UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO - SOCIALĂ RUCĂR 

UNITATE DE ASISTENTA MEDICO - SOCIALA RUCĂR - ARGES

DATE GENERALE

Denumirea unitatii:  UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO - SOCIALA

Adresa:   Comuna RUCAR, str. Spitalului, nr. 36A, Judetul Arges

Tel./fax:  0248.542.200

Email: contacsrucar@gmail.com, cpvrucar@gmail.com

Acronim:  U.A.M.S. RUCĂR

Amplasament:  COMUNA RUCĂR, JUD. ARGES

Cod Fiscal:  5050581

Cont Trezoreria Campulung – RO88TREZ04721G331300XXXX 

Profilul de activitate: Unitate de asistenta medico - socială

Persoane contact: 

  • DirectorNISTOR CLAUDIA, tel. 0745.763.184

Ordonator principal de credite: Consiliul Judetean Arges

Actul de infiintare:  Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 41/28.02.2014, unitate medico-sociala cu 40 de paturi".

  • H.G. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;

  • INSTRUCŢIUNI nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;

  • LEGEA NR. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

  • LEGEA NR 292/2011 asistenţei sociale

  • ORDINUL nr 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico - socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico - sociale

Avize de infiintare: Ministerul Sanatatii nr. 218/28.07.2014

Acreditare: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  Certificat de acreditare - Seria AF nr. 004099 si a Deciziei nr. 1851 / 13.06.2018

Licenta serviciu social: Ministerul Muncii si Protectiei Sociale  Licenta de functionare: nr. 0010850

citește mai mult

CONTACT:

Adresă: Str. Spitalului nr. 36 Rucăr 

Telefon: 0248.542.200

Fax: 0248.542.200

E-mail: contacsrucar@gmail.com, cpvrucar@gmail.com 

Web: https://www.cjarges.ro/en/uams-rucar,  https://www.facebook.com/uams.rucar

Director: Claudia NISTOR

Judeţ: Argeş