Unitatea de Asistenta Medico - Sociala Dedulesti 

Descriere

Unitatea de Asistenta Medico - Sociala Dedulesti se afla situata la circa 45 km de orasul Pitesti, intr-o zona frumoasa de deal, inconjurata de livezi de pruni si ciresi.

Aceste cladiri au fost construite in timpul primului razboi mondial functionand ca depozit de armament. Mai tarziu, dupa terminarea razboiului a devenit spital al satului Dedulesti, iar din anii '70 a apartinut Spitalului Judetean Arges.

Incepand cu data de 01.09.2003, trece in subordinea Consiliului Judetean Arges, si functioneaza ca Unitate de Asistenta Medico - Sociala din data de 01.04.2004 pana in momentul de fata.

Unitatea de Asistenta Medico - Sociala Dedulesti este o institutie publica specializata, cu personalitate juridica, care acorda servicii medicale si de ingrijire precum si servicii sociale persoanelor cu nevoi medico - sociale din judetul Arges.

Serviciile sociale sunt integrate cu alte tipuri de servicii de sanatate si de educatie, tinand cont de varsta, diagnostic medical si social al beneficiarilor.

UAMS Dedulesti este o unitate rezidentiala, care administreaza si gestioneaza serviciile si activitatile asumate, in baza unei planificari riguroase si cu respectarea legislatiei in vigoare.

Internarea se face la recomandarea unitatilor sanitare cu paturi, fiind temporara sau permanenta, in functie de evaluare si nevoile medico - sociale ale beneficiarului. Evaluarea sociala se face de catre serviciul public de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrative - teritoriale in care isi au domiciliul persoanele respective.

Planul strategic de dezvoltare a UAMS Dedulesti are in vedere stabilirea liniilor directoare si a unui cadru coerent in scopul de a crea un sistem unitar si comprehensiv de servicii medicale si sociale capabile sa contribuie la cresterea calitatii vietii persoanei, sa asigure incluziunea sociala a categoriilor vulnerabile sau asigurarea unui standard decent de viata si accesul la serviciile medico - sociale fundamentale precum si prevenirea si combaterea institutionalizarii prelungite.

In UAMS Dedulesti se interneaza persoane adulte cu nevoi medico - sociale din judetul Arges care, dupa caz, necesita supraveghere, asistare, ingrijire in tratament.

Unitatea are o capacitate de 25 de paturi.

Grupurile tinta sunt persoane care se combina de cele mai multe ori cu probleme legate de varsta, saracie, locatie. Afectiunile cronice pot fi din motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala si nu pot sa - si asigure nevoile sociale.

Nevoile medicale urgente se realizeaza in unitatile sanitare cu paturi, iar lipsa mediului social sanatos, dupa externare, poate cauza mentinerea si chiar amplificarea problemelor de sanatate, conducand la transferul acestor persoane in unitati de asistenta medico - sociala.

Nevoile sociale sunt cele legate in principal de locuinta, reteaua de familie (daca traieste singur, sau daca se intelege bine cu persoanele cu care locuieste, daca exista risc de neglijare), reteaua de prieteni si vecini (relatii de intrajutorare, fercventeaza un grup social, suport din partea comunitatii), situatie economica si autonomia persoanei.
Medicul unitatii stabileste nevoile medicale urgente pe baza biletelor de iesire din spital si a grilei de evaluare medico - sociala iar asistentul social si personalul de specialitate se ocupa de nevoile sociale si de recuperare.

Nevoile sociale sunt in principal cele legate de una sau mai multe din situatiile:

  • lipsa locuintei sau precaritatea conditiilor de locuit care favorizeaza imbolnavirii;

  • reteaua de familie (persoana traieste singura, izolata sau cu familia cu care nu se intelege) existand risc de neglijare;

  • reteaua de prieteni si vecini( nu exista relatii de intrajutorare, nu este ajutata la cumparaturi, activ de menaj, deplasari in exterior, nu frecventeaza un grup social);

  • venituri care nu ii asigura un trai decent;

  • autonomie redusa privind igiena, alimentarea si hidratarea, mobilizarea si deplasarea in interiorul locuintei, deplasare in exteriorul locuintei, dificultati in efectuatea menajului, gestionarea si administrarea bunurilor proprii, respectarea indicatiilor privind tratamentul medical;

  • lipsa telefonului sau a mijloacelor de alarmare in caz de urgenta.

Obiective specifice

1. Promovarea dezvoltarii unui sistem echitabil, organizat si integrat de servicii medico - sociale la nivelul unitatii;

2. Prevenirea abandonului in institutie a persoanelor internate si reintegrarea acestora in propria familie sau internarea in camine pentru persoane varsnice, centre de ingrijire , asistenta si altele asemenea;

3. Responsabilizarea comunitatii si implicarea serviciilor publice din cadrul localitatilor sau oraselor din judetul Arges cu privire la masuri de dezvoltare a serviciilor sociale in parteneriat;

4. Indeplinirea standardelor minime specifice de calitate.