REGISTRU

pentru consemnarea propunerilor, sugetiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotarâre ale Consiliului Județean Argeș și de dispoziție ale Președintelui Consiliului Județean Argeș, cu caracter normativ

 

Nr.crt.

Nr. înregistrare

Nume și prenume /denumire asociatie/ fundație

Numărul și continutul actului

Continutul pe scurt al propunerii/sugestiei/opiniei

Modul de soluționare