Solurile                               

Solurile specific Câmpiei Găvanu ‐ Burdea sunt din clasele argiluvisoluri și vertisoluri.       

Prima clasă este reprezentată prin areale mari cu soluri brune luvice și planosoluri, între ele interpunându‐se fâșii alungite de vertisoluri pe cele mai multe interfluvii. În luncile râului Cotmeana sunt întâlnite soluri argiloiluviale brune podzolite.           

Ca resurse ale subsolului se pot menționa acumulările de hidrocarburi prezente în zona Miroși, a căror exploatare, pe teritoriul comunei Bârla a început în anii 50, constituind de altfel, una din principalele surse de venit.