COMUNA BOGATI

Comuna Bogati se afla situate in S-E judetului Arges, la limita cu judetul Dimbovita, de-a lungul vailor Glîmboc, Glîmbocel şi Strîmbului, cât şi parţial în zona dealurilor piemontane.

Se găseşte la o distanţă de 39 km faţă de municipiul Piteşti, capitala judeţului Argeş. Având ieşire la drumul naţional E 15 A, se pune în legătură cu capitala tarii-Bucuresti si cu municipiul Pitesti.

Comuna Bogati este constituita din 8 sate: Suseni, Bujoi, Birloi, Bogati, Chitesti, Glimbocelu, Glimbocel si Dumbrava.
 
Date de contact:
 

Primaria Bogati

Adresa: Com. Bogati, Judetul Arges

Tel. 0248/655003

Fax: 0248/655003

Primar: Gârleanu Ion 

E-mail: primarie@bogati.cjarges.ro

Web: https://comunabogati.ro/

Cod fiscal: 4971987

Cont: RO12TREZ0512450220XXXXX

Trezorerie: Topoloveni

citește mai mult