Registru privind evidența hotărârilor Consiliului Județean, anul 2020

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare

Cuprinsul documentului

1.

1/10.01.2020

Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2020

2.

2/10.01.2020

Hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local pe anul 2020 a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli a activității finanțate integral din venituri proprii a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, la finele anului 2019

3.

3/10.01.2020

Hotărâre revocarea administrării Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. asupra unor spații aflate în domeniul public al județului Argeș și darea în administrare a acestor spații Centrului de Cultură Dinu Lipatti

4.

4/10.01.2020

Hotărâre privind darea în administrare Centrului de Cultură "Dinu Lipatti" a unui bun mobil aflat în patrimoniul județului Argeș

5.

5/10.01.2020

Hotărâre privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. a unui imobil (clădiri și teren) situat în Călinești, aflat în domeniul public al județului Argeș

6.

6/10.01.2020

Hotărâre privind darea în administrare Unității de Asistență Medico – Socială Călinești a spațiilor și a terenului în care își desfășoară activitatea, aflate în domeniul public al județului Argeș

7.

7/10.01.2020

Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Spitalului de Boli Cronice Călinești a spațiilor și a terenului în care își desfășoară activitatea, aflate în domeniul public al județului Argeș

8.

8/31.01.2020

Hotărâre încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Miuțescu Gheorghe Adrian

9.

9/31.01.2020

Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Brătulescu Simona Mihaela

10.

10/31.01.2020

Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Bulf Cornel Cătălin

11.

11/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor privind procedurile administrative ale autotității deliberative și executive în cadrul sferelor de competență

12.

12/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2020

13.

13/31.01.2020

Hotărâre pentru aprobarea încheierii Actului adițional  la Acordul de asocierea nr. 20712/11.12.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 239/28.11.2019  privind asocierea dintre Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și Asociația de Părinți a Colegiului Național ,,Dinicu Golescu" din Câmpulung

14.

14/31.01.2020

Hotărâre privind darea în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Căpitan Puică Nicolae" Argeș a unui bun mobil aflat în partimoniul Județului Argeș.

15.

15/31.01.2020

Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare atribuit Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. asupra imobilului teren situat în Pitești, str. Armand Călinescu, nr. 4 și darea în administrare a acestui imobil Spitalului Județean de Urgență Pitești

16.

16/31.01.2020

Hotărâre privind completarea domeniului public al Județului Argeș cu bunul imobil ,,Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități" Câmpulung.

17.

17/31.01.2020

Hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Județului Argeș și dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 80294 în 4 loturi

18.

18/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat la faza P.A.C., a Proiectului Tehnic de Execuție (P.T.E.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea construcției aferente sediului Serviciului Județean de Medicină Legală Argeș"

19.

19/31.01.2020

Hotărâre privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului.

20.

20/31.01.2020

Hotărâre privind  aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

21.

21/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești

22.

22/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe grade de dependențǎ, pentru persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pentru anul 2020

23.

23/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni

24.

24/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Bascovele

25.

25/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești

26.

26/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul Consiliului Județean Argeş, pentru anul 2020

27.

27/31.01.2020

Hotărâre privind închiderea Centrului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi din cadrul

Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung și înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei Case de tip familial, cu modificarea structurii de personal a complexului

28.

28/31.01.2020

Hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din așezările informale, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 167/29.08.2019

29.

29/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al județului Argeș

30.

30/31.01.2020

Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Covor bituminos pe drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti – lim. Jud. Olt, km 0+000 – 9+720, L = 9,72 km, comunele Moraresti si Cuca, judetul Argeș"

31.

31/31.01.2020

Hotărâre privind menținerea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș, Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș și ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont la nivelul aferent lunii decembrie 2019

32.

32/07.02.2020

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului ILIE ION

 

33.

33/07.02.2020

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului CARZOL NANU

34.

34/07.02.2020

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului FRĂȚICĂ IULIAN

35.

35/07.02.2020

Hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș

36.

36/07.02.2020

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș

37.

37/07.02.2020

Hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș

38.

38/07.02.2020

Hotărâre privind modificarea şi completarea Programului de transport din judeţul Argeş, cu valabilitate 2014 – 2019, prelungit până la data de 30.06.2023 prin O.U.G. nr. 51/2019

39.

39/07.02.2020

Hotărâre privind aprobarea taxei de eliberare a licenței de traseu pentru transportul de persoane prin servicii regulate în județul Argeş, a modelului de licență şi a graficului de circulație

40.

40/19.02.2020

Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghe Alecsei

41.

41/19.02.2020

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș, modificată și completată

42.

42/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea cotizației U.A.T Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Situații de Urgență Sud Muntenia" pe anul 2020

43.

43/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș pentru anul 2020 la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș

44.

44/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea cotizației către Asociația "GAL MUSCEL", pe anul 2020

45.

45/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet

46.

46/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului de Boli Cronice Călinești

47.

47/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr

48.

48/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional la Protocolul de colaborare privind unele măsuri pregătitoare în scopul întocmirii planului de menținere a calității aerului, încheiat între Agenția pentru Protecția Mediului Argeș și Consiliul Județean Argeș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 158/29.06.2017

49.

49/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2020 în domeniul ordinii publice la nivelul Judeţului Argeş

50.

50/19.02.2020

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 14/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantilor consiliului județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeș

51.

51/19.02.2020

Hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș

52.

52/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Covor bituminos pe drum județean DJ 737 Mățău – Cocenești – Boteni, km 0+000 – 9+000, L = 9,0 km, loc. Câmpulung și Mioarele, județul Argeș"

53.

53/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Covor bituminos pe drum județean DJ 704 G Cicănești – Șuici, km 0+000-9+500,  L = 9,50, comunele Albești și Cicănești, județul Argeș"

54.

54/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 738  Poenari (DN 73 km 44+500) – Jugur – Drăghici – Mihăești (DC 11), km 10+200-13+600,L = 3,4  km, județul Argeș"

55.

55/19.02..2020

Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Modernizare DJ 739  Bârzești – Negrești – Zgripțești – Beleți,  km 9+800-12+000, L = 2,2  km, județul Argeș"

56.

56/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 702 F Limita județ Dâmbovița - Slobozia, km 17+984-18+441, L = 457 m, județul Argeș"

57.

57/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 704 E Ursoaia – Bascovele – Ceaureşti, km 3+100 – 7+600, L = 4,5 km, judeţul Argeş"

58.

58/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 703 H Curtea de Argeş  – Valea Danului – Cepari- Şuici, Lim. Jud. Vâlcea, km 9+475 – 10+364, L = 0,889 km, com. Valea Danului şi Cepari, jud. Argeş"

59.

59/19.02.2020

Hotărâre privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a imobilului teren în suprafață de 2664 mp, proprietate publică a județului Argeș, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata realizării investiției ,,Locuințe de serviciu", în Ștefănești, sat Ștefăneștii Noi, str. Calea București, nr. 339B

60.

60/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Argeș

61.

61/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural Județean

62.

62/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești

63.

63/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș

64.

64/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești

65.

65/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.

66.

66/19.0.2020

Hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor activităţi şi manifestări cultural-artistice, ştiinţifice şi sportive pe anul 2020, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile subordonate, precum şi a nomenclatorului de materiale ce vor susţine aceste activităţi

67.

67/19.02.2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2020

68.

68/05.03.2020

Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Locuinţei protejate pentru victimele violenţei domestice, a Serviciului de consiliere vocaţională şi a Serviciului grup de suport pentru victimele violenţei domestice, cu aprobarea Statelor de funcții, precum și modificarea Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

69.

69/05.03.2020

Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

70.

70/05.03.2020

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

71.

71/05.03.2020

Hotărâre privind achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă/asistare/reprezentare

72.

72/05.03.2020

Hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș

73.

73/05.03.2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2020

74.

74/05.03.2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe anul 2020

75.

75/05.03.2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2020

76.

76/17.03.2020

Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2020

77.

77/26.03.2020

Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Argeş aprobat prin Hotărârea nr. 241/28.11.2019

78.

78/26.03.2020

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului David Emilian

79.

79/26.03.2020

Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ștefan Adrian

80.

80/26.03.2020

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș

81.

81/26.03.2020

Hotărâre privind aprobarea cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor Francofone pe anul 2020

82.

82/26.03.2020

Hotărâre privind aprobarea cotizației pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2020

83.

83/26.03.2020

Hotărâre privind aprobarea rezilierii contractelor de asociere încheiate între Consiliul Județean Argeș, Școala Populară de Arte și Meserii Pitești și Consiliile Locale Brăduleț, Berevoești, Corbeni, Costești, Domnești, Hârtiești, Nucșoara, Recea și Rucăr în baza cărora funcționează secțiile externe ale școlii în localitățile județului Argeș

84.

84/26.03.2020

Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești

85.

85/26.03.2020

Hotărâre privind  aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

86.

86/26.03.2020

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

87.

87/26.03.2020

Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului „Sf. Andrei" Valea Iașului

88.

88/26.03.2020

Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I" Costești

89.

89/26.03.2020

Hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Călinești

90.

90/26.03.2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2020

91.

91/26.03.2020

Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal  2020

92.

92/26.03.2020

Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Argeș a 4 imobile terenuri situate în comuna Căteasca, județul Argeș

93.

93/26.03.2020

Hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri imobile aflate în patrimoniul Județului Argeș

94.

94/26.03.2020

Hotărâre privind completarea domeniului public al Județului Argeș cu bunurile imobile teren S=1969 mp., respectiv teren S=1529 mp. situate în comuna Mihăești, judetul Argeș

95.

95/26.03.2020

Hotărâre privind completarea domeniului public al Județului Argeș cu bunul imobil Pod pe DJ 731B, situat în comuna Băbana, judetul Argeș

96.

96/26.03.2020

Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș asupra spațiilor în care își desfășoară activitatea, situate in imobilul din Mun. Pitești, B-dul Republicii, Bl. E3C

97.

97/26.03.2020

Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 703B Serbănești (DJ659) – Siliștea, km 70+410-77+826, L=7,416 km, în comunele Rociu și Căteasca"

98.

98/26.03.2020

Hotărâre privind închirierea unui spațiu situat la etajul imobilului fost Centru de Diagnostic și Tratament din Municipiul Pitești, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 62, județul Argeș în vederea desfășurării de activități medicale

99.

99/26.03.2020

Hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 23/17.08.2012 privind aprobarea listei obiectivelor pentru care se asigură paza de către Serviciul Public Județean de Pază și Ordine

100.

100/26.03.2020

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 185/27.07.2017 privind aprobarea  proiectului cu titlul „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, judeţul Argeş", cu modificările și completările ulterioare

101.

101/26.03.2020

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont  Arges începand cu data de 01.03.2020

102.

102/26.03.2020

Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2019 pentru activitatea Județului Argeș

103.

103/31.03.2020

Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș pe anul 2020

104.

104/14.04.2020

Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș pe anul 2020

105.

105/30.04.2020

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Argeş

106.

106/30.04.2020

Hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Păun Mario Octavian

107.

107/30.04.2020

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș, modificată și completată

108.

108/30.04.2020

Hotărâre pentru actualizarea Anexelor nr.1, nr. 2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 103/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești", a Studiului de Fezabilitate Mixt şi a cheltuielilor legate de proiect

109.

109/30.04.2020

Hotărâre privind aprobarea Devizului general  actualizat şi a Cofinanţării actualizate, pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 741 Pitesti – Valea Mare – Făgetu - Mioveni, km 2+060 peste paraul Valea Mare (Ploscaru), la Ștefănești"

110.

110/30.04.2020

Hotărâre privind aprobarea Devizului general  actualizat şi a Cofinanţării actualizate,pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ738 Jugur – Drăghici – Mihăesti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna  Mihăeşti"

111.

111/30.04.2020

Hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție ,,Operaționalizarea Dispeceratului Integrat la nivelul județului Argeș", a Devizului general și a documentației tehnice aferente (faza DALI)

112.

112/30.04.2020

Hotărâre privind completarea domeniului public al Județului Argeș cu unele bunuri imobile

113.

113/30.04.2020

Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Comunei Căteasca a imobilului teren în suprafaţă de 2040 mp, situat în comuna Căteasca

114.

114/30.04.2020

Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 98/26.03.2020 privind închirierea unui spațiu situat la etajul imobilului fost Centru de Diagnostic și Tratament din Municipiul Pitești, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 62, județul Argeș în vederea desfășurării de activități medicale

115.

115/30.04.2020

Hotărâre privind aprobarea Proiectului cu titlul"Complex de Servicii Sociale, Comuna Rucăr, Județul Argeș" precum și a cheltuielilor legate de proiect

116.

116/30.04.2020

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.97/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica în anul 2020

117.

117/30.04.2020

Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2021

118.

118/30.04.2020

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.  164/29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a județului Argeș în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau montării rețelelor de comunicații electronice, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și unele măsuri privind construirea de rețele de comunicații electronice

119.

119/06.05.2020

Hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Spitalului Județean de Urgență Pitești a unui spațiu situat în incinta imobilului din Pitești, str. Garoafelor, nr. 6

120.

120/06.05.2020

Hotărâre privind aprobarea de principiu a priorităților (drumuri județene) finanțabile în exercițiul financiar aferent perioadei 2021-2027

121.

121/06.05.2020

Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2020