Hotarari de Consiliu, anul 2023

Hotărârea nr. 1 din 05.01.2023 - Hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2023 a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli a activității finanțate integral din venituri proprii a Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni la finele anului 2022, în sumă de 61.562,16 lei

Hotărârea nr. 2 din 09.01.2023 - Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2023

Hotărârea nr. 3 din 10.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, precum și semnarea acestuia