Proiect European Comenius Regio

Diversity for SEN (Diversity for special needs education)

Număr de referinţă : COM -13 - PR - 28 - AG - TR

Accesarea site-ului proiectului Comenius - detalii»

În urma rundei de evaluare din 21 februarie 2013 a formularelor de candidatură pentru Programul sectorial COMENIUS, acţiunea Parteneriate Comenius Regio, Programul Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, a fost aprobat şi finanţat de Comisia Europeană proiectul Consiliului Judeţean Argeş Diversitate pentru educaţia cu nevoi speciale, cu participarea consorţiului de parteneri din regiunea Burdur, Turcia: Burdur Lisesi, Burdur Özürlüler Derneği İlköğretim Okulu ve İş Okulu, Burdur İmam Hatip Ortaokulu, Burdur Özürlüleri Koruma ve Yaşatma Derneği şi a partenerilor local din Argeş: Şcoala gimnazială "I.L.Caragiale"- Piteşti, Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclusivă "Sfânta Filofteia"- Valea Mare şi Asociaţia Youth& Future. 

Perioada de implementare a proiectului este septembrie 2013- august 2015, având un buget total pentru judeţul Argeş de 42.700 euro, din care 5.675 euro- contribuţia Consiliului Judeţean Argeş.

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea bunelor practici şi realizarea unor instrumente de cooperare durabilă, transpozabile pentru educaţie şi tineret, având următoarele obiective:

  • oferirea unor oportunități educaționale mai diversificate pentru copiii cu nevoi speciale;

  • creșterea gradului de conștientizare a comunității privind importanţa oportunităţilor educaţionale pentru copiii cu nevoi speciale;

  • consolidarea sistemului educaţional printr-o coordonare şi un management mai eficient al şcolilor speciale. 

Rezultatele proiectului se concretizează prin realizarea schimburilor de experienţă între partenerii din Argeş şi regiunea Burdur din Turcia, conferinţe, mini-proiecte locale iniţiate de parteneri, activităţi artistice realizate de copiii cu dizabilităţi, ateliere de lucru în care elevii îşi pun în valoare abilităţile practice, dar şi prin intermediul unei platforme online care facilitează comunicarea între parteneri şi diseminarea activităţilor. 

Până în prezent, au avut loc patru mobilităţi: două s-au desfăşurat în judeţul Argeş - Piteşti, în perioada 7-10 octombrie 2013 şi 15-19 iunie  2014, iar celelalte au avut loc în Burdur-Turcia, în perioada 12-17 martie 2014, respectiv 10-15 septembrie 2014, conform calendarului propus şi a temelor stabilite, care au inclus ateliere tematice şi vizite în teren în vederea creării unei dinamici între actori.

Cele două sisteme de educaţie specială au fost comparate şi au fost identificate bune practici care să fie transferate de la o regiune la alta. Partenerii din proiect au reuşit să se familiarizeze cu legea privind educaţia, metodologia utilizată în şcoli, au fost martori la activităţi desfăşurate în şcoli, au fost informaţi referitor la implicarea colectivităţilor locale şi a asociaţiilor în această problemă.

S-a creat o legătura puternică între şcoli şi partenerii locali, autorităţile regionale, părinti şi societatea civilă, cu toţii având scopul comun al unei mai bune integrări a tinerilor cu dizabilităţi. Activităţile acestui proiect au ajutat până în prezent la creşterea conştientizării în rândul comunităţii în ceea ce priveşte importanţa oportunităţii educaţionale pentru copiii cu nevoi speciale. 


Newslettere

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 4

Newsletter 5 (EN)

Newsletter 6 (EN)