Parteneriat între Consiliul Judeţean Argeş şi Universitatea din Piteşti - anul 2014

În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş cu nr. 11 din data 29.01.2014, s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Argeş si Universitatea din Piteşti.

Conform acestui parteneriat, Consiliul Judeţean Argeş participă în calitate de partener la realizarea unor acţiuni cu caracter cultural, social, educativ şi ştiinţific organizate de Universitatea din Piteşti şi sprijină financiar în limita bugetului disponibil.

Acţiuni realizate:

1.    În perioada 23-24 mai 2014, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii de Stat din Piteşti a organizat împreună cu Consiliul Judeţean Argeş cea de-a şaptea ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu tema „Istorie, Cultură şi Cetăţenie în Uniunea Europeană". La această conferinţă au participat dl. prof. univ. dr. doctor Honoris Causa mult. Herbert SCHAMBEC, de la Universitatea Johannes Kepler, Austria, fost preşedinte al Camerei superioare a Parlamentului austriac şi dl. prof. univ. dr. doctor Honoris Causa mult. Heribert Franz Koec, alături de cadre didactice prestigioase de la Universitatea Rez Juan Carlos- Spania, Universitatea Regensburg- Germania, Universitatea Wroclaw- Polonia, Instituto Politecnico de Braganca-Portugalia, Universitatea Naţională de Învăţământ la Distanţă- Spania, Universitatea Castilla la Mancha – Spania, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova.

2.    În perioada 7-8 mai 2014, Consiliul Judeţean Argeş a sprijinit Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniţă Filofteia"- Universitatea de Stat din Piteşti în organizarea unui Simpozion internaţional în parteneriat cu Institutul de Studii Ecumenice „San Bernardino" din Veneţia. Specificul ecumenic al simpozionului este evidenţiat prin tema aleasă: „Documentul de la Ravenna. Consecinţele eclesiologice şi canonice ale constituţiei sacramentale a Bisericii." Simpozionul a avut o importanţă deosebită în aprofundarea cunoaşterii reciproce, ştiinţifică şi teologică, între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică cu scopul „promovării dialogului şi a cooperării dintre Biserici şi creştini" (Preafericitul Părinte Patriarh Daniel).      

3.    În perioada 17-21 iunie 2014, Consiliul Judeţean Argeş a fost partenerul oficial al Primei Conferinţe cu Participare Internaţională „De la Empatie la Malpraxis", organizată de Universitatea de Stat din Piteşti, în parteneriat cu Societatea Română de Pneumologie- Secţiunea Tabacologie. Evenimentul a reunit specialişti din domeniile medical, juridic, jurnalistic, având un puternic caracter interdisciplinar, menit să atragă atenţia importanţei malpraxisului în contextul asistenţei medicale din România şi al recentelor iniţiative legislative.

4.    În perioada 3-5 septembrie 2014, Consiliul Judeţean Argeş, alături de Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Societatea Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată, Universitatea din Piteşti, Societatea Română de Acustică şi ICECON SA, este for organizator al Celei de-a XXXVIII-a Conferinţe Internaţionale de Mecanica Solidelor, Acustică şi Vibraţii „P.P. Teodorescu".    

De asemenea, Consiliul Judeţean Argeş este partener în proiectul european Stagiile de practică- o premisă a reuşitei profesionale, primind un număr de 48 de studenţi pentru a efectua stagii de practică în cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în anul universitar 2014/2015.