Hotarari de consiliu - anul 2019

Hotarare nr 1 din 09.01.2019 – privind regularizarea unor sume la bugetul local 2018

Hotarare nr 2 din 30.01.2019 – privind aprobarea listei de prioritati cu lucrarile ce se vor executa in comuna Baiculesti, judetul Arges, in anul 2019

Hotarare nr 3 din 30.01.2019 – privind aprobarea achizitionarii serviciului juridic de consultant, asistenta si reprezentare

Hotarare nr 4 din 30.01.2019 – privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual angajat in aparatul de specialitate al Primarului comunei Baiculesti precum si stabilirea indemnizatiei consilierilor locali, incepand cu data de 1 ianuarie 2019

Hotarare nr 5 din 27.02.2019 – Hotare privind aprobare extindere retea alimentare cu apa si statie pompare in satul Valea Brazilor – Ulita Bisericii, Comuna Baiculesti

Hotarare nr 6 din 27.02.2019 – Hotare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar 2018

Hotarare nr 7 din 27.02.2019 – Hotarare privind numarul posturilor de asistenti personali

Hotarare nr 8 din 27.02.2019 – Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti

Hotarare nr 9 din 27.02.2019 – Hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Baiculesti, in anul scolar 2019 – 2020

Hotarare nr 10 din 27.02.2019 – Hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajistile din comuna Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr 11 din 27.02.2019 – Hotarare privind concesionarea pajistilor comunale

Hotarare nr 12 din 27.03.2019 – Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 13 din 27.03.2019 – Hotarare privind instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Baiculesti, Judet Arges

Hotarare nr 14 din 27.03.2019 – Hotarare privind marcarea de material lemnos din padurea comunala

Hotarare nr 15 din 27.03.2019 – Hotarare privind actualizarea Regulamentului de oragnizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Baiculesti

Hotarare nr 16 din 27.03.2019 – Hotarare privind aprobarea reglementarii utilizarii focului deschis pe teritoriul Comunei Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr 17 din 27.03.2019 – Hotarare privind aprobarea sumei modificare manopera la Proiectul "Modernizare DC 213, Comuna Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr 18 din 27.03.2019 – Hotarare privind aprobarea sumei modificare manopera la Proiectul "Modernizare DC 209, in Comuna Baiculesti,satul Valea lui Enache, judetul Arges

Hotarare nr 19 din 17.04.2019 privind stabilirea pretului de vanzare a materialului lemnos rezultat din toaletarea, recoronarea si defrisari executate in culoarul de siguranta al LEA 220 KV Arefu – Bradu, islaz Zigoneni

Hotarare nr 20 din 17.04.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Hotarare nr 21 din 17.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Hotarare nr 22 din 29.05.2019 privind amenajarea locurilor de joaca la patru gradinite din comuna Baiculesti, judetul ARGES

Hotarare nr 23 din 29.05.2019 privind aprobarea proiectului tehnic si executia la investitia "Modernizare drumuri de interes local in comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr 24 din 29.05.2019 privind "Modernizarea retelei de iluminat public pe DN 7C in comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr 25 din 29.05.2019 privind stabilirea pretului de vanzare al materialului lemnos din padurea comunala si islaz

Hotarare nr 26 din 29.05.2019 privind rectificarea bugetului local 2019

Hotarare nr 27 din 26.06.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 28 din 26.06.2019 privind executia a trei statii de autobuz pe DN 7C comuna Baiculesti, judet Arges buz

Hotarare nr 29 din 26.06.2019 privind rectificarea bugetului local 2019

Hotarare nr 30 din 31.07.2019 – Hotarare privind aprobarea intocmirii proiectului tehnic la investitia "Extindere retea alimentare cu apa si statie pompare in satul Valea Brazilor – Ulita Bisericii, Comuna Baiculesti"

Hotarare nr 31 din 31.07.2019 – Hotarare privind stabilirea zilei comunei Baiculesti

Hotarare nr 32 din 13.08.2019 – Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului local aferent pentru obiectivul "FABRICA PRODUCTIE COMPONENTE ELECTRONICE", comuna Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr 33 din 28.08.2019 – Hotarare privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali

Hotarare nr 34 din 28.08.2019 – Hotarare privind aprobarea Programului activitatilor ce se vor desfasura pe data de 15 septembrie 2019 – Editia a VIII –a a "Zilei Comunei Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr 35 din 28.08.2019 – Hotarare privind aprobarea dotarii primariei cu patru calculatoare

Hotarare nr 36 din 28.08.2019 – Hotarare privind aprobarea dotarii buldoexcavatorului cu lama de lucru

Hotarare nr 37 din 28.08.2019 – Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe trimestrul II/2019

Hotararea nr 38 din 25.09.2019 – Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 39 din 25.09.2019 – Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti

Hotararea nr 40 din 25.09.2019 – Hotarare privind rectificarea bugetului local 2019

Hotararea nr 41 din 25.09.2019 – Hotarare privind exercitarea pasunatului pe raza comunei Baiculesti, judetul Arges

Hotararea nr 42 din 25.09.2019 – Hotarare privind executia lucrarilor de "Amenajare grupuri sanitare si asigurarea cu utilitati a acestora in Scoala Gimnaziala Valea lui Enache din comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotararea nr 43 din 23.10.2019 - Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea nr 44 din 23.10.2019 - - privind stabilirea componente echipei mobil pentru interventia de urgenta in cazuri de violenta domenstica

Hotararea nr 45 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local 2019

Hotarare nr 46 din 14.11.2019 – Hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019

Hotarare nr 47 din 27.11.2019 – Hotarare privind modalitatea de executare a pazei bunurilor publice si ale cetatenilor

Hotarare nr 48 din 27.11.2019 – Hotarare de reorganizare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta

Hotarare nr 49 din 27.11.2019 – Hotarare privind includerea in domeniul public al comunei Baiculesti, judetul Arges, a unor imobile

Hotarare nr 50 din 27.11.2019 – Hotarare privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici persoane fizice, pentru anul 2020

Hotarare nr 51 din 12.12.2019 – Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr 52 din 12.12.2019 – Hotarare privind rectificarea bugetului local 2019

Hotarare nr 53 din 12.12.2019 – Hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrari de interes local prevazut de Legea nr. 416/2001

Hotarare nr 54 din 12.12.2019 – Hotarare privind insusirea listei cu debitorii declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri urmaribile si carevor fi trecui intr-o evidenta separata

Hotarare nr 55 din 12.12.2019 – Hotarare privind insusirea listei cu debitorii decedati ai carot mostenitori nu au fost identificati si debitorii persoane juridice care nu mai detin rol si trecerea lor intr-o evidenta separata

Hotarare nr 56 din 20.12.2019 - Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019