Camera Agricola a Judetului Arges

Date de contact: Pitesti, Str. Armand Calinescu, Nr 44; Tel/Fax 0248223931; Email ojcaarges@yahoo.com

ELABORARE, IMPLEMENTARE ŞI EVALUARE PROIECTE

CAJ Argeş întocmeşte următoarele documentaţii:

a.Studii de caz , studii fezabilitate, planuri afaceri, studii piaţă, proiecte investiţii în ferme, proiecte dezvoltare rurală

b. Asigură consiliere privind implementarea proiectelor realizate

c. Dosare cerere finantare FEADR

Execuţia documentaţiilor va fi asigurată de un colectiv de specialişti ce au elaborat proiecte pentru finanţare FEADR.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ

a. Organizarea de acţiuni cu impact rapid asupra agricultorilor (loturi demonstrative, demonstraţii practice )

b.  Constituire grupuri de producători şi alte forme asociative

c. Asistenta tehnica de specialitate si consultaţii individuale sau de grup, transfer de tehnologie si inovare in agricultura

d. Organizare târguri, expoziţii şi concursuri

e. Organizare de seminarii,  simpozioane, dezbateri, întâlniri şi mese rotunde pe teme prioritare şi de actualitate

f.   Organizare de vizite de lucru şi schimburi de experienţă

g.  Elaboarare de tehnologii specifice şi proiecte model

h.  Amenajari pastorale

FORMARE  PROFESIONALĂ

a. Cursuri de calificare profesională a producătorilor agricoli

Durata cursurilor  - între 1-3 luni în funcţie de complexitatea meseriei
Principalele meserii pe domenii - lucrător în culturi vegetale - pomicultor  -  lucrător în creşterea animalelor si  apicultor,

b. Cursuri de instruire a producătorilor agricoli

c. Cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru specialiştii din agricultură

d. Cursuri de formare a formatorilor în domeniul consultanţei agricole


Fisiere atasate

Macheta pliant OJCA - 2015