HOTARARI DE CONSILIU, ANUL 2017

Hotarare nr. 1 din 09.01.2017 privind regularizarea unor sume la bugetul local 2016

Hotarare nr. 2 din 27.01.2017 privind aprobarea listei de prioritati cu lucrarile ce se vor executa in comuna Baiculesti, judetul Arges, in anul 2017

Hotarare nr. 3 din 27.01.2017 privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrari de interes local prevazut de legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat

Hotarare nr. 4 din 27.01.2017 privind constituirea consiliilor comunitare consultative

Hotarare nr. 5 din 22.02.2017 privind completarea si modificarea domeniului public al comunei Baiculesti

Hotarare nr. 6 din 22.02.2017 privind aprobarea retelei scoalare de pe raza comunei Baiculesti, in anul scolar 2017 – 2018

Hotarare nr. 7 din 22.02.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr. 8 din 22.02.2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Baiculesti, judetul Arges anii 2017 – 2020

Hotarare nr. 9 din 22.02.2017 privind aprobarea achizitionarii serviciului juridic de consultant, asistenta si reprezentare

Hotarare nr. 10 din 22.02.2017 privind aprobarea achizitionarii serviciului de contabilitate

Hotarare nr. 11 din 06.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr. 12 din 06.03.2017 privind modificarea HCL 28/29.12.2016 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici si ai cofinantarii pentru investitia "Modernizare drumuri de interes local in comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr. 13 din 06.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si ai cofinantarii pentru investitia "Prima infiintare sistem centralizat de canalizare in satele: Manicesti, Stejari, Argesani, Baiculesti si Zigoneni, comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr. 14 din 29.03.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti

Hotarare nr. 15 din 29.03.2017 privind numarul posturilor de asistenti personali

Hotarare nr. 16 din 29.03.2017 privind marcarea de material lemnos din padurea comunala

Hotarare nr. 17 din 29.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 si estimarile pentru anii 2018 – 2020

Hotarare nr. 18 din 26.04.2017 privind aprobarea incheierii contractului de consultant, intocmirii cererii de finantare si studiului de fezabilitate pentru accesare fonduri europene "Teren sport sat Tutana, comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr. 19 din 26.04.2017 privind aprobarea organizarii procedurii simplificate online, a documentatiei de atribuire si a comisiei de evaluare aferente achizitiei avand ca obiect servicii de proiectare faza PT, DE si executie lucrari aferente proiectului "Modernizare drumuri de interes local in comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr. 20 din 26.04.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016

Hotarare nr. 21 din 31.05.2017 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe trimestrul I/20017

Hotarare nr. 22 din 31.05.2017 privind rectificarea bugetului local 2017

Hotarare nr. 23 din 15.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotarare nr. 24 din 19.06.2017 privind aprobarea valorii de investitie si solicitarea scrisorii de garantie la proiectul "Modernizare DC 213, comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr. 25 din 28.06.2017 privind executarea lucrarilor de imprejmuire si amenajare acces la cladirea administrativa Tutana, comuna Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr. 26 din 28.06.2017 privind executarea lucrarilor interioare (Toalete), la scolile de pe raza comunei Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr. 27 din 28.06.2017 privind executarea lucrarilor de construire pod Tutana – Fundul Vaii, Necsa, comuna Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr. 28 din 28.06.2017 privind acordul pentru incheierea unui contract de cesiune privitor la contractul de concesuine nr 2861/04.07.2017

Hotarare nr. 29 din 28.06.2017 privind aprobarea contractului de consultant in vederea executarii obiectivului "Modernizare DC 213, comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr. 30 din 31.07.2017 privind stabilirea "Zilei comunei Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr. 31 din 31.07.2017 privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali

Hotarare nr. 32 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei Baiculesti

Hotarare nr. 33 din 31.07.2017 privind atribuirea si incheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport al deseurilor din Zona 1 & 2 Curtea de Arges – Domnesti si operarea Centrului de Management Integrat al Deseurilor din Curtea de Arges, judetul Arges si aprobarea taxelor si tarifelor aferente serviciului de colectare si transport al deseurilor municipal generate in Zona 1 & 2 Curtea de Arges – Domnesti, inclusive pe raza comunei Baiculesti

Hotarare nr. 34 din 10.08.2017 privind rectificarea bugetului local 2017

Hotarare nr. 35 din 30.08.2017 privind stabilirea pretului de vanzare a materialului lemnos din padurea comunala si izlaz

Hotarare nr. 36 din 06.09.2017 privind alegerea presedintelului de sedinta

Hotarare nr. 37 din 06.09.2017 privind aprobarea criteriilor de cumparare material lemnos din padurea comunala

Hotarare nr. 38 din 06.09.2017 privind aprobarea studiului geotehnic pentru initierea procesului de concesiune a serviciului public de distribuire a gazelor natural

Hotarare nr. 39 din 06.09.2017 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe trimestrul II/2017

Hotarare nr. 40 din 06.09.2017 privind rectificarea bugetului local 2017

Hotarare nr. 41 din 27.09.2017 privind rectificarea bugetului local 2017

Hotarare nr. 42 din 27.09.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr. 43 din 27.09.2017 privind aprobarea lucrarilor de decolmatare a canalelor de colectare a apelor pluviale din comuna Baiculesti, judetul Arges

Hotarare nr. 44 din 05.10.2017 privind rectificarea bugetului local 2017

Hotarare nr. 45 din 16.10.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul "Teren de sport sat Tutana, comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr. 46 din 16.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investitia "Construire teren de sport in satul Tutana, comuna Baiculesti, judetul Arges"

Hotarare nr. 47 din 16.10.2017 privind implementarea proiectului "Construire teren de sport in satul Tutana, comuan Baiculesti, judetul Arges"

Hotararea nr 48 din 25.10.2017 – privind completarea HCL nr 22 din 29.04.2017 de aprobare a Statutului comunei Baiculesti, judetul Arges

Hotararea nr 49 din 25.10.2017 – privind completarea HCL nr 31 din 31.07.2017 de stabilire a indemnizatiei consilierilor locali

Hotararea nr 50 din 25.10.2017 – privind initierea proiectului "Modernizare drum comunal DC 209 in comuna Baiculesti, satul Valea lui Enache, judetul Arges"

Hotararea nr 51 din 25.10.2017 – privind aprobarea intocmnirii PUZ pe terenul situat in extravilanul satul Manicasi, unde urmeaza sa construiasca statia de epurare

Hotararea nr 52 din 25.10.2017 – privind stabilirea locurilor in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

Hotarare nr 53 din 03.11.2017 privind rectificarea bugetului local 2017

Hotararea nr 54 din 07.11.2017 – privind rectificarea bugetului local 2017

Hotararea nr 55 din 29.11.2017 – privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe trimestrul III/2017

Hotararea nr 56 din 29.11.2017 – privind impozitele si taxele locale pe anul 2018

Hotararea nr 57 din 29.11.2017 – privind stabilirea tarifelor si taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici persoane fizice, operatorii economici si institutiile publice pentru anul 2018

Hotararea nr 58 din 29.11.2017 – privind executarea lucrarilor de reparatii la reteaua publica de alimentare cu apa situate pe raza comunei Baiculesti, judetul Arges

Hotararea nr 59 din 29.11.2017 – privind insusirea listei cu debitorii declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri urmaribile si care vor fi trecuti intr-o evidenta separata

Hotararea nr 60 din 05.12.2017 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 61 din 05.12.2017 – privind rectificarea bugetului local 2017

Hotararea nr 62 din 13.12.2017 - privind rectificarea bugetului local 2017

Hotararea nr 63 din 20.12.2017 - privind modalitatea de executare a pazei bunurilor publice si ale cetatenilor

Hotararea nr 64 din 20.12.2017 - privind aprobarea procedurii administrative de initiere a concesionarii patrimoniului fostei UM Manicesti, din Comuna Baiculesti, judet Arges

Hotararea nr 65 din 20.12.2017 - privind anularea creantelor fiscale mai mici de 25 lei, aflate in sold la 31.12.2017

Hotararea nr 66 din 20.12.2017 - privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrari de interes local prevazut de Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat

Hotararea nr 67 din 20.12.2017 - privind rectificarea bugetului local 2017

Hotararea nr 68 din 20.12.2017 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual angajat in aparatul de specialitate al Primariei Comunei Baiculesti precum si pentru stabilirea indemnizatiilor consilierilor locali, incepand cu data de 1 ianuarie 2018