Descrierea stemei

Stema comunei Bârla se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În partea dreaptă, în câmp roşu, se află o pasăre răpitoare de argint, aflată în zbor.

În partea stângă, în câmp auriu, se află un călăreţ stând pe un cal aflat în salt, care ţine cu mâna stângă frâul, iar cu dreapta o sabie poziţionată în bară deasupra capului, totul negru.

În vârfului scutului, în câmp albastru, se află 12 spice de grâu de aur, dispuse în evantai.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Pasărea reprezintă uliul păsărar, care face parte din fauna localităţii.

Călăreţul aminteşte de căpitanul lui Mihai Viteazul care, pentru faptele sale de vitejie în armata marelui domnitor, a fost împroprietărit cu o moşie în localitate.

Spicele de grâu simbolizează una din îndeletnicirile de bază ale locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.