Date istorice

In contextul satelor componente cea mai veche atestare documentară se consemnează în cazul satului Beleţi. El este atestat documentar în zapisul din 29 august 1526, prin care călugăriţa Magdalena îşi lasă averea moştenitorilor săi.

Printre martori se numără şi Stoica - spătar din Beleţi.

Pe teritoriul satului Beleţi au fost descoperite monede geto - dacice de tip Filip al II - lea.

Prin hrisovul emis de cancelaria domnească a lui Pătraşcu cel Bun din 18 februarie 1556 se întăresc lui Stoica şi fiului său Vlaicu – ocine în satul Beleţi, Negreştii de jos şi Priboieni.

Intr - un document din 2 mai 1571 este menţionat printre martori un "Vlaicu vătaf din Beleţi'', iar în 25 Februarie 1594 Mihai Viteazu împuterniceşte pe Velica din Beleţi să împartă cu sora sa buna cele trei ogoare moştenite de la tatăl lor.

Satul Negreşti este atestat în anul 1550 în registrele vicesimale ale Braşovului cand un negustor din Negreşti făcuse comerţ în oraşul menţionat în valoare de 300 de aspri.

Satul Negreşti este atestat documentar de asemenea în hrisovul domnesc emis de cancelaria lui Alexandru Mircea la 11 octombrie 1571 prin care se întăreşte ,,lui Ivaşcu mare logofăt,şi lui Albu, mare clucer (din familia Goleştilor), să le fie în Dealul Veţicheştilor, partea lui Gherghina din Negreşti, toată''.

Satul Lenţea este atestat documentar initial în hrisovul emis de cancelaria domnească a lui Alexandru Mircea la 11 octombrie 1576 prin care se întăresc ocine şi o ,,ţarină drept 80 de aspri, din Muchia Lenţei pană la Muchia Colnicului''.
Satul este menţionat, de asemenea, într-un document din 29 iulie 1579 prin care Mihnea Turcitul întăreşte lui Stroe o,,ocină de la Lenţea''.

La sfarşitul secolului al XIX - lea comuna este compusă din 3 sate: Beleţi,
Negreşti, Zgripceşti, inregistrandu - se o populatie de 1438 locuitori (680 bărbaţi si 758 femei) constituiţi in 353 familii şi un fond locativ de 348 case, locuitorii ocupandu - se cu agricltura, rotăria, dulgheria si ,,facerea'' pe care le vindeau în judeţul Vlaşca.

Pe apa Carcinovului, în aria localităţii, existau cateva ferăstraie, care în timpul verii nu funcţionau din cauza lipsei de apă.

La 1 Iulie 1970, se înregistrau în comună 2284 locuitori (1034 bărbaţi şi 1250 femei) - Conform recensamantului repartitia populatiei pe sate procentual, se prezenta astfel:

  • Beleţi = 43 %
  • Zgripcesii = 32%
  • Negreşti = 22%
  • Lentea = 4 %

cu un fond de locuinţe de 659 repartizate astfel: Beleţi = 234, Zgripceşti =195, Negreşti =140, Lentea = 90.

In anul 1992 fondul de locuit este de 762 locuinţe cu o suprafata locuibilă de 22875 mp., revenind 11,1 mp, de persoană.

In ultimii 15 ani cresterea fondului de locuinte (circa 830) dar mai ales a locuintelor cu mai multe camere si a suprafetei acestora a avut ca rezultat o îmbunătăţire generală a conditiilor de locuit. Concomitent cu cresterea fondului de locuinte, dar mai ales a suprafetei locuibile s-a realizat si o mai bună dotare cu principalele dependinţe (baie, bucătărie, cămară, beci, etc.).