Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges

 

1.      Sistem centralizat de canalizare satele Dobrotu, Bratesti si Doblea; Sistem centralizat de alimentare cu apa satele Dobrotu, Bratesti si Doblea; Reabilitare drumuri de interes local satele Albesti Paminteni si Albesti Ungureani; Centru ingrijire copii sat Albesti Paminteni si Dotare camin cultural sat Dobrotu, comuna Albestii de Arges, judetul Arges

2.      Sistem centralizat de canalizare in satele Ceparii Pamanteni, Valea Magurii, Ceparii Ungureni si Urluiesti, Modernizare drum communal DC 236 Ceparii-Carpenis km 0+000-km 4+371,07 si Dotare Camine culturale in satele Ceparii Pamanteni si Carpenis, comuna Cepari

3.      Sistem centralizat de canalizare satele Costesti, Dealu Padurii comuna Cotmeana; Sistem centralizat alimentare cu apa satele Costesti, Dealu Padurii comuna Cotmeana; Reabilitare drum comunal DC 182km 1+633-4+972 in comuna Cotmeana;Centru de ingrijire copii sat Ursoaia, comuna Cotmeana; Dotare camin cultural sat Cotmeana, comuna Cotmeana, judetul Arges

4.      Sistem centralizat de canalizare satele Barasti si Cicanesti, alimentare cu apa satele Barasti si Cicanesti, comuna Cicanesti, reabilitare ulita Oncestii de Jos si ulita Oncestii de Sus in satul Barasti comuna Cicanesti, centru ingrijire copii sat Urechesti comuna Cicanesti si dotare camin cultural sat Cicanesti,comuna Cicanesti, judetul Arges

5.      Sistem centralizat de canalizare satele Vernesti, Bolculesti si Banicesti in comuna Valea Danului, reabilitare drumuri de interes local ( DC 252 Km 0+000 – km 1 +046 si DC 239 KM 0+073 – km 1+915) in comuna Valea Danului, centru ingrijire copii sat Vernesti in comuna Valea Danului si dotare camin cultural sat Vernesti in comuna Valea Danului, jud. Arges

6.      Prima infiintare retea publica de apa uzata menajera in satul Valea Silistii; Modernizare drumuri comunale: DC 304, DC 305, DC 306, DC 306 A, in lungime L = 4,4 km in comuna Aninoasa , jud. Arges  Reabilitare si dotare camin cultural in sat Slanic; Prima infiintare centru after school in satul Brosteni, comuna Aninoasa, judetul Arges

7.      Canalizarea si epurarea apelor menajere uzate in  satele  Birla, Podisoru, Mozaceni Vale din comuna Birla, judetul Arges; Alimentarea cu apa a satelor Birla, Podisoru, Mozaceni Vale din comuna Birla, judetul Arges; Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Birla, sat Birla, judetul Arges; Centrul de ingrijire copii tip After School si imprejmuire, sat Mozaceni – Vale, comuna Birla, judetul Arges; Achizitionare utilaje pentru infiintarea serviciului public de intretinere drumuri comunale si deszapezire in comuna Birla, Arges

8.      Modernizare drumuri de interes local strazile Zamfiresti, Boierilor, Florea, Pinilor, Salcamilor, Constantinescu; DC 214 Labusesti – Uiasca km 1+100-4+500 in comuna Bascov; Extindere retea canalizare strazile Zamfiresti, Boierilor, Florea, Pinilor, Rotaresti, Glambocu, DC 212A, Pleasa, Stejeret, Mica, Braileni, in comuna Bascov; Centru ingrijire copii sat Valea Ursului, comuna Bascov, judetul Arges; Dotare centru cultural pentru scolari si prescolari, sat Valea Ursului, comuna Bascov, judetul Arges

9.      Extindere  retea de canalizare in satele Budeasa Mica, Galesesti, Calotesti, Valea Marului, comuna Budeasa; Extindere retea alimentare cu apa sat Budeasa Mare, comuna Budeasa; Reabilitare drumuri comunale DC 223 in satul Calotesti si aleea Stoenesti, sat Valea Marului, comuna Budeasa; Centru ingrijire copii sat Budeasa Mare, comuna Budeasa; Reabilitare centru cultural pentru scolari sat Valea Marului, comuna Budeasa, Dotare centru cultural pentru scolari sat Valea Marului, comuna Budeasa, judetul Arges

10.  Reabilitare drumuri de interes local in satele Corbeni, Bucsenesti si Rotunda, comuna Corbeni; Sistem centralizat de canalizare in  satele Corbeni, Bucsenesti si Rotunda, comuna Corbeni; Centru de  ingrijire copii sat Oesti Ungureni in comuna Corbeni; Terenuri de sport in satele Corbeni si Oesti Ungureni; Dotare camin cultural satul  Poienari comuna Corbeni, judetul Arges

11.  Sistem centralizat de canalizare satele Godeni, Cotesti si Capu Piscului comuna Godeni, Extindere retea alimentare cu apa sat Capu Piscului comuna Godeni, Reabilitare drumuri comunale in comuna Godeni, Teren de sport sat Godeni comuna Godeni, Centru ingrijire copii in satul Godeni comuna Godeni; Dotare Camin cultural sat Godeni, comuna Godeni, judetul Arges

12.  Modernizare drumuri de interes local satele Leresti si Voinesti,  Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna Leresti, sat Leresti, Extinderea retelei de canalizare menajera in comuna Leresti, satele Leresti si Voinesti, Reabilitare camin cultural in comuna Leresti, sat Voinesti, Centru de asistenta dupa programul scolar tip ,,After School", in comuna Leresti, judetul Arges

13.  Prima infiintare retea publica de apa uzata; Imbunatatirea  retelei publice de apa; Imbunatatire drumuri comunale si vicinale; Prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar; Dotare camin cultural in comuna Suici, judetul Arges

14.  Proiect integrat de dezvoltare a comunei Harsesti prin realizarea obiectivelor de investitii: Modernizare drumuri locale; Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in satele Harsesti si Ciobani; Alimentarea cu apa potabila a satelor Harsesti si Ciobani; Prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar tip After School in comuna Harsesti; Dotare camin cultural in satul Harsesti, comuna Harsesti, judetul Arges

15.  Refacere si modernizare drumuri comunale in comuna Poienarii de Muscel, judetul Arges

16.  Refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010 in comuna Corbi, judetul Arges, respectiv DC 207 Corbi-Bradutel, pe o lungime de 1 km si pod peste raul Doamnei de DC 270 C

17.  Refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatiile din anul 2010 in comuna Bradutel, judetul Arges

18.  Centrul Local de Informare Turistica in zona de nord a vaii Argesului (Comunele Arefu,Corbeni, Albestii de Arges si Cicanesti) in comuna Arefu si marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural din zona de nord a vaii Argesului in comuna Arefu, judetul Arges

19.  Infiintare centru informare turistica in zona centrala a vaii Cotmeana (comunele Cotmeana, Babana, Draganu, Moraresti) in comuna Cotmeana, judetul Arges, dezvoltarea si marketingul serviciilor turistice in comuna Cotmeana

20.  Centru de informare turistica in zona de nord a Vaii Topolog in comunele Valea Danului, Cepari, Suici si Salatrucu, judetul Arges

21.  Centru de Informare turistica in zona de nord a raului Doamnei in localitatea Domnesti si dezvoltarea marketing-ului turistic in localitatile Corbi, Domnesti si Nucsoara

22.  Infiintare Centru de informare turistica in zona centrala a Vaii Argesului  (comunele Merisani, Malureni si Bascov) in comuna Merisani, judetul Arges, dezvoltarea si marketingul serviciilor turistice

23.  Centru de informare turistica in zona de nord a Vaii Topolog in comunele Valea Danului, Cepari, Suici si Salatrucu, judetul Arges

24.  Înfiinţare centru de informare şi promovare turistică Comuna Dâmbovicioara, Judeţul

25.  Infiintare Centru local de informare turistica in zona montana a Vaii Topolog in localitatea Salatrucu si marketingul serviciilor turistice in zona montana a Vaii Topolog, judetul Arges

26.  Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole de pe teritoriul comunei Ungheni

27.  Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole de pe teritoriul comunei Harsesti

28.  Modernizarea infrastructurii  agricole in comuna Vedea, judetul Arges

29.  Modernizare drum forestier Rudarie-Corbeni pamna la paraul Babi de la km 0+000 pana la km 5+900 in lungime de 5,900 km in comuna Corbeni, judetul Arges

30.  Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole de pe teritoriul comunei Lunca Corbului

31.  Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole din comuna Suseni

32.  Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole de pe teritoriul comunei Buzoiesti, judetul Arges

33.  Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea agriculturii in comuna Godeni, judetul Arges

34.  Modernizarea infrastructurii de acces la expoatatiile agricole de pe teritoriul comunei Albota

35.  Modernizare drumuri de expoatare agricola, comuna Cateasca, judetul Arges

36.  Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea silviculturii  in comuna Albestii de Muscel, judetul Arges

37.  Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea silviculturii  in comuna Salatrucu, judetul Arges

Proiecte scoli finalizate

1.    Reabilitate, modernizare si echiparea infrastructurii educationale, preuniversitare in comuna Leresti, satul Pojorata, judetul Arges

2.    Reabilitare, modernizare, si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare din comuna Leresti, satul Voinesti, judetul Arges

3.    Reabilitare, modernizare, si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare din comuna Leresti, satul Leresti, judetul Arges

4.    Modernizare , extindere si dotare Scoala Generala cu clasele I-VIII, sat Raca, comuna Raca, judetul Arges

5.    Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Bratesti, comuna Albestii de Arges, judetul Arges

6.    Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I – VIII, sat Urluieni, comuna Birla, judetul Arges

7.    Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I – VIII, sat Mozaceni-Vale, comuna Birla, judetul Arges

8.    Dotare si extindere Scoala cu clasele I-VIII, sat Piscani, comuna Darmanesti, judetul Arges

9.    Modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I-VIII, sat Robaia, comuna Musatesti, judetul Arges

10.  Dotare, modernizare, si  extindere scoala cu clasele I-VIII, sat Cocu, comuna Cocu, judetul Arges

11.  Reabilitare Grup Scolar Corbeni, comuna Corbeni, judetul Arges

12.  Reabilitare si dotare Scoala Calotesti, comuna Budeasa, judetul Arges