REGISTRU

pentru înregistrarea refuzului funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș de a semna, respectiv de a contrasemna ori a aviza actul administrativ

 

 

Nr. crt.

 

Nr. înregistrare al obiecției

 

Numărul și continutul actului

Numele , prenumele si funcția persoanei care refuza să semneze/contrasemneze/avizeze actul administrativ 

 

Motivația refuzului