COMUNA BOGATI

Comuna Bogati se afla situate in S-E judetului Arges, la limita cu judetul Dimbovita, de-a lungul vailor Glîmboc, Glîmbocel şi Strîmbului, cât şi parţial în zona dealurilor piemontane.

Se găseşte la o distanţă de 39 km faţă de municipiul Piteşti, capitala judeţului Argeş. Având ieşire la drumul naţional E 15 A, se pune în legătură cu capitala tarii-Bucuresti si cu municipiul Pitesti.

Comuna Bogati este constituita din 8 sate: Suseni, Bujoi, Birloi, Bogati, Chitesti, Glimbocelu, Glimbocel si Dumbrava.
 
Date de contact:
 
Primaria Bogati

Adresa: Com. Bogati, Judetul Arges
Tel. 0248/655003
Fax: 0248/655003
Primar: Girleanu Ion 
E-mail: primarie@bogati.cjarges.ro
Cod fiscal: 4971987
Cont: RO12TREZ0512450220XXXXX
Trezorerie: Topoloveni

Citeste mai mult