep masivele păduroase de brad, care urcă până sus în vârfurile alpine unde numai jepii, un soi de brad pitic, se pot încumeta să lupte împotriva vitregiilor vremii și a viiturilor năprasnice.

Existența pădurilor de tot felul, a Râului Bughea cu apa limpede și rece, lipsa curenților și a umidității excessive, izvoarele cu apă cloro-iodo-sulfuroase, bune pentru tratamentul afecțiunilor gastro-intestinale și reumatice, fac din comuna Bughea de Sus un minunat loc pentru recreere, o stațiune ce poate rivaliza cu cele mai pitorești locuri din țara noastră.

Din comună, drumul merge mai departe spre comuna Albești, cu satul Cândești, situată la 7 km pe valea Brătiei și care este cunoscută prin carierele de piatră de construcție și prin crescătoriile de  păstrăvi.

Din Bughea, trecând prin Măgura, urci pe valea Râului Târgului, spre cabana Voina, la 25 km nord, lăsând în urmă comuna Lerești și exploatările forestiere.