Registru pentru evidența hotărârilor Consiliului Județean, anul 2020

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare

Tipul Documentului

 

1.

1/10.01.2020

Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2020

2.

2/10.01.2020

Hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local pe anul 2020 a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli a activității finanțate integral din venituri proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, la finele anului 2019

3.

3/10.01.2020

Hotărâre revocarea administrării Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. asupra unor spații aflate în domeniul public al județului Argeș și darea în administrare a acestor spații Centrului de Cultură Dinu Lipatti

4.

4/10.01.2020

Hotărâre privind darea în administrare Centrului de Cultură "Dinu Lipatti" a unui bun mobil aflat în patrimoniul județului Argeș

5.

5/10.01.2020

Hotărâre privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. a unui imobil (clădiri și teren) situat în Călinești, aflat în domeniul public al județului Argeș

6.

6/10.01.2020

Hotărâre privind darea în administrare Unității de Asistență Medico – Socială Călinești a spațiilor și a terenului în care își desfășoară activitatea, aflate în domeniul public al județului Argeș

7.

7/10.01.2020

Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Spitalului de Boli Cronice Călinești a spațiilor și a terenului în care își desfășoară activitatea, aflate în domeniul public al județului Argeș

8.

8/31.01.2020

Hotărâre încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Miuțescu Gheorghe Adrian

9.

9/31.01.2020

Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Brătulescu Simona Mihaela

10.

10/31.01.2020

Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Bulf Cornel Cătălin

11.

11/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor privind procedurile administrative ale autotității deliberative și executive în cadrul sferelor de competență

12.

12/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2020

13.

13/31.01.2020

Hotărâre pentru aprobarea încheierii Actului adițional  la Acordul de asocierea nr. 20712/11.12.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 239/28.11.2019  privind asocierea dintre Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și Asociația de Părinți a Colegiului Național ,,Dinicu Golescu" din Câmpulung

14.

14/31.01.2020

Hotărâre privind darea în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Căpitan Puică Nicolae" Argeș a unui bun mobil aflat în partimoniul Județului Argeș.

15.

15/31.01.2020

Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare atribuit Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. asupra imobilului teren situat în Pitești, str. Armand Călinescu, nr. 4 și darea în administrare a acestui imobil Spitalului Județean de Urgență Pitești

16.

16/31.01.2020

Hotărâre privind completarea domeniului public al Județului Argeș cu bunul imobil ,,Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități" Câmpulung.

17.

17/31.01.2020

Hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Județului Argeș și dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 80294 în 4 loturi

18.

18/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat la faza P.A.C., a Proiectului Tehnic de Execuție (P.T.E.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea construcției aferente sediului Serviciului Județean de Medicină Legală Argeș"

19.

19/31.01.2020

Hotărâre privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului.

20.

20/31.01.2020

Hotărâre privind  aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

21.

21/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești

22.

22/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe grade de dependențǎ, pentru persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pentru anul 2020

23.

23/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni

24.

24/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Bascovele

25.

25/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești

26.

26/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul Consiliului Județean Argeş, pentru anul 2020

27.

27/31.01.2020

Hotărâre privind închiderea Centrului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung și înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei Case de tip familial, cu modificarea structurii de personal a complexului

28.

28/31.01.2020

Hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din așezările informale, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 167/29.08.2019

29.

29/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al județului Argeș

30.

30/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Covor bituminos pe drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti – lim. Jud. Olt, km 0+000 – 9+720, L = 9,72 km, comunele Moraresti si Cuca, judetul Argeș"

31.

31/31.01.2020

Hotărâre privind menținerea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș, Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș și ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont la nivelul aferent lunii decembrie 2019

32.

32/07.02.2020

Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului ILIE ION

33.

33/07.02.2020

Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului CARZOL NANU

34.

34/07.02.2020

Hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului FRATICA IULIAN

35.

35/07.02.2020

Hotarare privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Arges

36.

36/07.02.2020

Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

37.

37/07.02.2020

Hotarare privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

38.

38/07.02.2020

Hotarare privind modificarea si completarea Programului de transport din judetul Arges, cu valabilitate 2014 – 2019, prelungit pana la data de 30.06.2023 prin O.U.G. nr. 51/2019

39.

39/07.02.2020

 Hotarare privind aprobarea taxei de eliberare a licentei de traseu pentru transportul de persoane prin servicii regulate in judetul Arges, a modelului de licenta si a graficului de circulatie